Jak przygotować firmę pod kątem dotacji unijnych 2014–2020? Wstepna weryfikacja i analiza potrzeb jest najwazniejsza!

DiF_14_09.jpg

Wiele firm, które decydują się aplikować o dofinansowanie, już na starcie popełnia sporo błędów, które na etapie oceny wniosku skutkują jego niską oceną czy nawet odrzuceniem.

W celu uniknięcia tych błędów należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaki status ma nasza firma: mikro (do 10 osób zatrudnionych na umowy o pracę) i przychody nieprzekraczające 2 mln euro w ciągu roku), mała (od 10 do 50 osób i przychody do 10 mln euro), średnia (do 250 pracowników i przychody do 50 mln euro) czy duża przedsiębiorstwo powyżej tych progów)?

Na rysunku przedstawiono klasyfikację MSP

 • Czy nasza firma jest powiązana osobowo lub kapitałowo z innym przedsiębiorstwem? Jeżeli tak (np. posiada powyżej 24% udziałów w innej firmie), wówczas zatrudnienie i obroty zlicza się łącznie do statusu MSP w takiej samej proporcji procentowej jak ilość udziałów.
 • Jaki zakres projektu chcemy zrealizować?
 • Jakie są poszczególne wydatki, które chcemy dofinansować?
 • Gdzie projekt będzie realizowany (trzeba określić miejsce)?
 • Czy nasza inwestycja będzie wymagała pozwolenia na budowę/
  /zgłoszenia robót budowlanych?
 • Czy konieczne jest zaangażowanie biura architektonicznego w zaprojektowanie inwestycji?
 • Czy dzięki naszemu projektowi wprowadzimy nowe lub ulepszone produkty/usługi w firmie?
 • Czy dany produkt lub usługa już istnieją na rynku?
 • Czy mamy określone konkretne zapotrzebowanie na dany produkt/usługę – zapytania ofertowe, listy intencyjne itp.?
 • Czy inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?
 • Jakie kody PKD mają produkty/
  /usługi, które dzięki realizacji projektu będziemy wytwarzać?
 • Czy nasza firma posiada zdolność finansową na wygenerowanie wkładu własnego lub na uzyskanie kredytu bankowego?
 • Czy dofinansowaniem chcemy objąć szkolenia dla pracowników firmy? Jeżeli tak, to jaki typ szkoleń chcemy dofinansować, w jakim czasie oraz jaką grupę docelową zamierzamy przeszkolić?

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy