Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znalezienia przez przedsiębiorstwo odpowiednich źródeł jej finansowania. Dopływ kapitału umożliwia przetrwanie podmiotu na rynku oraz jego dalszy rozwój. Determinuje bowiem utrzymanie przez firmę płynności finansowej w bieżącym okresie oraz warunkuje jej zdolność do dokonywania inwestycji w długim terminie.

Źródła finansowania firmy

Pojęcie finansowania

Finansowanie oznacza przedsięwzięcia podejmowane w celu zapewnienia firmie kapitału, służące kształtowaniu jej struktury kapitału w konkretnych warunkach rynkowych1. Finansowanie może być rozpatrywane w węższym lub szerszym znaczeniu.

W szerszym znaczeniu, finansowanie obejmuje zarówno pozyskiwanie kapitału, jak i dyspozycje co do jego wykorzystania poprzez dokonywanie inwestycji finansowych i rzeczowych. W szerokim znaczeniu, finansowanie stanowi zatem proces obejmujący identyfikację firmowych potrzeb kapitałowych, monitorowanie wyniku finansowego, zarządzanie dopływem i wykorzystaniem środków finansowych oraz analizę odchyleń między planem finansowym a jego wykonaniem2.

W węższym znaczeniu, finansowanie oznacza jedynie czynności ukierunkowane na pozyskiwanie kapitału na pokrycie firmowych wydatków lub realizację zaplanowanych zadań3.

Niezależnie od ujęcia finansowania, wśród jego źródeł wyróżnia się zasoby bilansowe i pozabilansowe. Poszczególne kategorie źródeł finansowania charakteryzują określone zalety i wady.

Bilansowe źródła finansowania

Bilansowe źródła finansowania firmy obejmują kapitał własny oraz kapitał obcy. Ten ostatni może mieć bezpośrednie lub pośrednie odzwierciedlenie w bilansie firmy (stąd można wyróżnić finansowanie obce w formie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej).

Kapitał własny obejmuje środki finansowe powierzone firmie przez inwestorów. Może on przybrać formę wewnętrzną lub zewnętrzną. Do wewnętrznych źródeł finansowania własnego zalicza się zyski zatrzymane. Z kolei, zewnętrzne źródła finansowania własnego składają się z kapitału podstawowego (np. udziałowego, akcyjnego), kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego oraz pozostałych składników kapitału własnego. Zagadnienia związane z kapitałem własnym szczegółowo uregulowane zostały w Kodeksie spółek handlowych.

Wygenerowany przez przedsiębiorstwo w ciągu roku zysk może zostać w nim zatrzymany z przeznaczeniem na jego dalszy rozwój. Zysk pozostający do dyspozycji firmy zasila w całości lub części kapitał zapasowy lub rezerwowy. Wśród zalet finansowania za pomocą wewnętrznych źródeł finansowania własnego (np. zysków zatrzymanych) wyróżnić można: brak dodatkowych kosztów, zdolność firmy do samofinansowania swojej działalności i rozwoju, ułatwienie zaciągania zobowiązań, wzrost wartości przedsiębiorstwa w przyszłości, umocnienie standingu finansowego firmy i jej pozycji na rynku, brak obligatoryjnych płatności okresowych, pełna niezależność właścicieli w rozporządzaniu posiadanym kapitałem, brak konieczności zwrotu kapitału, brak ryzyka związanego z niewypłacalnością. Z kolei do wad finansowania działalności firmy za pośrednictwem wewnętrznych źródeł finansowania własnego (np. zysków zatrzymanych) zaliczyć można: ograniczony zakres finansowego wsparcia, często niewystarczający dla sfinansowania dużych inwestycji rozwojowych firmy, osłabienie więzi między inwestorami (właścicielami) a przedsiębiorstwem wskutek zmniejszenia wypłat dywidendy.

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 42/2022

Zobacz również

Wielowariantowe planowanie w przedsiębiorstwie

Wielowariantowe planowanie w przedsiębiorstwie

Aby proces planowania finansowego we współczesnych przedsiębiorstwach w możliwie pełny sposób uwzględniał rzeczywiste warunki gospodarowania, należy wziąć pod uwagę dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu organizacji. W związku z tym sporządzenie planu przy uwzględnieniu jednego scenariusza rozwoju sytuacji rynkowej jest zwykle niewystarczające. Chcąc bowiem zapewnić elastyczność reagowania na zmiany warunków gospodarowania, firma musi być odpowiednio przygotowana zarówno na ich polepszenie, jak i pogorszenie.

Czytaj więcej

Jak sfinansować uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej?

Jak sfinansować uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej?

Uruchomienie i prowadzenie firmy wymagają sporych nakładów. Nie zawsze przyszły przedsiębiorca dysponuje odpowiednim kapitałem. Dlatego często pojawia się pytanie, skąd wziąć dodatkowe środki? Artykuł prezentuje rozwiązania, w jaki sposób można sfinansować swoją działalność.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.