W czasie zawirowań na rynkach finansowych szczególnie widoczne jest, jak istotna dla efektywności inwestycji jest dywersyfikacja portfela, która nadaje mu stabilności i umożliwia ograniczenie strat w momentach kryzysowych. Często pozwala również uzyskać wyższą stopę zwrotu. Inwestorzy, dążąc do zmniejszenia ryzyka, powinni zadbać o różnorodność aktywów w portfelu inwestycyjnym, aby miały one jak najniższy współczynnik korelacji stóp zwrotu. Konieczne jest włączenie do portfela aktywów alternatywnych, o niskiej korelacji z tradycyjnymi instrumentami finansowymi. Już niewielki udział tego typu aktywów w portfelu może zmienić jego charakter i ograniczyć ryzyko wynikające z wahań na rynkach finansowych.

Jedną z najskuteczniejszych w procesie dywersyfikacji portfela klasą aktywów alternatywnych są beczki szkockiej whisky. Ich atrakcyjność wynika m.in. z dużej niezależności oraz stabilnego wzrostu rynku w ostatnich latach. Umożliwiają dywersyfikację portfela, realizując przy tym różne cele inwestycyjne. Szkocka whisky to dobra inwestycja zarówno dla osób nastawionych na osiągnięcie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji, jak i tych szukających bezpiecznej, długoterminowej lokaty kapitału.

– W ostatnich latach można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania inwestycjami w beczki szkockiej whisky. Inwestorzy szukają stabilnych i niezależnych rynków, a dodatkowym atutem jest oczywiście zabezpieczenie inwestycji fizycznymi aktywami i ich wzrost wartości z czasem – mówi Krzysztof Maruszewski, prezes Stilnovisti. – Whisky okazała się odporna na zawirowania na rynkach wywołane kryzysem gospodarczym w latach 2007–2009 oraz w trakcie epidemii SARS w latach 2002–2003, co z pewnością przekłada się na jeszcze większe zapotrzebowanie inwestorów na te aktywa obecnie, w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Beczki szkockiej whisky traktowane są jako bezpieczna przystań, która pozwoli im przetrwać trudny czas – dodaje CEO Stilnovisti.

Dzięki dywersyfikacji i włączeniu beczek szkockiej whisky do portfela instrumentów, twoje inwestycje mogą być bardziej bezpieczne i zyskowne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – odwiedź stronę: www.stilnovisti.pl

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 70/2020

KPMG (e)Forum. Biznes w czasach pandemii (podsumowanie)

grafika.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to cykl bezpłatnych konferencji online, podczas których 24 ekspertów KPMG w ciągu ponad 10 godzin przedstawiło kilkanaście merytorycznych prelekcji. Poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące: wsparcia w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych; źródeł finansowania i dotacji; wyzwań procesowo-technologicznych oraz restrukturyzacji firmy lub jej upadłości. Wirtualne konferencje okazały się unikalnym przedsięwzięciem zorganizowanym na taką skalę w dostosowanej do obecnych realiów formie online.

Czytaj więcej

Społeczna rola biznesu w obliczu globalnych wyzwań

MC_70_88.jpg

Współczesny świat stawia przed biznesem sporo wyzwań i sprawdza, które z przedsiębiorstw zdadzą egzamin. Wiele wskazuje na to, że na rynku zostaną te, które odrobią lekcję z czasów pandemii i swoje działania skierują w stronę zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Spadanie na cztery koła. Sposoby branży automotive na pokonanie kryzysu

MC_70_84.jpg

Rozwiązania informatyczne przygotowane w czasach koronawirusa muszą, po pierwsze, móc funkcjonować w zastanej rzeczywistości, po drugie, być gotowe na ewentualną powtórkę scenariusza. Najnowsze trendy w obszarze digitalizacji na rynku automotive wspierają firmy w dostosowaniu się do nadchodzącej rzeczywistości. Cała sprzedaż, także w branży samochodowej, przenosi się do sprzedaży online.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama