Ryzyko gospodarcze wiąże się nierozerwalnie z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Obecnie panująca pandemia udowodniła, że zwiększone ryzyko może pojawić się w każdej chwili, zupełnie niespodziewanie. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie spłaty wierzytelności, które pomoże utrzymać płynność finansową nie tylko w czasie kryzysu.

Zabezpieczenie spłat wierzytelności i monitorowanie terminowego regulowania faktur

Przez zabezpieczenie wierzytelności należy rozumieć środki prawne służące łatwiejszemu uzyskaniu spłaty należności od dłużnika. Zabezpieczenia można podzielić na dwie podstawowe kategorie: osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się tym, że poza dłużnikiem głównym, który odpowiada za zobowiązanie cały swoim majątkiem (nie tylko tym uzyskanym po zaciągnięciu zobowiązania, ale także tym posiadanym wcześniej), występuje także osoba trzecia, która wobec wierzyciela także będzie odpowiadać całym swoim majątkiem. Przy czym odpowiedzialność osoby trzeciej może być ograniczona do określonej wysokości. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych spłata wierzytelności jest zabezpieczona na określonej rzeczy (nieruchomości bądź rzeczy ruchomej) bez względu na to, czy jej właścicielem jest dłużnik główny, czy osoba trzecia. Właściciel przedmiotu zabezpieczenia nazywany jest dłużnikiem rzeczowym. Jeżeli na rzecz wierzyciela zostało ustanowione zabezpieczenie rzeczowe, ma on prawo zaspokoić swoje wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika i to nawet wówczas, gdy własność rzeczy, na której ustanowiono zabezpieczenie, została przeniesiona na rzecz osoby trzeciej. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczenie rzeczowe obciąża każdoczesnego właściciela rzeczy.

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a podejście scenariuszowe

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a podejście scenariuszowe

Wartość przedsiębiorstwa to pojęcie mieszczące się w zakresie zainteresowania rachunkowości finansowej i zarządczej. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa odbywa się w dwóch płaszczyznach: dochodowej i majątkowej. Obie te płaszczyzny wymagają odpowiedniego podejścia i planowania – w tym rozważania scenariuszy.

Czytaj więcej

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start‑upów

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start-upów

Fundusze europejskie wyróżniają się szerokim wachlarzem instrumentów finansowych, do których poza flagowymi konkursami w postaci bezzwrotnych grantów (wypłacanych zgodnie z założonym terminem realizacji projektów) zaliczają się fundusze venture capital. Stanowią one inny rodzaj wspierania innowacji, przeznaczony dla przedsiębiorstw typu start-up – innowacyjnych spółek, poszukujących lub mających rentowny model biznesowy, dążących do szybkiego wzrostu, działających na rynku nie dłużej niż pięć lat. Start-upy, rozpoczynając działalność, ponoszą ryzyko zakładające, że stworzona innowacja w postaci usługi czy produktu może nie znaleźć odbiorców na rynku. Niepewność, którą za sobą niesie nowa działalność, jest weryfikowana na etapie oceny modelu biznesowego przez potencjalnego inwestora.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama