Ryzyko gospodarcze wiąże się nierozerwalnie z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Obecnie panująca pandemia udowodniła, że zwiększone ryzyko może pojawić się w każdej chwili, zupełnie niespodziewanie. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie spłaty wierzytelności, które pomoże utrzymać płynność finansową nie tylko w czasie kryzysu.

Zabezpieczenie spłat wierzytelności i monitorowanie terminowego regulowania faktur

Przez zabezpieczenie wierzytelności należy rozumieć środki prawne służące łatwiejszemu uzyskaniu spłaty należności od dłużnika. Zabezpieczenia można podzielić na dwie podstawowe kategorie: osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się tym, że poza dłużnikiem głównym, który odpowiada za zobowiązanie cały swoim majątkiem (nie tylko tym uzyskanym po zaciągnięciu zobowiązania, ale także tym posiadanym wcześniej), występuje także osoba trzecia, która wobec wierzyciela także będzie odpowiadać całym swoim majątkiem. Przy czym odpowiedzialność osoby trzeciej może być ograniczona do określonej wysokości. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych spłata wierzytelności jest zabezpieczona na określonej rzeczy (nieruchomości bądź rzeczy ruchomej) bez względu na to, czy jej właścicielem jest dłużnik główny, czy osoba trzecia. Właściciel przedmiotu zabezpieczenia nazywany jest dłużnikiem rzeczowym. Jeżeli na rzecz wierzyciela zostało ustanowione zabezpieczenie rzeczowe, ma on prawo zaspokoić swoje wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika i to nawet wówczas, gdy własność rzeczy, na której ustanowiono zabezpieczenie, została przeniesiona na rzecz osoby trzeciej. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczenie rzeczowe obciąża każdoczesnego właściciela rzeczy.

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rentowność i ryzyko inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej

Rentowność i ryzyko inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej

Rozpoczął się bardzo dynamiczny czas rozwoju budowy nowych źródeł wytwórczych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne dostrzegają duży wzrost cen energii elektrycznej i ciepła. W chwili obecnej najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji obserwuje się w obszarze technologii związanej z konwersją energii natężenia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która realizuje się w instalacjach fotowoltaicznych. Wobec faktu podjęcia decyzji inwestycyjnej, jak i finansowania projektu budowy instalacji PV (photovoltaics) w niniejszym artykule zostanie przedstawiona metodyka wykonania analizy rentowności i ryzyka budowy instalacji fotowoltaicznej.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do zakupu przedsiębiorstwa?

Jak przygotować się do zakupu przedsiębiorstwa?

Zajmiemy się dziś omówieniem działań zmierzających do nabycia przedsiębiorstwa. Zakładamy, że decyzja o rozwoju zewnętrznym, czyli poprzez przejęcie innego podmiotu, została już podjęta. W tym momencie punktem wyjścia do poszukiwania spółki do przejęcia jest określenie celów, które firma zamierza osiągnąć poprzez nabycie podmiotu. W najbardziej ogólnym rozróżnieniu poprzez przejęcie możliwa jest realizacja celów finansowego i strategicznego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama