Wraz z ustępowaniem skutków recesji, optymizm szefów firm na świecie dotyczący możliwości wzrostu wraca do poziomu obserwowanego przed kryzysem. Aż 88% prezesów największych globalnych przedsiębiorstw optymistycznie ocenia możliwość zwiększenia przychodów ich firm w 2011 roku, podczas gdy w Polsce opinię tę podziela aż 94% ankietowanych – wynika z 14. edycji badania PwC „Global CEO Survey”, którego premiera miała miejsce podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W perspektywie trzyletniej optymizm zarządzających na świecie rośnie jeszcze bardziej – o zwiększeniu przychodów przez ich firmy w najbliższych 36 miesiącach przeświadczonych jest 94% globalnych respondentów, z których ponad połowa deklaruje „silne przekonanie”. W odniesieniu do horyzontu trzyletniego, optymizm CEO w Polsce jest również wyższy i wynosi 96%, przy czym ¾ to głosy „silnie przekonanych” prezesów.

Lepsze nastroje przekładają się na planowany wzrost zatrudnienia, którego spodziewa się ponad połowa CEO z całego świata. Szczególnie wysoki poziom optymizmu w zakresie dalszych planów rekrutacyjnych deklarują CEO z obszaru Azji i Oceanii (62%), Bliskiego Wschodu (60%) i Ameryki Północnej (56%). Wyniki uzyskane w Polsce pokrywają się z poziomem optymizmu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (45%) – zamiar zwiększania zatrudnienia deklaruje 33% prezesów w Polsce. Chociaż globalnie zaledwie 16% respondentów planuje redukcję liczby pracowników w 2011 roku (w zeszłym roku było ich 25%), to w Polsce wciąż jest to 32% ankietowanych CEO.

– Nastroje polskich prezesów po raz kolejny zmieniły się jeszcze gwałtowniej niż przeciętnie na świecie. O ile w czasie globalnej recesji skala załamania nastrojów była u nas silniejsza – i to mimo utrzymywania się w Polsce wzrostu gospodarczego – o tyle dziś mamy do czynienia z powrotem jeszcze większego optymizmu w prognozach rozwojowych – zauważa prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC. Co ważne, pozytywnym prognozom dotyczącym wzrostu towarzyszy jednak zaniepokojenie wieloma zjawiskami obserwowanymi w polskiej i globalnej gospodarce, a co za tym idzie, mniejsza skłonność do zatrudniania nowych pracowników. Świadczy to zarówno o sporej nieufności w odniesieniu do otoczenia, w którym działają polskie firmy, jak i o dużym stopniu zaufania i wiary polskich firm we własne siły i zdolności rozwojowe.

Szanse rozwoju biznesu

W porównaniu z zeszłym rokiem, CEO na świecie przenieśli swoje zainteresowanie ze zwiększania obecnych udziałów w rynku na rozwój nowych produktów i usług. W 2010 roku 20% stawiało na innowacyjność w obszarze produktów i usług, podczas gdy dziś jest to już 29%. Równocześnie obserwujemy mniejszy nacisk na zwiększanie obecnych udziałów w rynku przez globalne przedsiębiorstwa – w 2010 było to postrzegane jako szansa na rozwój biznesu przez 38% prezesów, w porównaniu do 29% w 2011 r. W Polsce przesunięcie nie jest tak wyraźne i prezesi podobnie postrzegają potencjał obu możliwości – na innowacyjność produktową i usługową stawia 31%, podczas gdy na zwiększanie udziałów 37%. Aż 79% dyrektorów generalnych na świecie uważa, że innowacje doprowadzą do wzrostu efektywności i zwiększenia przewagi konkurencyjnej ich firmy, natomiast 78% oczekuje z tego tytułu wzrostu przychodów.

Jako kolejną szansę dla rozwoju biznesu 14% CEO na świecie postrzega fuzje i przejęcia, które rozważa także 16% z zarządzających w Polsce. Na nowe rynki geograficzne stawia 17% globalnych liderów biznesu i zaledwie 7% polskich CEO.

Niepewna przyszłość gospodarki

Poprawiająca się sytuacja na światowych rynkach zmotywowała firmy do działania, jednakże nadal prawie 3/4 globalnych respondentów najbardziej obawia się o przyszłość gospodarki (72% wskazań na świecie i 69% w Polsce). Na drugiej i trzeciej pozycji na liście zmartwień globalnych CEO znalazły się potencjalne efekty działań związanych z koniecznością ograniczania deficytu budżetowego (odpowiednio 62% globalnie i 59% wskazań w Polsce) oraz nadmierny poziom regulacji (60% globalnie i 58% w polskim badaniu), choć rola tego czynnika w czasie kryzysu wyraźnie się zmniejszyła (w roku 2009 nadmiernej regulacji obawiało się niemal 90% ankietowanych).

Wysokie miejsce w hierarchii potencjalnych ryzyk zajmują rosnące obciążenia podatkowe (55% wskazań globalnie i 51% w Polsce) związane z perspektywą podejmowanych przez rządy działań stabilizacyjnych. Ankietowani prezesi wskazują także na charakterystyczne dla czasów kryzysu wahania kursów walutowych (54% wskazań na świecie i 54% w Polsce) oraz na ryzyko poważnej niestabilności na rynkach kapitałowych, które wymieniane jest przez 52% globalnych i 60% polskich CEO. Inflację jako potencjalne zagrożenie wskazała mniej niż 1/3 respondentów.

Badanie pokazało, że globalni prezesi bardziej niż polscy CEO obawiają się niedoboru odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Niepokój wyraża ponad połowa (56%) respondentów na świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie (78%) oraz w krajach Azji i Oceanii (76%), podczas gdy w Polsce problem dostrzega zaledwie 21% ankietowanych (dla porównania w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 55%). Jest to największa z różnic obserwowana w tegorocznym badaniu pomiędzy opiniami zarządzających dużymi firmami w Polsce i na innych rynkach.

Prawie połowa ankietowanych globalnych CEO wskazuje na stałe przesunięcia w wydatkach i konsekwencje zmiany zachowania konsumentów, co dostrzega jedynie 35% polskich respondentów. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, iż polscy prezesi jako najmniej znaczące dla rozwoju biznesu definiują kwestie związane z bezpieczeństwem łańcucha dostaw (44%) oraz rozwojem infrastruktury (31%).

– Porównując opinie polskich prezesów i przeciętne wskazania na świecie, warto zauważyć, że rozbiegają się one głównie w trzech punktach: w badaniu globalnym znacznie większe zagrożenia wiążą się z problemem dostępności wykwalifikowanych pracowników, bezpieczeństwem łańcucha dostaw i trwałymi zmianami w zachowaniach konsumentów. Tymczasem główny problem dla polskich ankietowanych stanowi dziś bieżąca sytuacja gospodarcza, a dopiero w dalszej kolejności nierozwiązane problemy strukturalne i wyzwania o charakterze długookresowym – podkreśla Olga Grygier-Siddons, prezes PwC w Polsce. Wymaga to ze strony polskich firm poważnej refleksji – być może kłopoty dnia dzisiejszego w pewnej mierze przesłaniają ważne wyzwania o charakterze długookresowym, z którymi i tak przyjdzie się zmierzyć – stwierdza.

Zmiany w strategii firm

W odpowiedzi na sygnały płynące z otoczenia biznesowego, CEO na świecie planują wprowadzić (oprócz wyzwań w zakresie zarządzania talentami, stawianych na pierwszym miejscu) zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem (77%), inwestycji (76%) oraz struktury organizacyjnej (74%). Podobne plany deklarują także polscy dyrektorzy generalni, stawiając na czele listy swoich wyzwań w 2011 roku kolejno – strukturę organizacyjną (79%), inwestycje (72%) oraz zarządzanie ryzykiem (69%).

– Warto zwrócić uwagę, że zarządzanie ryzykiem – wciąż słabiej u nas rozwinięte niż na rynkach zachodnich – zajmuje w opinii polskich menedżerów dopiero czwartą pozycję, podczas gdy w badaniu globalnym znalazło się jako drugie na liście priorytetów. W ankiecie światowej wyraźnie większe znaczenie uzyskały także działania służące poprawie ładu korporacyjnego – podkreśla Olga Grygier-Siddons.

W wynikach badania dał się również zauważyć wpływ recesji na przyjmowaną strategię firm – większość globalnych CEO (84%) przyznała, że zmieniła strategię firmy w ciągu ostatnich dwóch lat, a około 1/3 stwierdziło, że była to zmiana fundamentalna. Z kolei w Polsce nowe podejście do strategii było widoczne w ostatnich 2 latach aż w 93% firm, z czego 34% zadeklarowało istotne modyfikacje strategii.

Źródło: PwC

Zobacz również

Tekst otwarty nr 78/2021

Procedury AML ‑ czy rzeczywiście taki diabeł straszny...?

Procedury AML - czy rzeczywiście taki diabeł straszny...?

Walka ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy odbywa się na kilku poziomach, od rozwiązań narzucanych w ramach tzw. dyrektyw unijnych (dyrektywy AML), przez regulacje i programy krajowe, po indywidualne osoby prawne – przedsiębiorców prowadzących określony rodzaj działalności gospodarczej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że jest to system naczyń połączonych, w ramach których kierunek określają propozycje legislacyjne wyznaczane przez prawo unijne. Jednocześnie jest to tematyka, która wymaga nieustannej modyfikacji, co jest konsekwencją stale zmieniających się metod wykorzystywanych przez podmioty zajmujące się praniem pieniędzy.

Czytaj więcej

Podatek VAT w handlu e‑commerce zmieniony o 180 stopni ‑ Uproszczenia nie takie proste

Wszystko, co od wielu lat wypracowano w procedurach handlu na odległość, od 1 lipca 2021 roku ulega diametralnej modyfikacji. Zmiany nie obejmują wyłącznie handlu wysyłkowego odbywającego się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, lecz dotykają również ustalenia nowych metod rozliczeń szeregu usług oraz importu towarów spoza Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.