Rok 2021 rozpoczął się pod hasłem szczepień przeciwko COVID-19, dalszego zamrażania gospodarki, inwestycji w ochronę zdrowia, a z perspektywy funduszy europejskich – nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Nowa perspektywa finansowa nie dla każdego jest zrozumiała, ale każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jaki potencjał rozwoju i możliwości niosą za sobą kolejne miesiące i lata.

Jak planować inwestycje w perspektywie finansowej 2021–2027 – przewodnik dla przedsiębiorcy

Pomimo licznych komplikacji, związanych z negocjacjami nowego budżetu unijnego przez Polskę (m.in. poprzez odrzucenie mechanizmu powiązania środków unijnych z praworządnością), pod koniec 2020 roku polski rząd przyjął kompromis zaproponowany w Brukseli podczas szczytu Rady Europejskiej w kwestii unijnego budżetu w zakresie rozdysponowania środków unijnych, z których do Polski trafi ponad 66,8 mld euro. Dodatkowe środki pochodzące z polityki spójności, będące odpowiedzią na kryzys, to szacunkowo 3 mld euro, a środki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski to 28,5 mld euro. Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu 3,5 mld euro. Jest to ogromny zastrzyk finansowy dla Polski, porównywalny z sukcesem szczepionki na COVID-19. Ale co to wszystko oznacza i jakie narzędzia mają teraz do dyspozycji przedsiębiorcy?

Zacznijmy od początku

Nowy budżet składa się z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i wynosi odpowiednio ok. 139 mld euro w formie dotacji bezzwrotnych oraz 4 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek. Przyznane kwoty zostaną podzielone w programach krajowych i regionalnych, których formuła jest już nam znana z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Nowy budżet UE został skonstruowany tak, aby odpowiadać na potrzeby finansowe państw członkowskich dotkniętych pandemią koronawirusa (Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności1), jak również w dążeniu do osiągnięcia realizacji celów rozwojowych (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji).

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Dotacje i fundusze nr 36/2021

Zobacz również

Analiza najnowszego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Analiza najnowszego projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w polskim prawie kompleksowej regulacji dotyczącej grup kapitałowych jest czymś pożądanym od wielu lat – nie tylko przez doktrynę i teorię, ale również przez sam biznes, który z braku przepisów często działa na grząskim, niepewnym gruncie. Z tego zresztą powodu w przeszłości powstawały już projekty takich przepisów. Jednak nowelizacja kodeksu spółek handlowych w takim kształcie, jaki proponuje nam obecnie ustawodawca, może wywołać więcej chaosu i zamieszania i przynieść więcej złego niż dobrego.

Czytaj więcej

Przejęcia jako sposób na wzrost wartości przedsiębiorstwa w czasach kryzysu (cz. 2)

Przejęcia jako sposób na wzrost wartości przedsiębiorstwa w czasach kryzysu (cz. 2)

W pierwszej części artykułu zostały zarysowane zagadnienia ogólne, dotyczące fuzji i przejęć ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z due diligence i wyceną przedmiotu transakcji. W drugiej omówimy przykładową transakcję, w której polska spółka, będąca częścią międzynarodowego koncernu w „branży narzędzi” (dalej: nabywca), zakupiła 100% udziałów spółki (dalej: zbywana spółka), która prowadziła działalność w tej samej branży w innej części Polski.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama