Polskie firmy widzą znacznie większe możliwości rozwoju na nowych rynkach niż firmy światowe. Co czwarty krajowy przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność na rynku zagranicznym. Z sondy przeprowadzonej wśród firm będących klientami TMF Group, globalnego dostawcy usług biznesowych, wynika, że zarówno polskie, jak i zachodnie firmy są pełne optymizmu, jeśli chodzi o rozwój własnego biznesu w najbliższym czasie.

W sporadycznych przypadkach sceptycznie patrzą w przyszłość wyłącznie światowi przedsiębiorcy. Polskie firmy wyróżnia absolutnie optymistyczne nastawienie, co wiąże się z przeświadczeniem o ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej na świecie.

Wyniki analizy TMF Group wskazują, że ponad połowa przedsiębiorców jest przekonanych o wzroście swoich firm w najbliższych latach. Co czwarta firma działająca na rynku międzynarodowym i co trzecia firma polska spodziewa się w najbliższej perspektywie wzrostu swoich przychodów. Charakterystyczne jest przy tym, że polscy inwestorzy w znacznie większym stopniu niż firmy zachodnie upatrują szansy dalszego rozwoju w ekspansji na inne rynki.

Z ankiety przeprowadzonej przez TMF Group wynika, że celem ekspansji polskich firm są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, wśród których czołową pozycję zajmują Niemcy. Inwestorzy chcą rozwijać działalność głównie w naszym regionie Europy, w tym także w Rosji i w krajach strefy euro. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy duże możliwości widzą także w dalszym rozwoju działalności na rynku krajowym.

Z drugiej strony badanie pokazuje ostrożne podejście firm, jeśli chodzi o planowanie wydatków. Zdecydowana większość zarówno polskich, jak i działających na światowych rynkach firm zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie restrukturyzację kosztów.

Takie decyzje wymusza prawdopodobnie silna konkurencja na rynku, na którym wciąż odczuwalne są skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Bogatsze o ostatnie doświadczenia, firmy wnikliwie rozpatrują też kwestie związane z zatrudnianiem nowych pracowników – wskazuje Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.

Charakterystyczne, że ankietowane firmy jednoznacznie uznały, iż największy wpływ na ich działalność ma szybki rozwój technologiczny. Ewolucja nowych technologii, która decyduje też o zmianach zachowań konsumentów oraz transformacji w każdej dziedzinie prowadzenia działalności, spędza sen z powiek przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. W związku z tym większość z nich przewiduje konieczność szybkiego dostosowywania swojej działalności do nowych warunków rynkowych, zmiany przyjętej taktyki i związane z tym dodatkowe wydatki.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 70/2020

KPMG (e)Forum. Biznes w czasach pandemii (podsumowanie)

grafika.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to cykl bezpłatnych konferencji online, podczas których 24 ekspertów KPMG w ciągu ponad 10 godzin przedstawiło kilkanaście merytorycznych prelekcji. Poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące: wsparcia w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych; źródeł finansowania i dotacji; wyzwań procesowo-technologicznych oraz restrukturyzacji firmy lub jej upadłości. Wirtualne konferencje okazały się unikalnym przedsięwzięciem zorganizowanym na taką skalę w dostosowanej do obecnych realiów formie online.

Czytaj więcej

Społeczna rola biznesu w obliczu globalnych wyzwań

MC_70_88.jpg

Współczesny świat stawia przed biznesem sporo wyzwań i sprawdza, które z przedsiębiorstw zdadzą egzamin. Wiele wskazuje na to, że na rynku zostaną te, które odrobią lekcję z czasów pandemii i swoje działania skierują w stronę zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Spadanie na cztery koła. Sposoby branży automotive na pokonanie kryzysu

MC_70_84.jpg

Rozwiązania informatyczne przygotowane w czasach koronawirusa muszą, po pierwsze, móc funkcjonować w zastanej rzeczywistości, po drugie, być gotowe na ewentualną powtórkę scenariusza. Najnowsze trendy w obszarze digitalizacji na rynku automotive wspierają firmy w dostosowaniu się do nadchodzącej rzeczywistości. Cała sprzedaż, także w branży samochodowej, przenosi się do sprzedaży online.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama