Wartość przedsiębiorstwa to pojęcie mieszczące się w zakresie zainteresowania rachunkowości finansowej i zarządczej. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa odbywa się w dwóch płaszczyznach: dochodowej i majątkowej. Obie te płaszczyzny wymagają odpowiedniego podejścia i planowania – w tym rozważania scenariuszy.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a podejście scenariuszowe

Wartość przedsiębiorstwa jako pojęcie z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu obecne jest w dyskursie naukowym i popularnonaukowym już dość długo, jednak dla wielu ten termin jest nadal niezrozumiały. Z punktu widzenia rachunkowości jako nauki stosowanej pojęcie wartości przedsiębiorstwa można definiować dwojako.

Po pierwsze – z historycznego punktu widzenia – jest to wartość majątku wypracowanego przez podmiot gospodarczy i pomniejszonego o zobowiązania oraz odpowiednie korekty. Takie podejście nazywane jest majątkowym spojrzeniem na wartość przedsiębiorstwa.

Po drugie – wartość przedsiębiorstwa może być utożsamiana z korzyściami ekonomicznymi, które generuje wyceniane przedsiębiorstwo. Analizując pojęcie wartości przedsiębiorstwa w tym ujęciu należy zatem stwierdzić, że jest ona równoważna sumie przepływów pieniężnych (lub rzadziej zysku netto) wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w założonym wcześniej czasie prognostycznym. Takie podejście nazywane jest dochodowym (lub też dyskontowym) podejściem do zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Oba te nurty cechuje to, że w ramach stosowania narzędzi służących do określenia wartości przedsiębiorstwa w ramach danej koncepcji, można stosować pewne założenia scenariuszowe pozwalające na odpowiednie kształtowanie parametru wartości w czasie. Aby jednak szerzej spojrzeć na możliwości podejścia scenariuszowego w tym zakresie, należy wcześniej zdefiniować oba podejścia.

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management, VBM) to koncepcja, która stała się odpowiedzią na zapotrzebowanie zarządów podmiotów gospodarczych na problem rozdziału funkcji własności od funkcji zarządzania, który dość mocno uwidocznił się już w drugiej połowie XX wieku. Koncepcja VBM pierwszy raz została zdefiniowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W głównej mierze dotyczyła próby pomiaru korzyści ekonomicznych generowanych przez podmiot gospodarczy i ich konfrontacji z rynkowymi parametrami oceny rentowności1. Głównym założeniem koncepcji VBM jest takie kreowanie korzyści ekonomicznych w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa, aby stopa zwrotu z inwestycji w przedsiębiorstwo przewyższała średni ważony koszt kapitału, który potrzebny jest do jego obsługi2.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zabezpieczenie spłat wierzytelności i monitorowanie terminowego regulowania faktur

Zabezpieczenie spłat wierzytelności i monitorowanie terminowego regulowania faktur

Ryzyko gospodarcze wiąże się nierozerwalnie z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Obecnie panująca pandemia udowodniła, że zwiększone ryzyko może pojawić się w każdej chwili, zupełnie niespodziewanie. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie spłaty wierzytelności, które pomoże utrzymać płynność finansową nie tylko w czasie kryzysu.

Czytaj więcej

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start‑upów

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start-upów

Fundusze europejskie wyróżniają się szerokim wachlarzem instrumentów finansowych, do których poza flagowymi konkursami w postaci bezzwrotnych grantów (wypłacanych zgodnie z założonym terminem realizacji projektów) zaliczają się fundusze venture capital. Stanowią one inny rodzaj wspierania innowacji, przeznaczony dla przedsiębiorstw typu start-up – innowacyjnych spółek, poszukujących lub mających rentowny model biznesowy, dążących do szybkiego wzrostu, działających na rynku nie dłużej niż pięć lat. Start-upy, rozpoczynając działalność, ponoszą ryzyko zakładające, że stworzona innowacja w postaci usługi czy produktu może nie znaleźć odbiorców na rynku. Niepewność, którą za sobą niesie nowa działalność, jest weryfikowana na etapie oceny modelu biznesowego przez potencjalnego inwestora.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama