W dniach 20 i 21 kwietnia odbyło się w Warszawie jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowiska zarządzania ryzykiem w Polsce, które zgromadziło blisko 150 osób. W tym roku silną grupę stanowili przedstawiciele sektora publicznego, na który ustawa nałożyła obowiązek wdrożenia zarządzania ryzykiem, zatem są oni szczególnie zainteresowani metodologią, standardami i praktyką związanymi z tym zagadnieniem. Konferencja pokazała, że niezwykle istotna jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy praktykami oraz doradcami zarówno w sektorze biznesowym, jak i publicznym.

Ważnym punktem programu był panel dyskusyjny prowadzony przez prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów Andrzeja S. Nartowskiego. Wzięli w nim udział: dr Wiesław Rozłucki, założyciel i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Beata Stelmach, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, dr Łukasz Kononowicz, ekspert od zarządzania strategią w przedsiębiorstwach, firma Stratex, Jakub Bojanowski z Deloitte i wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK dr Sławomir Pijanowski. Dyskusja w panelu dotyczyła tematu: ile jest strategii w ryzyku i ryzyka w  strategii. Ciekawym głosem była wypowiedź dr. Rozłuckiego. Jego wyraziste wystąpienie w nieco kolokwialny, ale żywy sposób zilustrowało podejście do zarządzania ryzykiem w spółkach. Jak napisał w ankiecie jeden z uczestników konferencji, przysłuchujący się dyskusji Bogusław Hadyniak: „Trzeba znaleźć własną bandę i sposób zmieszczenia się na niej blisko krawędzi w sytuacji, gdy brak licznika”.

Najważniejsze przesłania, wnioski i pomysły, jakie uczestnicy wynieśli z obrad:

 • Nie ma zarządzania organizacjami bez zarządzania ryzykiem.
 • ŠŠPrzy stosowaniu KRI (wskaźników ryzyka) niezbędne jest stosowanie modeli uzupełniających.
 • ŠŠNależy dążyć do tego, aby wdrażając zarządzanie ryzykiem, powiązać je ze wszystkimi obszarami działalności oraz stosować technologie informatyczne umożliwiające zarządzanie dynamiczne i statyczne. 
 • - Efektywny ERM może być osiągnięty wyłącznie w oparciu o specyficzne dla danej firmy podejście do zagadnienia.
 • ŠŠPraktyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie koniecznie musi czerpać z dorobku nauki.
 • ŠŠPodstawowa cecha managera ryzyka lub chief risk officera to odwaga – mówienie prawdy zarządowi.
 • Ryzyka są trudniej kwantyfikowalne niż nam się to wydawało.
 • ŠŠKlasyczne podejście do ryzyka, tj. prawdopodobieństwo i skutek, wydaje się być niewystarczające dla praktyki zarządzania firmą.
 • ŠŠNależy wyważyć potrzebę indywidualizowania podejścia do zarządzania ryzykiem (komplikowanie) z praktyczną możliwością wdrożenia przyjętego modelu (upraszczanie).
 • ŠŠCzy faktycznie nie za bardzo zapatrzyliśmy się na model zarządzania ryzykiem wg standardu COSO? 
 • ŠŠIstotna jest komunikacja pomiędzy działem zarządzania ryzykiem a radą nadzorczą.
 • ŠŠOpinia ministra Dariusza Daniluka: „Należy podjąć próbę wdrożenia procesu zarządzana ryzykiem w instytucji samodzielnie”.
 • Większość otoczenia biznesowego w Polsce wciąż nie rozumie, czym jest enterprise risk management.
 • ŠŠZarządzanie ryzykiem jest ewidentnym elementem strategii. Tworzenie strategii zarządzania ryzykiem wymaga nie tylko formalizmów, ale także ugruntowanego doświadczenia biznesowego osób je realizujących.
 • ŠŠZnajomość kilku metod oceny ryzyka daje możliwość ich kombinacji i wypracowania indywidualnego rozwiązania, które nie musi w 100% być zgodne z jedną metodologią.
 • ŠŠKonieczne jest przekazanie i wpojenie zarządowi oraz kierownictwu komórek organizacyjnych, jak bardzo istotne jest zarządzanie ryzykiem.
 • ŠŠPomiar ryzyka to problem trudny, dlatego w przyjmowanych rozwiązaniach należy zachować rozsądek, unikać przerostu formy nad treścią i celem.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Podatek VAT w handlu e‑commerce zmieniony o 180 stopni ‑ Uproszczenia nie takie proste

Wszystko, co od wielu lat wypracowano w procedurach handlu na odległość, od 1 lipca 2021 roku ulega diametralnej modyfikacji. Zmiany nie obejmują wyłącznie handlu wysyłkowego odbywającego się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, lecz dotykają również ustalenia nowych metod rozliczeń szeregu usług oraz importu towarów spoza Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

W sprawach zarządzania pieniędzmi coraz bardziej ufamy sztucznej inteligencji

Jeśli chodzi o pieniądze, to na papierze wszystko wydaje się proste. Czarne i białe, jak w bilansie firmy lub na prywatnym koncie bankowym. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.