Przyczyny wielu problemów występujących w organizacji nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Kierownictwo zazwyczaj dowiaduje się o nich, gdy pożar jest już na tyle duży, że jego ugaszenie wymaga podjęcia istotnych zmian organizacyjnych. Nie dziwi zatem, że coraz większego znaczenia nabiera optymalizacja procesów, zanim występujące w nich problemy przybiorą na sile. Tu pomocna okazać się może metoda DMAIC pozwalająca na wdrażanie udoskonaleń biznesowych, która bazuje na narzędziach analizy statystycznej oraz na faktach, umożliwiając szybkie i, co najważniejsze, efektywne rozwiązywanie problemów.

Czym jest DMAIC?

Metoda DMAIC rozwinęła się na gruncie dorobku teorii Six Sigma, podkreślającej znaczenie wymagań klienta w procesie zapewnienia i doskonalenia jakości. Istotny akcent położono w niej na przekładanie oczekiwań nabywcy na cechy jakościowe produktu, co miało pozwalać na budowanie satysfakcji klientów. W badaniu jakości wykorzystano wraz z tym współczynnik odchylenia standardowego, określając za jego pomocą liczbę produktów wadliwych przypadających na każdy milion wyprodukowanych wyrobów. Wprowadzony limit: 6 sigma, któremu odpowiadało 3,4 wad na każdy milion produktów (in. 3,4 ppm), może wydawać się wartością nie do osiągnięcia. Six Sigma proponuje jednak uniwersalne narzędzie, pozwalające na zapewnienie tak wysokiego poziomu jakości.

Wspomnianym wyżej narzędziem jest metoda DMAIC, której nazwa pochodzi od kolejnych faz procesu, jakimi są:

 • faza definiowania (define), polegająca na zdefiniowaniu cech, które mają kluczowe znaczenie dla jakości produktu lub procesu,
 • faza pomiaru (measure), która koncentruje się na badaniu właściwości produktu lub procesu, w celu zgromadzenia danych liczbowych, podlegających dalszej analizie,
 • faza analizy (analyze), której istotą jest analiza danych statystycznych,
 • faza doskonalenia (improve), w wyniku której możliwe jest zaplanowanie i wdrożenie działań pozwalających na eliminację lub redukcję błędów,
 • faza kontroli (control), polegająca na weryfikacji, czy wdrożone działania przyniosły korzystne efekty.
 • Cykl DMAIC niekiedy uzupełniany jest o dodatkową fazę, jaką jest standaryzacja (standardization), której istotą jest utrwalenie nowych rozwiązań, wypracowanych w fazie doskonalenia, w praktyce organizacji.

Opisany w Tabeli 1 cykl wskazuje, że DMAIC jest pewnym podejściem do doskonalenia procesów organizacyjnych. W jego ramach konieczne jest zastosowanie różnego rodzaju narzędzi wspomagających zarządzanie jakością. Spośród nich do najczęściej stosowanych należą:

 • karty kontrolne,
 • histogramy,
 • diagramy przyczynowo-skutkowe,
 • analiza FMEA,
 • analiza QFD,
 • diagramy relacji,
 • diagramy sieciowe,
 • mapowanie procesu.

Zbiór ten jest bardzo różnorodny, zaś od specyfiki potrzeb i złożoności procesów zachodzących w organizacji zależy, które z tych narzędzi będą charakteryzowały się największą efektywnością. W podejściu New Six Sigma zaleca się łączenie tradycyjnych narzędzi kontroli procesów z dobrymi praktykami benchmarkingowymi, co ma pozwalać na jeszcze lepszą analizę organizacyjnych słabości oraz ich skuteczne eliminowanie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Podróż do źródła… dostaw – czyli o nowoczesnych narzędziach wspierających zakupy w kryzysie i nie tylko

MC_70_45.jpg

Decyzje strategiczne w obszarze zakupowym podejmowane są przez wyższy szczebel zarządzania. Do wdrożeniowców należy jednak zapewnienie narzędzi niezbędnych do sprawnego realizowania założonych planów. W czasach pandemii koronawirusa sytuacja się komplikuje, dlatego dla działu zakupów ważne jest, aby mieć możliwie jak najprostsze, jak najszybsze i jak najbardziej niezawodne w obsłudze narzędzia poświęcone rozwiązaniom zakupowym. To do wdrożeniowców należy zadanie zaproponowania narzędzi wspierających zakupy, także podczas kryzysów.

Czytaj więcej

The X files

MC_69_93.jpg

The world’s financial markets are gradually crossing the digital divide, and taking listed company annual reports with them

Czytaj więcej

Analiza trendu i sezonowości sprzedaży przy użyciu MS Excel

MC_69_41.jpg

Umiejętność przewidywania wysokości różnych wskaźników bądź parametrów jest niezwykle istotna, gdyż przydaje się nam na przykład przy planowaniu wielkości sprzedaży/produkcji. Prognozowanie wielkości takich parametrów może się opierać m.in. na analizie trendu oraz sezonowości. I w tym właśnie celu bardzo przydatnym narzędziem jest program Excel.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama