int(1) int(2) Reengineering procesów biznesowych – od czego i dlaczego zacząć? | Finanse | Finanse + Controlling

Podejmując rozważania nad tematyką reengineeringu procesów biznesowych, należy w pierwszej kolejności określić cel przeprojektowywania procesów. Aby to ustalić, warto spojrzeć na procesy biznesowe szerzej, to jest w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanym na realizację określonego rezultatu

W ujęciu ogólnym zarządzanie przedsiębiorstwem definiuje się jako działania zmierzające do osiągnięcia sformułowanych uprzednio oczekiwań przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanych zasobów w sposób efektywny [Sierak 2013]. Zarządzanie jest więc w swojej istocie procesem ukierunkowanym na osiąganie celów jednostek gospodarczych. Precyzyjne określenie celów jest zatem niezwykle istotne – umożliwia określenie pożądanych kierunków, w których powinna zmierzać organizacja, stanowiąc tym samym wyznacznik dla podejmowanych decyzji, a także weryfikowanie osiągnięcia założonych efektów oraz ustalanie przyczyn ewentualnych odchyleń. Według M. Bielskiego [za: Skrzypek, Hof­man 2010] dla prawidłowej oceny efektywności konieczna jest hierarchizacja celów poprzez ustanowienie celu głównego oraz wyodrębnienie celów pobocznych.

Ustalenie jednego, uniwersalnego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jest jednak zadaniem łatwym. Zgodnie z koncepcją zarządzania przez cele realizacja wszystkich celów cząstkowych co do zasady powinna przyczyniać się do realizacji głównego, podstawowego celu działalności o charakterze strategicznym. Cele strategiczne formułowane przez firmy na etapie tworzenia strategii biznesowych mogą być różnorakie. Jako że koncepcja zarządzania przez cele zyskuje coraz większą popularność w przedsiębiorstwach, coraz łatwiej można dostrzec różnorodność tych celów nawet wśród przedsiębiorstw o analogicznym profilu działalności. Dodatkowo każda firma nieustannie dostosowuje się do zachodzących w otoczeniu zmian, w związku z czym również cele poszczególnych przedsiębiorstw powinny być na bieżąco dostosowywane do warunków, w jakich funkcjonują. Dynamiczne przemiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat, związane w szczególności z postępującymi procesami globalizacji, wymogły na podmiotach gospodarczych poszukiwanie nowoczesnych koncepcji zarządzania będących odpowiedzią na zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz organizacji, co w efekcie doprowadziło do konieczności zrewidowania ich systemów wartości oraz ponownego sformułowania i hierarchizacji celów [Jaki 2012].

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Pomoc publiczna w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

DiF_67_1.jpg

Początek nowego roku skłania nas do podsumowania zmian z 2019 r. i zaplanowania nowych wyzwań na kolejne miesiące. W 2019 r. w funduszach europejskich dominowały konkursy na działalność badawczo-rozwojową, tworzenie nowych produktów lub usług, promocję działalności gospodarczej czy w końcu działania dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, konsorcjami naukowymi oraz konsorcjami naukowo-przemysłowymi. Dużą pulę dodatkowych środków przyniosły ogłoszone w połowie roku konkursy w ramach Funduszy Norweskich. W artykule przedstawiony został inny rodzaj pomocy publicznej – zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Czytaj więcej

Konsolidacja branży – szansa czy zagrożenie?

DiF_67_2.jpg

Polski kapitalizm narodził się wraz ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi mającymi miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. W tym okresie powstało wiele polskich firm rodzinnych, które następnie w ciągu ponad 20 lat rozwoju polskiej gospodarki zwiększały skalę i profesjonalizowały swoją działalność. W rezultacie w szeregu branż (np. kosmetycznej, spożywczej) funkcjonują podmioty, dla których utrzymanie dodatniej i wysokiej dynamiki wzrostu opartej na rozwoju organicznym staje się coraz trudniejsze i dlatego częściej myślą o rozwoju poprzez akwizycję mniejszych konkurentów. Jednocześnie te same podmioty mają skalę i potencjał wystarczający do wzbudzenia zainteresowania zagranicznych korporacji, dla których polski rynek zyskuje na znaczeniu i niejednokrotnie stanowi przyczółek do ekspansji na wschód.

Czytaj więcej

A perfect storm

MC_67_91.jpg

App attacks, cryptojacking, ping of death (the send­ing of a malicious ping to a computer), zero-day vulnerabilities – the A-Z of cybersecurity threats is constantly growing. New menaces emerge almost daily, the number of attacks is increasing, and no individual or organisation is invulnerable. ‘It is no longer a case of if you will be attacked, but when,’ says Geraldine Magarey, thought leadership and research leader at CA ANZ. A perfect cyber storm is brewing, and CFOs need to understand and mitigate the associated risks.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama