Projektowe podejście do organizowania pracy, czy to wewnątrz organizacji, czy w kontaktach między podmiotami gospodarczymi, stało się niemal standardem. Popularność zyskały techniki i koncepcje zarządzania, w tym np. Prince2 czy Agile. Warto jednak pamiętać, że „nowoczesne” metodyki zarządzania czerpią garściami z dorobku zarówno ekonomii, jak też psychologii i antropologii.

Klasyka zarządzania, czy to w odniesieniu do projektu, czy organizacji, koncentruje się na podstawowych funkcjach, czyli planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu. Funkcje te są stałe i tożsame dla każdego działania, niemniej jednak ich geneza związana jest raczej z wykorzystaniem zarządzania w kontrolowaniu organizacji. Współcześnie praktyka biznesowa przewartościowała to podejście, a nacisk kładziony jest na wykorzystanie narzędzi zarządzania w projektach definiowanych jako zbiór aktywności, które mają wspólny zestaw cech, do których przede wszystkim należą: wyodrębniony koniec i początek, cel biznesowy i sparametryzowane zasoby1. Dodatkowo projekt musi kończyć się powstaniem jego namacalnych efektów, czyli produktów, które towarzyszą jego celowi lub celom oraz rezultatowi lub rezultatom.

Popularyzacja projektowego podejścia do realizacji biznesowych celów różnych organizacji zarówno w konwencji wewnętrznej, jak też zewnętrznej wymogła konieczność modyfikacji podejścia do stosowania narzędzi zarządczych w sterowaniu tak złożonym organizmem, co skutkowało powstaniem nowych nurtów poszerzających tradycyjne podejście do uznanych i dobrze opisanych mechanizmów.

Zarządzanie oparte na produktach

Presja na projektowe podejście w działalności biznesowej wymusiła zmianę paradygmatów zarządzania. Kaskadowe podejście do kierowania projektami przestało pełnić wiodącą rolę, zatem konieczne stało się przewartościowanie podejścia do projektów i jego efektów. Rezultatem takiej ewolucji było powstanie koncepcji zarządzania projektem opartej na produktach – Prince2 (Projects in Controlled Environments). Zakłada ona, że w centrum zainteresowania każdego zespołu realizującego projekt powinien być jego produkt lub projekty, i to temu podporządkowane jest stosowanie odpowiednich narzędzi zarządczych. Koncepcja Prince2 przyjmuje, że metodyka ta może być stosowana do prowadzenia dowolnie skalowanych projektów (dużych, średnich, małych) oraz w dowolnej organizacji, pod warunkiem stosowania wytycznych. Publikacja zasad Prince2 w 1996 r. potwierdziła to założenie, a metodyka ta zyskiwała na popularności m.in. dlatego, że sama dokumentacja Prince2 była od początku kompletna i zrozumiała dla potencjalnych użytkowników, co nie oznacza jednak, że jest ona łatwa w stosowaniu.

Prince2 jako metodyka zarządzania projektami ma swoje główne cechy lub inaczej pryncypia, do których należy zaliczyć:

  • założony dla każdego projektu czas trwania (jasno wyartykułowany początek i koniec projektu);
  • produkty biznesowe: mierzalne i zdefiniowane już na początku projektu. Jest to jedno z głównych założeń metodyki, gdyż powodzenie projektu mierzone jest m.in. poprzez ocenę jego produktów biznesowych;
  • określoną systematykę działań, która służy do budowy produktów biznesowych;
  • zdefiniowaną i opisaną w dokumentacji projektu strukturą organizacji, która ma sparametryzowany zakres obowiązków oraz wydzielone role biznesowe. Struktura ta musi być adekwatna do realizowanego projektu i jasno określona, aby każdy zaangażowany w realizację projektu wiedział, jaki jest podział obowiązków oraz kto kieruje projektem i go nadzoruje.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 70/2020

KPMG (e)Forum. Biznes w czasach pandemii (podsumowanie)

grafika.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to cykl bezpłatnych konferencji online, podczas których 24 ekspertów KPMG w ciągu ponad 10 godzin przedstawiło kilkanaście merytorycznych prelekcji. Poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące: wsparcia w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych; źródeł finansowania i dotacji; wyzwań procesowo-technologicznych oraz restrukturyzacji firmy lub jej upadłości. Wirtualne konferencje okazały się unikalnym przedsięwzięciem zorganizowanym na taką skalę w dostosowanej do obecnych realiów formie online.

Czytaj więcej

Społeczna rola biznesu w obliczu globalnych wyzwań

MC_70_88.jpg

Współczesny świat stawia przed biznesem sporo wyzwań i sprawdza, które z przedsiębiorstw zdadzą egzamin. Wiele wskazuje na to, że na rynku zostaną te, które odrobią lekcję z czasów pandemii i swoje działania skierują w stronę zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Spadanie na cztery koła. Sposoby branży automotive na pokonanie kryzysu

MC_70_84.jpg

Rozwiązania informatyczne przygotowane w czasach koronawirusa muszą, po pierwsze, móc funkcjonować w zastanej rzeczywistości, po drugie, być gotowe na ewentualną powtórkę scenariusza. Najnowsze trendy w obszarze digitalizacji na rynku automotive wspierają firmy w dostosowaniu się do nadchodzącej rzeczywistości. Cała sprzedaż, także w branży samochodowej, przenosi się do sprzedaży online.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama