W 2010 r. do budżetu państwa wpłynęło o 5,5 mld zł mniej tytułem PIT za 2009 r. w porównaniu do wpływów za rok 2008. Więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników przede wszystkim dzięki obniżeniu składek podatku dochodowego i wprowadzeniu dwóch stawek. Na zmianie skali podatkowej najbardziej skorzystały osoby lepiej zarabiające – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte.

W 2010 r. do budżetu państwa wpłynęło 5,5 mld zł mniej z tytułu PIT za 2009 r. w porównaniu z wpływami uzyskanymi za rok 2008. Główny powód to zmiany zasad rozliczeń dotyczących stawek podatku dochodowego. Podatnicy mogli skorzystać z dwóch stawek podatku dochodowego: 18% i 32% zamiast trzech stawek obowiązujących wcześniej. Dodatkowo zmieniły się zasady rozliczania ulgi na dzieci. Za potomstwo urodzone w 2009 r. można było zastosować odliczenia podatku proporcjonalnie do liczby miesięcy, a nie za cały rok. Zmiana stawek podatkowych oraz zasad odliczania ulgi rodzinnej to podstawowe czynniki, decydujące o zmniejszeniu wpływów z podatku dochodowego. Na zmianie skali podatkowej najbardziej skorzystały osoby lepiej zarabiające – szczególnie te, które w 2008 r. płaciły podatek w wysokości 30% i 40%.- mówi Adam Mariuk, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Z roku na rok rośnie też liczba osób, które korzystają z ulgi na Internet. Kwota odliczeń wzrosła o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. W Polsce ciągle istnieje potencjał dla rozwoju usług internetowych, stale też zwiększa się liczba osób objętych zasięgiem sieci, dlatego można sądzić, że w 2011 r. trend wzrostowy w korzystaniu z ulg zostanie utrzymany – dodaje Adam Mariuk z Deloitte.

Zainteresowanie Internetem widoczne jest nie tylko w kontekście odliczeń podatkowych. Od kilku lat systematycznie rośnie także liczba osób, które składają swoje zeznanie podatkowe w wersji elektronicznej. Za 2008 r. było to blisko 80 tysięcy zeznań PIT -37, co stanowiło tylko 0,5% złożonych deklaracji. W 2009 r. liczba deklaracji wyniosła już 320 tysięcy (z czego PIT -37 to prawie 253 tysiące). Zmiana wynika także z tego, że w rozliczeniach za 2009 r. rozszerzono katalog zeznań rocznych, które można złożyć za pośrednictwem Internetu, były to: PIT -37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

W porównaniu z 2008 r. zwiększyła się jeszcze liczba osób korzystających z odliczenia odsetek od kredytu – wiąże się to z uzyskaniem prawa własności mieszkań bądź zakończeniem inwestycji. Tym niemniej łączna kwota odliczeń spadła znacząco – z 715,2 mln zł na 527,9 mln zł. Wynika to z faktu, że ulga obowiązuje już wyłącznie na zasadzie kontynuacji.

W 2010 r. wiele kontrowersji budziła kwestia opodatkowania świadczeń niepieniężnych. W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu świadczeń niepieniężnych powstaje jedynie w sytuacji, kiedy te zostaną faktycznie otrzymane przez podatników. Kwestia praktycznego ustalenia wartości świadczeń oraz zakwalifikowania ich do przychodów podatników przez wiele lat była przedmiotem rozbieżnych interpretacji ze strony organów podatkowych. W wyroku z 24 maja 2010 r. NSA uznał, że wartość pakietów medycznych powinna być traktowana jako przychód pracowników niezależnie od tego, czy pracownik faktycznie korzystał z takich świadczeń. Oznacza to, że w rozliczeniach za 2010 r. podatnicy będą musieli rozliczyć się z tego rodzaju świadczeń. Jest to nowość, tym bardziej że należny podatek będzie potrącany do kilku lat wstecz.

Źródło: Deloitte

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 73/2021

Wyzwania nowej rzeczywistości perspektywą rozwoju biznesu w 2021

Wyzwania nowej rzeczywistości perspektywą rozwoju biznesu w 2021

20-21 stycznia br., podczas 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, eksperci wskazali przedsiębiorcom najnowsze zmiany w przepisach i uwarunkowania regulacyjne biznesu w 2021 r. oraz zasygnalizowali istotne aspekty działalności firm w nowej rzeczywistości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Business Reimagined”, a 13. wystąpień merytorycznych mogło oglądać 2 000 akredytowanych uczestników na co dzień obejmujących najwyższe stanowiska kierownicze. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce organizowane przez firmę audytorsko-doradczą KPMG od 2011 r.

Czytaj więcej

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Zmierzający ku końcowi 2020 rok niezaprzeczalnie zapisze się na kartach historii. Pandemia COVID-19, z którą świat mierzy się już od roku spowodowała ogromne roszady w globalnej gospodarce i przyspieszyła jednocześnie zmiany zachodzące w biznesie, prowadzące do wyraźnego ukształtowania się nowych trendów. Nie inaczej jest na rynku fuzji i przejęć.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama