Jak dotąd, rozwój koncepcji rachunków kosztów w dużej mierze był zorientowany na przedsiębiorstwa produkcyjne, gdzie celem rachunku kosztów jest kalkulacja kosztów wytworzenia produktów dla potrzeb ich bilansowej wyceny oraz ustalenia wyniku finansowego. Jednakże działalność firm usługowych jest w znacznym stopniu odmienna i wymaga zastosowania bardziej kompleksowego podejścia do kalkulacji kosztów i rentowności. ORLEN Laboratorium SA, jedna z usługowych spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN, wdrożyła zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów i z sukcesem z niego korzysta.

Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych SSC, BPO, ITO itp., stałe powiększanie zasobów (pracowniczych, lokalowych oraz informatycznych), świadczenie zróżnicowanych usług, różne metody rozliczeń z klientami oraz obsługa coraz większej liczby klientów sprawiają, że przedsiębiorstwa usługowe potrzebują dostosowanego do swoich potrzeb zaawansowanego systemu rachunku kosztów, który zapewni dostęp do informacji o zasobach i ich wykorzystaniu, procesach i ich efektywności oraz o rentowności poszczególnych usług, projektów, kontraktów i poszczególnych klientów.

W niniejszym artykule pokazane zostanie, jak ORLEN Laboratorium SA, jedna z usługowych spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN, wdrożyła i z sukcesem wykorzystuje w zarządzaniu koncepcję zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA1).

ORLEN Laboratorium SA

Firma jest przykładem outsourcingowego centrum usług typu BPO, które świadczy szeroki zakres usług laboratoryjnych oraz poboru i transportu próbek do badań na rzecz klientów z grupy kapitałowej PKN ORLEN i innych klientów zewnętrznych.

Spółka powstała w 2003 r. w wyniku wydzielenia ze struktur PKN ORLEN SA. Początkowo działalność spółki obejmowała analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód oraz ścieków. Wraz z rozwojem oraz konsolidacją usług w Grupie Kapitałowej spółka nabywała nowe kompetencje oraz nowe aktywa laboratoryjne.

Obecnie spółka świadczy usługi dla rafinerii w Płocku, Trzebini oraz w Jedliczu; obsługuje terminale paliw, stacje paliw oraz ANWIL SA we Włocławku. W związku z dynamicznym rozwojem usług rozbudowano również obszar logistyki – zespół inspektorów oraz specjalistycznej floty wykorzystywanej do poboru i transportu próbek do badań na terenie całej Polski.

Dzisiaj ORLEN Laboratorium SA jest jedną z największych firm wykonujących analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby, powietrza, tworzyw sztucznych i nawozów w tej części Europy.

Przesłanki wdrożenia ZPRK w ORLEN Laboratorium SA

Swoją działalność spółka prowadzi w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju i zatrudnia ponad 600 wysoko wyspecjalizowanych pracowników. W prowadzeniu działalności laboratoryjnej wykorzystuje ponad 3000 szt. różnego typu aparatury i środków trwałych. Spółka sprzedaje klientom łącznie więcej niż 2 tys. różnych rodzajowo analiz (pozycje cennikowe), a łączny roczny wolumen liczby sprzedanych badań oscyluje wokół 2 milionów sztuk.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rozliczanie projektów unijnych

DiF_MC_66_3.jpg

Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, wiąże się z szeregiem obowiązków. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do etapu rozliczania, a później trwałości projektu mijają miesiące, a nawet lata. Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do niej gwarantuje jego przepisowe i poprawne rozliczenie, w wyniku czego zostanie wypłacone dofinansowanie.

Czytaj więcej

NPV w wycenie różnych rodzajów inwestycji – wady i zalety

DiF_MC_66_12.jpg

W codziennej analizie finansowej możemy napotkać wiele modeli służących do wyceny różnych klas aktywów finansowych. Jednym z nich jest NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto). Model ten przy zastosowaniu stopy dyskontowej pokazuje nam, jaką wartość w bieżącym momencie będą miały przyszłe przepływy finansowe netto z inwestycji bieżącej jutro.

Czytaj więcej

Science reality

MC_65_90.jpg

Once the realm of science fiction, artificial intelligence, has become reality, offering opportunities and challenges for professional accountants...

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama