Rok 2022 przynosi stosunkowo mało zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, jeżeli porównamy to do lat ubiegłych. Obecnie wprowadzone zmiany do standardów rachunkowych dostarczają szeregu wyjaśnień oraz praktycznych uproszczeń, które mogą być pomocne dla sporządzających sprawozdania finansowe. Na przykład – zmiany wprowadzone w MSR 37 precyzują, jakie koszty powinny zostać uwzględnione przy ocenie, czy dana umowa jest tzn. kontraktem rodzącym obciążenia. Ponadto zmiana do MSR 16 uniemożliwia ujmowanie w koszcie wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych kwot otrzymanych ze sprzedaży produktów, które zostały wytworzone w okresie przygotowywania danego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania; zamiast tego spółka ujmuje takie przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty w rachunku zysków i strat. Opisywane w poniższym artykule zmiany w Międzynarodowych Standardach wynikają z Rocznego programu poprawek (Annual Improvements), który realizowany był w latach 2018–2020.

Jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmienia dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, które zostały pierwotnie wprowadzone 12 lutego 2021 roku.

Po konsultacjach z Europejską Grupą Doradczą do spraw Sprawozdawczości Finansowej stwierdzono, iż zmiany MSR 1 i MSR 8 spełniają kryteria przyjęcia, określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 – w myśl którego to przepisu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mogą być przyjęte, jeżeli:

  • nie są sprzeczne z zasadą określoną w art. 2 ust. 3 dyrektywy 78/660/EWG i w art. 16 ust. 3 dyrektywy 83/349/EWG i jeżeli są korzystne dla europejskiego dobra publicznego i
  • spełniają kryteria zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności wymagane dla informacji finansowych, potrzebne do podejmowania decyzji ekonomicznych i oceny zarządzania powierzonym majątkiem;

a zatem należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. Wynikiem tego procesu jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”.

Zgodnie z artykułem 1 omawianego orzeczenia zatwierdza się zmiany w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”. Zmiany te zostają wprowadzone na podstawie załącznika zawartego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/357. Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, co wynika z literalnego brzmienia artykułu 2 rozporządzenia komisji (UE) nr 2022/357 z dnia 2 marca 2022 roku.

Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem, w zakresie MSR 1 zmianie uległo kilka paragrafów – głównie poprzez ich doprecyzowanie. Zmiany te zaszły w paragrafach 7, 10, 114, 117 i 122, które związane są z definicją polityki rachunkowości, z pełnym sprawozdaniem finansowym, strukturą informacji dodatkowej oraz ujawnieniem informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości. Ponadto dodano paragrafy 117 A-117E oraz paragraf 139 V, a także skreślono paragrafy 118, 119 i 121.

§7

  • Poniższe terminy zastosowane w niniejszym standardzie mają następujące znaczenie:
  • Termin Zasady (polityka) rachunkowości zdefiniowano w paragrafie 5 MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów i termin ten jest stosowany w niniejszym standardzie w tym samym znaczeniu.

§ 10

  • Pełne sprawozdania finansowe składają się z:
  • e) informacji dodatkowej zawierającej istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Cykl rotacji zobowiązań (DPO), czyli... czy dostawcy mogą w większym stopniu kredytować darmowo naszą działalność?

Jeżeli chcesz poznać wartość pieniędzy,

Spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć.

Benjamin Franklin


Płatności za kupowane od dostawców towary, materiały i usługi stanowią zwykle znaczną część wydatków pieniężnych każdego biznesu. Nierzadko kupujący otrzymują od sprzedających tzw. kredyt kupiecki, czyli odroczenie zapłaty za przedmiot zakupu o ustaloną liczbę dni od daty jego otrzymania. Zazwyczaj odroczenie płatności jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wpływa to pozytywnie na przepływy pieniężne kupującego. Uzyskanie od dostawcy kredytu kupieckiego nie jest łatwe. Zwykle udzielane jest tylko solidnym i wiarygodnym odbiorcom. Miernikiem stopnia korzystania z kredytu kupieckiego od dostawcy jest wskaźnik cyklu rotacji zobowiązań (DPO). Wielkość tego wskaźnika pozwala szybko i niejako „z lotu ptaka” ocenić sprawność jednostki w negocjowaniu z dostawcami warunków kredytu kupieckiego i stopnia jego faktycznego wykorzystania.

Czytaj więcej

Rentowność to nie przepływy pieniężne

Rentowność to nie przepływy pieniężne

Każdy z nas chciałby leżeć na leżaku, na pięknej plaży z widokiem na ocean i tylko co jakiś czas zerkać na telefon i patrzeć jak przybywa nam pieniędzy na koncie. Jak jednak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami nadwyżki finansowe inwestuje 20 proc. Polaków, a jedynie połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości. Moim zdaniem wynika to trochę jednak z braku wiedzy ekonomicznej, która jest zaniedbaniem naszego systemu edukacji. Sytuacja ta przecież potem może rzutować na brak odpowiedniej wiedzy w zakresie inwestowania w naszym przedsiębiorstwie. Każda potencjalna inwestycja musi być przecież prześwietlona przed wydaniem środków pieniężnych. Musi wykazać się odpowiednią rentownością oraz tym, że generuje odpowiednie przepływy pieniężne. Stąd nasze myślenie, że jeżeli coś jest rentowne to musi generować nam przepływy pieniężne. Jakieś tam pewnie generuje, ale jak to powiązać?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.