Jak dotąd, rozwój koncepcji rachunków kosztów w dużej mierze był zorientowany na przedsiębiorstwa produkcyjne, gdzie celem rachunku kosztów jest kalkulacja kosztów wytworzenia produktów dla potrzeb ich bilansowej wyceny oraz ustalenia wyniku finansowego. Jednakże działalność firm usługowych jest w znacznym stopniu odmienna i wymaga zastosowania bardziej kompleksowego podejścia do kalkulacji kosztów i rentowności. ORLEN Laboratorium SA, jedna z usługowych spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN, wdrożyła zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów i z sukcesem z niego korzysta.

Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych SSC, BPO, ITO itp., stałe powiększanie zasobów (pracowniczych, lokalowych oraz informatycznych), świadczenie zróżnicowanych usług, różne metody rozliczeń z klientami oraz obsługa coraz większej liczby klientów sprawiają, że przedsiębiorstwa usługowe potrzebują dostosowanego do swoich potrzeb zaawansowanego systemu rachunku kosztów, który zapewni dostęp do informacji o zasobach i ich wykorzystaniu, procesach i ich efektywności oraz o rentowności poszczególnych usług, projektów, kontraktów i poszczególnych klientów.

W niniejszym artykule pokazane zostanie, jak ORLEN Laboratorium SA, jedna z usługowych spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN, wdrożyła i z sukcesem wykorzystuje w zarządzaniu koncepcję zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA1).

ORLEN Laboratorium SA

Firma jest przykładem outsourcingowego centrum usług typu BPO, które świadczy szeroki zakres usług laboratoryjnych oraz poboru i transportu próbek do badań na rzecz klientów z grupy kapitałowej PKN ORLEN i innych klientów zewnętrznych.

Spółka powstała w 2003 r. w wyniku wydzielenia ze struktur PKN ORLEN SA. Początkowo działalność spółki obejmowała analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód oraz ścieków. Wraz z rozwojem oraz konsolidacją usług w Grupie Kapitałowej spółka nabywała nowe kompetencje oraz nowe aktywa laboratoryjne.

Obecnie spółka świadczy usługi dla rafinerii w Płocku, Trzebini oraz w Jedliczu; obsługuje terminale paliw, stacje paliw oraz ANWIL SA we Włocławku. W związku z dynamicznym rozwojem usług rozbudowano również obszar logistyki – zespół inspektorów oraz specjalistycznej floty wykorzystywanej do poboru i transportu próbek do badań na terenie całej Polski.

Dzisiaj ORLEN Laboratorium SA jest jedną z największych firm wykonujących analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby, powietrza, tworzyw sztucznych i nawozów w tej części Europy.

Przesłanki wdrożenia ZPRK w ORLEN Laboratorium SA

Swoją działalność spółka prowadzi w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju i zatrudnia ponad 600 wysoko wyspecjalizowanych pracowników. W prowadzeniu działalności laboratoryjnej wykorzystuje ponad 3000 szt. różnego typu aparatury i środków trwałych. Spółka sprzedaje klientom łącznie więcej niż 2 tys. różnych rodzajowo analiz (pozycje cennikowe), a łączny roczny wolumen liczby sprzedanych badań oscyluje wokół 2 milionów sztuk.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Prosta spółka akcyjna

DiF_26_1.jpg

Od dłuższego czasu przedstawiciele biznesu opartego na nowych technologiach, w tym w szczególności osoby zaangażowane w rozwój polskiego rynku start-upów, sygnalizują problem związany z licznymi ograniczeniami, jakie zawierają aktualne formy prawne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki kapitałowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa technologicznego na wczesnym etapie rozwoju wymaga, oprócz solidnego zespołu pomysłodawców oraz finansującego tę działalność inwestora, również formy prawnej, która zachowując wszelkie walory spółki kapitałowej, będzie rozwiązaniem odformalizowanym, bardziej elastycznym oraz mniej kosztownym. Odpowiedzią rządu na tak sformułowane potrzeby jest projekt zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzający do obecnego katalogu spółek nową spółkę kapitałową pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA).

Read more

Przejęcia transgraniczne

DiF_26_2.jpg

Na polskim rynku działa wiele globalnych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą osiągać przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami. W celu podjęcia rywalizacji z międzynarodowymi graczami polskie przedsiębiorstwa powinny zadbać o rozwój prowadzonego biznesu, który w szczególności powinien dotyczyć zwiększenia skali działalności.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama