W czasie zawirowań na rynkach finansowych szczególnie widoczne jest, jak istotna dla efektywności inwestycji jest dywersyfikacja portfela, która nadaje mu stabilności i umożliwia ograniczenie strat w momentach kryzysowych. Często pozwala również uzyskać wyższą stopę zwrotu. Inwestorzy, dążąc do zmniejszenia ryzyka, powinni zadbać o różnorodność aktywów w portfelu inwestycyjnym, aby miały one jak najniższy współczynnik korelacji stóp zwrotu. Konieczne jest włączenie do portfela aktywów alternatywnych, o niskiej korelacji z tradycyjnymi instrumentami finansowymi. Już niewielki udział tego typu aktywów w portfelu może zmienić jego charakter i ograniczyć ryzyko wynikające z wahań na rynkach finansowych.

Jak zbudować efektywny i odporny na kryzysy portfel inwestycyjny

Jedną z najskuteczniejszych w procesie dywersyfikacji portfela klasą aktywów alternatywnych są beczki szkockiej whisky. Ich atrakcyjność wynika m.in. z dużej niezależności oraz stabilnego wzrostu rynku w ostatnich latach. Umożliwiają dywersyfikację portfela, realizując przy tym różne cele inwestycyjne. Szkocka whisky to dobra inwestycja zarówno dla osób nastawionych na osiągnięcie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji, jak i tych szukających bezpiecznej, długoterminowej lokaty kapitału.

– W ostatnich latach można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania inwestycjami w beczki szkockiej whisky. Inwestorzy szukają stabilnych i niezależnych rynków, a dodatkowym atutem jest oczywiście zabezpieczenie inwestycji fizycznymi aktywami i ich wzrost wartości z czasem – mówi Krzysztof Maruszewski, prezes Stilnovisti. – Whisky okazała się odporna na zawirowania na rynkach wywołane kryzysem gospodarczym w latach 2007–2009 oraz w trakcie epidemii SARS w latach 2002–2003, co z pewnością przekłada się na jeszcze większe zapotrzebowanie inwestorów na te aktywa obecnie, w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Beczki szkockiej whisky traktowane są jako bezpieczna przystań, która pozwoli im przetrwać trudny czas – dodaje CEO Stilnovisti.

Dzięki dywersyfikacji i włączeniu beczek szkockiej whisky do portfela instrumentów, twoje inwestycje mogą być bardziej bezpieczne i zyskowne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – odwiedź stronę: www.stilnovisti.pl

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Reklamacje na rynku finansowym

Reklamacje na rynku finansowym

Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne podmioty rynku finansowego staje się coraz bardziej sformalizowane. Najważniejszym krokiem na drodze ustandaryzowania praktyk w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279). Ustawa funkcjonuje już przeszło 5 lat, nadal nie wszyscy są jednak świadomi korzyści, jakie przynoszą zawarte w niej regulacje.

Czytaj więcej

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

W jaki sposób zaoszczędzić czas, aby efektywniej i przy wsparciu odpowiednich narzędzi nim zarządzać? Automatyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) stanowi słowo klucz do znalezienia odpowiednich rozwiązań. Automatyzować można zarówno procesy biznesowe, jak i produkcyjne, wspólny mianownik stanowi wykluczenie lub ograniczenie pracy ludzkiej i zastąpienie jej poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dedykowanych systemów informatycznych czy robotów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama