Podejmując rozważania nad tematyką reengineeringu procesów biznesowych, należy w pierwszej kolejności określić cel przeprojektowywania procesów. Aby to ustalić, warto spojrzeć na procesy biznesowe szerzej, to jest w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanym na realizację określonego rezultatu

W ujęciu ogólnym zarządzanie przedsiębiorstwem definiuje się jako działania zmierzające do osiągnięcia sformułowanych uprzednio oczekiwań przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanych zasobów w sposób efektywny [Sierak 2013]. Zarządzanie jest więc w swojej istocie procesem ukierunkowanym na osiąganie celów jednostek gospodarczych. Precyzyjne określenie celów jest zatem niezwykle istotne – umożliwia określenie pożądanych kierunków, w których powinna zmierzać organizacja, stanowiąc tym samym wyznacznik dla podejmowanych decyzji, a także weryfikowanie osiągnięcia założonych efektów oraz ustalanie przyczyn ewentualnych odchyleń. Według M. Bielskiego [za: Skrzypek, Hof­man 2010] dla prawidłowej oceny efektywności konieczna jest hierarchizacja celów poprzez ustanowienie celu głównego oraz wyodrębnienie celów pobocznych.

Ustalenie jednego, uniwersalnego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jest jednak zadaniem łatwym. Zgodnie z koncepcją zarządzania przez cele realizacja wszystkich celów cząstkowych co do zasady powinna przyczyniać się do realizacji głównego, podstawowego celu działalności o charakterze strategicznym. Cele strategiczne formułowane przez firmy na etapie tworzenia strategii biznesowych mogą być różnorakie. Jako że koncepcja zarządzania przez cele zyskuje coraz większą popularność w przedsiębiorstwach, coraz łatwiej można dostrzec różnorodność tych celów nawet wśród przedsiębiorstw o analogicznym profilu działalności. Dodatkowo każda firma nieustannie dostosowuje się do zachodzących w otoczeniu zmian, w związku z czym również cele poszczególnych przedsiębiorstw powinny być na bieżąco dostosowywane do warunków, w jakich funkcjonują. Dynamiczne przemiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat, związane w szczególności z postępującymi procesami globalizacji, wymogły na podmiotach gospodarczych poszukiwanie nowoczesnych koncepcji zarządzania będących odpowiedzią na zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz organizacji, co w efekcie doprowadziło do konieczności zrewidowania ich systemów wartości oraz ponownego sformułowania i hierarchizacji celów [Jaki 2012].

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

Eurowirus – fundusze europejskie w nowej odsłonie

DiF_70_3.jpg

Zmienna sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie związana z pandemią koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia przez rządy państw metodyk przeciwdziałania i minimalizacji skutków wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Izolacja obywateli w domach, zamknięcie na kilka miesięcy sektora turystyki, handlu, gastronomii, transportu i innych spowodowały utratę miejsc pracy, bankructwa przedsiębiorstw. Dla sektora medycznego pandemia stanowi ogromne wyzwanie.

Czytaj więcej

The missing link

MC_70_93.jpg

By joining the project team from the start, finance professionals can be the super-connector, helping to close the widening infrastructure gap.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama