Pierwsza zasada handlu? Klient ma zawsze rację. Jak jednak mamy się dowiedzieć, czego ten klient chce, oczekuje, jakie są jego „racje”, co zrobić, żeby był zadowolony? To nie jest przecież łatwe. Zapotrzebowanie i preferencje klientów cały czas się zmieniają, jeśli nie z powodu czynników zewnętrznych i trendów, to spowodowane naturalnymi zmianami, którym podlegają konsumenci. Mamy więc szereg wyzwań: gromadzenie przekrojowych, aktualnych danych z rynku, wykorzystanie danych dotyczących organizacji oraz wszystkich firm współpracujących, uporządkowanie informacji i stworzenie algorytmów, które pomogą organizacjom lepiej zrozumieć klientów i rynek.

Jak z danych wycisnąć informacje, czyli o tym, jak Business Intelligence zmienia handel

Tutaj pojawia się Business Intelligence – narzędzie do analizy firm i otoczenia, dające potrzebne wyniki. W skrócie, jest to potężne oprogramowanie, które pobiera i przetwarza dane, dając różnego rodzaju informacje oraz wnioski. Jego głównym celem jest wsparcie decyzji biznesowych, a także wykazanie newralgicznych miejsc, które wymagają działania. Dzisiejsze narzędzia do analizy biznesowej pozwalają firmom wykorzystywać dane nie tylko do przewidywania bieżącej sprzedaży, ale także do dostrzegania przyszłego potencjału, trendów i zrozumienia potrzeb klientów na wielu poziomach.

Jednak warto zaznaczyć, że sama analityka BI nie wystarczy – powinna być ona integralną częścią ogólnej strategii firmy. Od wytworzenia produktu, po sprzedaż, marketing, dane z rynku itd. – analiza biznesowa może obejmować wszystkie istotne dla efektywności firmy obszary.

Co możemy dzięki BI otrzymać?

  • Przetworzenie dużej ilości danych oraz ich eksplorację.
  • Wizualizacje analizy danych – czyli czytelną prezentację informacji, jakimi dysponujemy.
    • Raportowanie – pewność, że organizacja ma dobre wyniki finansowe, ma kluczowe znaczenie. Narzędzia BI do raportowania zbierają informacje z całej firmy i je przetwarzają, dostarczając raporty umożliwiające podjęcie optymalnych i szybkich decyzji biznesowych.
    • Analitykę predykcyjną – czyli modele dotyczące przyszłości. Jak, bez kosztów, możemy sprawdzić, czy dana strategia zadziała? Dzięki modelom BI możemy przeprowadzić symulacje, które mogą być wsparciem procesów decyzyjnych. BI pozwala na racjonalne przewidywanie nadchodzących trendów i zachowań klientów, mających wpływ na przyszły rozwój organizacji.
  • Informacje o otoczeniu biznesowym.
  • Informacje wspierające zarządzanie pracą ludzi, na podstawie którego można zoptymalizować proces zarządczy w firmie.
  • Analitykę przygotowaną na różne narzędzia, również mobilne.

Rozwiązania szyte na miarę

Funkcjonalności platform do analizy danych w obszarze gromadzenia danych rynkowych, wykorzystania danych dotyczących organizacji i partnerów czy uporządkowania informacji i stworzenia algorytmów prezentujemy na przykładzie Biqsens, stworzonej przez Sagra Technology platformy do analizy danych, opartej na Power BI oraz chmurze obliczeniowej. Służy ona do przekształcania surowych danych w praktyczną wiedzę biznesową. Zawiera kilkadziesiąt gotowych, przejrzystych analityk BI, które pozwalają lepiej kontrolować i usprawniają najważniejsze obszary biznesu. Od sprzedaży, poprzez efektywność pracy, aż po dystrybucję. Biqsens nie tylko prezentuje potrzebne informacje, ale też sugerowane działania i wnioski. Gwarantuje bezpieczeństwo danych oraz autoryzowany dostęp tylko dla wyznaczonych osób. Hierarchią dostępu można zarządzać tak, aby każdy użytkownik widział tylko informacje przeznaczone dla niego – przykładowo wszystkie dane są widoczne dla szefa sprzedaży i menedżerów wyższego stopnia, a informacje częściowe, dotyczące np. regionu, widzą szefowie regionalni. Inna możliwość to zarządzanie widocznością danych, przykładowo dane z faktur widzą tylko osoby odpowiedzialne za wyniki sprzedażowe, np. menedżerowie lub szef sprzedaży.

Analityki dotyczące różnych obszarów biznesu mogą być dostępne na komputerze, telefonie czy tablecie. W Biqsens mogą być udostępniane za pomocą autorskiego narzędzia stworzonego przez Sagra Technology. Istnieje również możliwość publikowania analityk pomiędzy grupami użytkowników, czy też osadzanie ich na stronach internetowych.

Przetwarzanie dużych zbiorów danych

Dziś systemy BI są szeroko stosowane w wielu obszarach biznesowych, które opierają się na podejmowaniu decyzji, od których zależy wartość organizacji. BI to proces oparty na dostępnych danych, służący do wyodrębniania, analizowania i przewidywania krytycznych informacji biznesowych. Skupia się na zbieraniu i organizowaniu dużych ilości danych w celu umożliwienia wydajnego i profesjonalnego przetwarzania zapytań. Dziś, ze względu na rozwój takich technologii, jak internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) czy cloud computing, BI zyskuje na znaczeniu i zainteresowaniu wśród organizacji reprezentujących wiele branż. Także handel.

Wizualizacja danych

Dzięki wizualizacji danych zmieniamy je w krajobraz, który możemy oglądać, analizować i wyciągać wnioski. To rodzaj mapy informacyjnej, dzięki której możemy odnaleźć się w potoku danych. Bez tego byłoby to niełatwe, a czasem wręcz niemożliwe.

Wizualizacja pomaga analizować statystyki, zwłaszcza dotyczące długiego okresu oraz otwiera możliwości analizy danych na coraz większą liczbę nowych sposobów, które ewoluują każdego dnia. Czasem zaskakujące, nieoczywiste wizualizacje danych stają się kluczem do znalezienia w danych wartości, które mogą inspirować do innowacyjnych rozwiązań.

Raportowanie

Raportowanie w ramach analizy biznesowej może być naprawdę szerokie i obejmować raporty statystyczne, interaktywne pulpity nawigacyjne czy wbudowane, zaprogramowane analizy. Warto od razu planować strategię BI z myślą o możliwie szerokim obrazie. Na przykład raporty statystyczne mogą generować alerty, gdy zostanie przekroczony ustalony próg jakiegoś wskaźnika, np. KPI. Wiąże się to z korzystaniem z pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym, aby każdy użytkownik, czyli wskazany pracownik, mógł dane eksplorować i na bieżąco uczestniczyć w przepływie informacji związanych z raportami. Nowoczesne platformy BI, takie jak nasz Biqsens, pozwalają użytkownikom dość swobodnie eksplorować dane w dowolnych kierunkach, przeliczając analizy i publikując zestawienie, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pulpit nawigacyjny i wizualizacja danych służą do zrozumienia, współpracy i udostępniania informacji w ramach zespołów i całej organizacji. Zawierają wykresy i mapy, ułatwiające zrozumienie i współpracę w ramach firmy, ale także komunikację z kontrahentami. Pracownicy mogą tworzyć własne, niestandardowe pulpity, w zależności od potrzeb.

Ciekawym i ważnym narzędziem są raporty statystyczne i alerty, które umożliwiają obserwowanie sytuacji na bieżąco oraz podejmowanie szybkich działań. Biqsens daje możliwość korzystania z gotowych już analityk z różnych obszarów, w ramach których dostaje gotowe informacje. Każdy z użytkowników, kilkoma kliknięciami, może dostosować analityki pod własne potrzeby w środowisku PowerBi, a także udostępniać je dalej. Dodatkowo w ramach Biqsens każdy może tworzyć własne nowe raporty, oparte o uporządkowane dane, dostępne za pomocą konektora Emigo lub na podstawie już istniejących zestawów danych.

Spójrzmy w przyszłość

Analityka predykcyjna pomaga organizacjom patrzeć w przyszłość. To zawsze było ważne, ale dziś jest wręcz krytyczne i stanowi o przewadze konkurencyjnej. Pandemia spowodowała poważne zakłócenia w handlu i łańcuchach dostaw, nagłe wzrosty lub spadki popytu, sprowadziła na firmy zupełnie nowe zagrożenia i wyzwania. Dlatego analityka predykcyjna obecnie znajduje się na szczycie listy priorytetów dla organizacji na całym świecie.

Analityka predykcyjna pozwala przewidywać przyszłe zdarzenia, zachowania czy wyniki. Wykorzystuje zaawansowane techniki statystyczne, w tym uczenie maszynowe i modele do analizowania bieżących i przyszłych danych przez oceny prawdopodobieństwa określonych zdarzeń. Nawet, jeśli nie znajdują się one na liście największych zagrożeń dla firmy.

Firmy stawiają dziś właśnie na analitykę dotyczącą przyszłych zdarzeń. Według raportu Allied Market Research, światowy rynek analiz predykcyjnych do 2027 urośnie do wartości 35,45 mld dol., rosnąc rocznie średnio o 22 proc. Solidnym wsparciem dla rozwoju tego segmentu jest rosnąca moc obliczeniowa, możliwości związane z cloud computingiem oraz rozwój oprogramowania, które jest coraz bardziej interaktywne i łatwiejsze w użyciu. Firmy gromadzą ogromne ilości danych różnego typu. Wykorzystanie, łączenie i analizowanie dużych zbiorów danych z wielu źródeł zapewnia dokładniejsze prognozy i pozwala uzyskać naprawdę wartościowe informacje.

Obecnie analityka predykcyjna jest także rozbudowywana o nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. Rozszerzona analityka umożliwia szybką analizę dużych ilości danych, generowanie alertów czy raportów, które pomogą w przewidywaniu przyszłych zdarzeń. Wspomaga również budowanie i testowanie nowych modeli analizy czy zbierania danych.

Detaliści jak najbardziej dostrzegają potencjał analityki predykcyjnej. Sprzedawcy gromadzą ogromne ilości danych, poprzez m.in. śledzenie aktywności online za pomocą plików cookie czy obserwowanie sposobu, w jaki klienci poruszają się po sklepie. Zbierają dane kontaktowe klientów w punktach sprzedaży, obserwują aktywność w mediach społecznościowych oraz odnotowują, co kupują i jak często odwiedzają sklep. Korzystając z analiz predykcyjnych, detaliści mogą za pomocą tych danych optymalizować zasoby czy prognozować przychody.

Analiza otoczenia

Organizacje, które są na bieżąco z rosnącym ekosystemem danych zewnętrznych i skutecznie integrują w swoich działaniach informacje z rynku, mają szansę zdobyć przewagę konkurencyjną, lepszy wzrost, produktywność i skutecznie zarządzać ryzykiem. Jednym z większych wyzwań jest określenie, które źródła danych są dla nas istotne i które mają największy potencjał. Nie jest to łatwe, ponieważ dane zewnętrzne są bardzo różne i oczywiście zmieniają się w czasie. Analiza jakości i wartości takich danych również nie jest łatwa. Dodatkowo, efektywne wykorzystanie danych zewnętrznych może wymagać zmiany istniejącego środowiska danych organizacji bądź ich dostosowania do postaci, w której będą optymalnie użyteczne.

Podsumowanie

Analityka Business Intelligence ma wszelkie cechy, które sprawiają, że jest to dziś rozwiązanie dla firm każdej wielkości i rodzaju. Szczególnie mogą na nim skorzystać działy sprzedaży czy marketingu. Bez uzależnienia od specjalisty IT lub analityka biznesowego, pracownicy działu sprzedaży mogą uzyskać dostęp do najnowszych wzorców sprzedaży i zakupów wśród swoich klientów dzięki pulpitom nawigacyjnym. Wszelkie działania sprzedażowe czy marketingowe mogą korzystać z narzędzi BI. Firmy mogą zyskać większe przychody, a klientom zapewnić większą satysfakcję z zakupów.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Matryca KPI w praktyce

Matryca KPI w praktyce

W gąszczu danych z różnych źródeł komfort pracy może zagwarantować matryca, która odwołując się do art. 9c ust. 1 ustawy Prawo bankowe, jest opisem powiązanych celów z procesami w działalności firmy, które przez zarządzających zostały uznane za istotne oraz są kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem (weryfikacją lub testowaniem) przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych. Te mechanizmy kontrolne to właśnie nasze KPI. Stąd narodziła się idea matrycy KPI, którą dziś można wykorzystać na kilka sposobów, między innymi do kontroli procesów oraz podejmowanych decyzji.

Czytaj więcej

KPI na straży kosztów w firmie

KPI na straży kosztów w firmie

Policzyć można niemal wszystko, a większość procesów biznesowych można zaprezentować w liczbach. Pod trzyliterowym skrótem KPI kryją się różnego rodzaju mierniki, dzięki którym można oceniać funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie. Kluczowe wskaźniki efektywności są jednym z prostszych narzędzi pomocnych w zarządzaniu niemal każdym obszarem organizacji. Są również, a może przede wszystkim, doskonałym strażnikiem kosztów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.