Innowacyjność to w obecnych czasach konieczność. Jest głównym czynnikiem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw, ale też w coraz większym stopniu pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Mimo tego wiele firm nie wie, jak podejść do prowadzenia działalności innowacyjnej w sposób systematyczny. Dotyczy to w szczególności tych podmiotów, które dotychczas nie prowadziły żadnych prac nad tworzeniem własnych rozwiązań technicznych, ich usprawnień bądź nie opracowywały autorskich sposobów świadczenia usług. Firmy te często też nie dysponują pracownikami, którzy mogliby takie prace prowadzić. Co więcej, dotychczas nie brały nawet pod uwagę współpracy z ekspertami zewnętrznymi z jednostek naukowych.

Strategia innowacji firmy i jej finansowanie - o czym pamiętać

Od czego zacząć?

Przy planowaniu rozwoju działalności innowacyjnej niezwykle ważne jest przyjęcie kompleksowego podejścia. Dążenie do podniesienia poziomu innowacyjności musi być czymś więcej niż realizacją jednostkowych projektów badawczych. Nastawienie na innowacyjność to zmiana sposobu myślenia o całokształcie działalności firmy i wszystkich zachodzących w niej procesach. Budowanie wartości firmy na bazie nowych technologii wymaga więc sformułowania kompleksowej strategii innowacji. Podstawowe kroki jej definiowania są takie same jak w przypadku innych dokumentów strategicznych – określenie celów, analiza

i przypisanie zasobów, priorytetyzacja działań, wytyczenie harmonogramu realizacji i monitorowania. Dodatkowo istnieje jednak szereg elementów specyficznych dla strategii innowacyjności, których wdrożenie decyduje o jej skuteczności:

Stan faktyczny i bieżąca aktualizacja

Rozwój nowych technologii ma charakter niezwykle dynamiczny. Co miesiąc do urzędów patentowych zgłaszane są setki nowych wynalazków i rozwiązań technologicznych. Mając na uwadze kosztochłonność prowadzenia badań, a także fakt, że około 25% wszystkich wydatków na badania i rozwój dotyczy kwestii, które zostały już rozwiązane lub opracowane, szczególnego znaczenia nabiera bieżący monitoring działalności konkurencji, a także identyfikacja nisz technologicznych oraz trendów rozwojowych w danej branży.

Rezygnacja z podejścia liniowego (kaskadowego) na rzecz ciągłego (zwinnego)

Duża zmienność uwarunkowań zewnętrznych (stanu rozwoju technologii, zapotrzebowania rynkowego, trendów technologicznych) i równocześnie duża niepewność towarzysząca realizacji projektów B+R wymuszają odejście od tradycyjnego, liniowego sposobu realizacji działań. Wykorzystanie metodyki zwinnej (stosowanej wcześniej przede wszystkim w projektach dotyczących tworzenia oprogramowania) umożliwia szybkie dostosowanie prowadzonych działań do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Analiza najnowszego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Analiza najnowszego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w polskim prawie kompleksowej regulacji dotyczącej grup kapitałowych jest czymś pożądanym od wielu lat – nie tylko przez doktrynę i teorię, ale również przez sam biznes, który z braku przepisów często działa na grząskim, niepewnym gruncie. Z tego zresztą powodu w przeszłości powstawały już projekty takich przepisów. Jednak nowelizacja kodeksu spółek handlowych w takim kształcie, jaki proponuje nam obecnie ustawodawca, może wywołać więcej chaosu i zamieszania i przynieść więcej złego niż dobrego.

Czytaj więcej

Jak planować inwestycje w perspektywie finansowej 2021–2027 – przewodnik dla przedsiębiorcy

Jak planować inwestycje w perspektywie finansowej 2021–2027 – przewodnik dla przedsiębiorcy

Rok 2021 rozpoczął się pod hasłem szczepień przeciwko COVID-19, dalszego zamrażania gospodarki, inwestycji w ochronę zdrowia, a z perspektywy funduszy europejskich – nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Nowa perspektywa finansowa nie dla każdego jest zrozumiała, ale każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jaki potencjał rozwoju i możliwości niosą za sobą kolejne miesiące i lata.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama