Wartość przedsiębiorstwa to pojęcie mieszczące się w zakresie zainteresowania rachunkowości finansowej i zarządczej. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa odbywa się w dwóch płaszczyznach: dochodowej i majątkowej. Obie te płaszczyzny wymagają odpowiedniego podejścia i planowania – w tym rozważania scenariuszy.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a podejście scenariuszowe

Wartość przedsiębiorstwa jako pojęcie z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu obecne jest w dyskursie naukowym i popularnonaukowym już dość długo, jednak dla wielu ten termin jest nadal niezrozumiały. Z punktu widzenia rachunkowości jako nauki stosowanej pojęcie wartości przedsiębiorstwa można definiować dwojako.

Po pierwsze – z historycznego punktu widzenia – jest to wartość majątku wypracowanego przez podmiot gospodarczy i pomniejszonego o zobowiązania oraz odpowiednie korekty. Takie podejście nazywane jest majątkowym spojrzeniem na wartość przedsiębiorstwa.

Po drugie – wartość przedsiębiorstwa może być utożsamiana z korzyściami ekonomicznymi, które generuje wyceniane przedsiębiorstwo. Analizując pojęcie wartości przedsiębiorstwa w tym ujęciu należy zatem stwierdzić, że jest ona równoważna sumie przepływów pieniężnych (lub rzadziej zysku netto) wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w założonym wcześniej czasie prognostycznym. Takie podejście nazywane jest dochodowym (lub też dyskontowym) podejściem do zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Oba te nurty cechuje to, że w ramach stosowania narzędzi służących do określenia wartości przedsiębiorstwa w ramach danej koncepcji, można stosować pewne założenia scenariuszowe pozwalające na odpowiednie kształtowanie parametru wartości w czasie. Aby jednak szerzej spojrzeć na możliwości podejścia scenariuszowego w tym zakresie, należy wcześniej zdefiniować oba podejścia.

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management, VBM) to koncepcja, która stała się odpowiedzią na zapotrzebowanie zarządów podmiotów gospodarczych na problem rozdziału funkcji własności od funkcji zarządzania, który dość mocno uwidocznił się już w drugiej połowie XX wieku. Koncepcja VBM pierwszy raz została zdefiniowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W głównej mierze dotyczyła próby pomiaru korzyści ekonomicznych generowanych przez podmiot gospodarczy i ich konfrontacji z rynkowymi parametrami oceny rentowności1. Głównym założeniem koncepcji VBM jest takie kreowanie korzyści ekonomicznych w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa, aby stopa zwrotu z inwestycji w przedsiębiorstwo przewyższała średni ważony koszt kapitału, który potrzebny jest do jego obsługi2.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rentowność i ryzyko inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej

Rentowność i ryzyko inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej

Rozpoczął się bardzo dynamiczny czas rozwoju budowy nowych źródeł wytwórczych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne dostrzegają duży wzrost cen energii elektrycznej i ciepła. W chwili obecnej najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji obserwuje się w obszarze technologii związanej z konwersją energii natężenia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która realizuje się w instalacjach fotowoltaicznych. Wobec faktu podjęcia decyzji inwestycyjnej, jak i finansowania projektu budowy instalacji PV (photovoltaics) w niniejszym artykule zostanie przedstawiona metodyka wykonania analizy rentowności i ryzyka budowy instalacji fotowoltaicznej.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do zakupu przedsiębiorstwa?

Jak przygotować się do zakupu przedsiębiorstwa?

Zajmiemy się dziś omówieniem działań zmierzających do nabycia przedsiębiorstwa. Zakładamy, że decyzja o rozwoju zewnętrznym, czyli poprzez przejęcie innego podmiotu, została już podjęta. W tym momencie punktem wyjścia do poszukiwania spółki do przejęcia jest określenie celów, które firma zamierza osiągnąć poprzez nabycie podmiotu. W najbardziej ogólnym rozróżnieniu poprzez przejęcie możliwa jest realizacja celów finansowego i strategicznego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama