Projektowe podejście do organizowania pracy, czy to wewnątrz organizacji, czy w kontaktach między podmiotami gospodarczymi, stało się niemal standardem. Popularność zyskały techniki i koncepcje zarządzania, w tym np. Prince2 czy Agile. Warto jednak pamiętać, że „nowoczesne” metodyki zarządzania czerpią garściami z dorobku zarówno ekonomii, jak też psychologii i antropologii.

Klasyka zarządzania, czy to w odniesieniu do projektu, czy organizacji, koncentruje się na podstawowych funkcjach, czyli planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu. Funkcje te są stałe i tożsame dla każdego działania, niemniej jednak ich geneza związana jest raczej z wykorzystaniem zarządzania w kontrolowaniu organizacji. Współcześnie praktyka biznesowa przewartościowała to podejście, a nacisk kładziony jest na wykorzystanie narzędzi zarządzania w projektach definiowanych jako zbiór aktywności, które mają wspólny zestaw cech, do których przede wszystkim należą: wyodrębniony koniec i początek, cel biznesowy i sparametryzowane zasoby1. Dodatkowo projekt musi kończyć się powstaniem jego namacalnych efektów, czyli produktów, które towarzyszą jego celowi lub celom oraz rezultatowi lub rezultatom.

Popularyzacja projektowego podejścia do realizacji biznesowych celów różnych organizacji zarówno w konwencji wewnętrznej, jak też zewnętrznej wymogła konieczność modyfikacji podejścia do stosowania narzędzi zarządczych w sterowaniu tak złożonym organizmem, co skutkowało powstaniem nowych nurtów poszerzających tradycyjne podejście do uznanych i dobrze opisanych mechanizmów.

Zarządzanie oparte na produktach

Presja na projektowe podejście w działalności biznesowej wymusiła zmianę paradygmatów zarządzania. Kaskadowe podejście do kierowania projektami przestało pełnić wiodącą rolę, zatem konieczne stało się przewartościowanie podejścia do projektów i jego efektów. Rezultatem takiej ewolucji było powstanie koncepcji zarządzania projektem opartej na produktach – Prince2 (Projects in Controlled Environments). Zakłada ona, że w centrum zainteresowania każdego zespołu realizującego projekt powinien być jego produkt lub projekty, i to temu podporządkowane jest stosowanie odpowiednich narzędzi zarządczych. Koncepcja Prince2 przyjmuje, że metodyka ta może być stosowana do prowadzenia dowolnie skalowanych projektów (dużych, średnich, małych) oraz w dowolnej organizacji, pod warunkiem stosowania wytycznych. Publikacja zasad Prince2 w 1996 r. potwierdziła to założenie, a metodyka ta zyskiwała na popularności m.in. dlatego, że sama dokumentacja Prince2 była od początku kompletna i zrozumiała dla potencjalnych użytkowników, co nie oznacza jednak, że jest ona łatwa w stosowaniu.

Prince2 jako metodyka zarządzania projektami ma swoje główne cechy lub inaczej pryncypia, do których należy zaliczyć:

  • założony dla każdego projektu czas trwania (jasno wyartykułowany początek i koniec projektu);
  • produkty biznesowe: mierzalne i zdefiniowane już na początku projektu. Jest to jedno z głównych założeń metodyki, gdyż powodzenie projektu mierzone jest m.in. poprzez ocenę jego produktów biznesowych;
  • określoną systematykę działań, która służy do budowy produktów biznesowych;
  • zdefiniowaną i opisaną w dokumentacji projektu strukturą organizacji, która ma sparametryzowany zakres obowiązków oraz wydzielone role biznesowe. Struktura ta musi być adekwatna do realizowanego projektu i jasno określona, aby każdy zaangażowany w realizację projektu wiedział, jaki jest podział obowiązków oraz kto kieruje projektem i go nadzoruje.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 68/2020

Covid‑19 i widoki na przyszłość biznesu [komentarz]

Michał Guzek.jpg

Od 20 marca br. w Polsce obowiązuje stan epidemii. Jednocześnie obostrzone zostały zasady dotyczące kwarantanny, wzrosły kary za jej nieprzestrzeganie. Dzieci nie wrócą do szkół przed świętami. Covid-19 zmienił nasze życie prywatne. Trudno jednak nie zauważyć, jak diametralnie wpłynął także na krajobraz biznesu. Jak Covid-19 wpływa na przedsiębiorców i jaką lekcję powinniśmy wynieść z pandemii?

Czytaj więcej

VUCA: przywództwo i biznes w ciekawych czasach

MC_68_87.jpg

Stare chińskie przysłowie mówi – „Obyś żył w ciekawych czasach”. Nie funkcjonowało jednak jako pozdrowienie, ale jako przekleństwo zapowiadające konsekwencje, jakie niesie ze sobą niepewny i zmienny świat. Możemy śmiało stwierdzić, że żyjemy w ciekawych czasach. Co sprawia, że dzisiejsze otoczenie biznesowe tak szybko się zmienia? Czy można przygotować organizację na każdą niewiadomą? Jak zmienia się rola lidera w świecie VUCA?

Czytaj więcej

Trendy na rynku pracy finansistów

MC_68_82.jpg

Dynamiczna sytuacja i zmiany zachodzące na rynku pracy skutkują pojawianiem się nowych i coraz bardziej wyspecjalizowanych stanowisk w zakresie finansów i księgowości. Spowodowane jest to zarówno intensywnym rozwojem biznesu w różnych branżach, napływem inwestycji, jak również powstawaniem nowych sektorów, jak choćby fintech. Trendy rynkowe sprawiają jednocześnie, że pracodawcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z pozyskiwaniem i zatrzymywaniem w swoich strukturach doświadczonych ekspertów w obszarze szeroko rozumianych finansów i księgowości.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama