W trzecim kwartale 2018 roku doszło do 51 transakcji M&A z udziałem polskich podmiotów. Pomimo że to o 9 fuzji i przejęć więcej niż w analogicznym okresie w roku 2017, nie można mówić o wyraźnym trendzie wzrostowym czy sezonowości na krajowym rynku M&A.

Na podstawie zestawienia prowadzonego przez Navigator Capital od końca roku 2013 można stwierdzić, że polski rynek M&A osiągnął pewną stabilizację. Co roku realizowanych jest około 200 transakcji tego typu – z ogólnodostępnych danych wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono ich około 1000. Oczywiście zdarzają się lata lepsze (jak rok 2015, który okazał się rekordowy pod względem liczby transakcji od czasu kryzysu w roku 2008) i gorsze (rok 2016, w którym przewidywano możliwość zmaterializowania się w Polsce ryzyka politycznego). Ostatnie 24 miesiące były okresem bardzo stabilnym pod względem liczby zawieranych transakcji.

Należy pamiętać, że Polska jest jednym z kluczowych rynków M&A w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Według raportu przygotowanego przez MergerMarket i Wolf Theiss w 2017 roku byliśmy liderem w regionie pod względem liczby zawartych transakcji. Nie przełożyło się to jednak na pozycję w rankingu pod względem łącznej wartości transakcji, gdzie zajęliśmy miejsce trzecie po Austrii i Czechach1. Polski rynek M&A jest bardzo rozdrobniony. Pojawiają się oczywiście przykłady transakcji o wartościach znaczących również w skali europejskiej, którymi były na przykład przejęcie Allegro przez grupę funduszy PE, Polkomtelu przez Grupę Polsat, czy sieci Żabka przez CVC Capital Partners. Stanowią one jednak bardziej wyjątek niż regułę.

W ubiegłym kwartale byliśmy świadkami trzech transakcji o wartości większej niż 1 mld PLN. Największą z nich było przejęcie Solaris Bus&Coach przez hiszpańską grupę CAF za około 1,3 mld PLN w ujęciu Enterprise Value. W niedługim czasie 35% udziałów Grupy Solaris ma być przejęte przez Państwowy Fundusz Rozwoju. Inwestycja ma dać polskiemu producentowi autobusów, trolejbusów oraz tramwajów szansę na dalszy dynamiczny rozwój oraz zagwarantować kapitał niezbędny do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów, szczególnie w segmencie e-mobilności. Historia Grupy Solaris pokazuje, że niektóre z polskich przedsiębiorstw rodzinnych osiągnęły pełną dojrzałość produkcyjną i organizacyjną. W poprzednich kwartałach tego roku celem w transakcji przejęcia z udziałem inwestora zagranicznego o wartości większej niż 1 mld PLN byli Emperia (sieć Stokrotka) oraz giełdowy deweloper Robyg. Patrząc na największe transakcje ostatnich lat, można stwierdzić, że (oprócz nielicznych przypadków, takich jak zakup Polkomtelu przez Grupę Polsat) transakcje o wartości powyżej jednego miliarda złotych przy udziale polskiego kapitału prywatnego stanowią rzadkość.

Należy wspomnieć, że duży udział w największych transakcjach M&A mają spółki Skarbu Państwa oraz banki. Polski sektor bankowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, dysponuje nowoczesnymi i kompleksowymi rozwiązaniami dotyczącymi płatności. Przekłada się to na zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych rodzimymi rozwiązaniami typu fintech. Jedną z ciekawszych transakcji tego rodzaju było wyjście funduszu MCI oraz Saltus TUW z inwestycji w fintech DotCard, będącego właścicielem DotPay, obsługującego płatności internetowe, oraz eCard, oferującego szerokie spektrum usług związanych z przetwarzaniem płatności bezgotówkowych. Wartość transakcji wyniosła 315 mln PLN, co jest rekordem na polskim rynku fintech. Inna spółka, PayTel, świadcząca usługi w zakresie płatności bezprzewodowych została przejęta przez portugalską grupę SIBS-SGPS, dysponującą portfelem spółek oferujących kompleksowe i wyspecjalizowane usługi związane z płatnościami bezprzewodowymi i bezgotówkowymi.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

MC_64_4.jpg

Przyjęta w połowie kwietnia przez Parlament Europejski dyrektywa o ochronie sygnalistów wzmocniła zainteresowanie polskich przedsiębiorców wewnętrznymi systemami zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing). Tematyka ta od kilku miesięcy i tak zyskuje na popularności z uwagi na intensywne prace nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Działania na szczeblu krajowym i unijnym mają na celu m.in. zwiększenie skuteczności walki z popełnianymi przez firmy nadużyciami. Co jednak istotne, oprócz wykrywania zaistniałych naruszeń i zarządzania ich skutkami spółki powinny w pierwszej kolejności zacząć działać również prewencyjnie, zabezpieczając się z wyprzedzeniem przed niekiedy brzemiennymi w skutkach konsekwencjami.

Read more

Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie [konferencja]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym porozmawiamy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i członkami najwyższego kierownictwa spółek kapitałowych na konferencji pt. Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie.  Bezpłatna konferencja pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 11 czerwca 2019 roku na rybnickim kampusie.

Read more
Open access On-line only no. 63/2019

To już piąta edycja Forum Informacji Zarządczej

fiz_inf.jpeg

23-24 maja 2019 r. redakcja magazynu „Informacja Zarządcza” organizuje już piąte Forum Informacji Zarządczej. Tym razem praktycy będą rozmawiać o tym, jak z danych uczynić aktywa oraz jak przygotować się do transformacji w kierunku data-driven enterprise.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama