Postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja, ryzyko inwestycji i niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania organizacji. Podejmowane są decyzje strategiczne, zmierzające do zapewnienia spółce pozycji na rynku. Kluczowe jest wdrażanie działań zapobiegawczych szybko i skutecznie, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, które wymuszają zastosowanie nieszablonowych działań naprawczych. Przeprowadzenie procesów odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa nie zapewni mu przewagi konkurencyjnej i dynamicznego rozwoju, fundamentalne jest wdrażanie innowacji. Nowe technologie zmieniają sposób prowadzenia biznesu, a konieczność wdrażania innowacji zyskała strategiczne znaczenie. W jaki sposób wdrażać innowacje w tak niepewnych czasach?

Innowacje w nowej rzeczywistości

Unia Europejska daje wiele możliwości na finansowanie inwestycji przyczyniających się do wdrażania innowacji dla wszystkich branż, dzięki prowadzonym badaniom naukowym i szerokiemu wachlarzowi ofert dofinansowania zarówno przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów.

Założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 zakładają inwestycje w przełomowe innowacje, które powinny wynikać z potrzeb rynkowych i przyczyniać się do budowania zielonej i cyfrowej Europy, a co za tym idzie stymulować gospodarkę europejską, zwiększać jej rozpoznawalność na rynkach światowych i budować nowe miejsca pracy. Zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, poprzez wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach, wiąże się z odpowiednim przygotowaniem biznesowym, merytorycznym, finansowym, kadrowym i formalnym każdego nowego działania. Zakres i rodzaj innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa powinien być dostosowany do zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Przedsiębiorstwem innowacyjnym są podmioty łączące w działaniu trzy zasadnicze elementy:

  1. Kreację nowych pomysłów, które są realizowane i finansowane ze środków przedsiębiorstwa, zlecanie i wykorzystywanie w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, wynalazków.
  2. Tworzenie nowych produktów, umiejętność adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu.
  3. Wdrażanie innowacji w działalności gospodarczej.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia planowania projektów inwestycyjnych jest stworzenie portfela innowacji. Alokacja środków inwestycji w ramach tego instrumentu wymaga opracowania celów, określenia ryzyka i korzyści z nowych inwestycji, zaplanowania sposobu alokacji zasobów w zależności od przyjętej w toku planowania strategii (dostosowanych do strategii przedsiębiorstwa), celów biznesowych, uwzględnienia sytuacji branży, a na późniejszym etapie weryfikacja praw własności intelektualnej w zakresie praw autorskich i wartości przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych). W tradycyjnych projektach technologicznych koszty, ryzyko i korzyści są wyraźnie określone, natomiast projekty, zakładające tworzenie innowacji, powinny przedstawiać wartość inwestycji w jej dalszy rozwój. Kolejnym celem jest przygotowanie projektu, który wygeneruje oszczędności poprzez, na przykład, robotyzację procesów produkcyjnych, cyfryzację czy zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Pozostałe 64% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Dotacje i fundusze nr 35/2021

Zobacz również

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga na działalność związaną z badaniem i rozwojem została wprowadzona w 2016 r., w miejsce poprzednio funkcjonującej ulgi technologicznej i w praktyce podlega ona stałym modyfikacjom ze strony ustawodawcy. Największa zmiana nastąpiła w 2018 r., gdyż ustawodawca dość istotnie zwiększył limity wykorzystania ulgi do optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i formę prawną. Tym samym ulga na badania i rozwój stała się w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych form pomocy przedsiębiorstwom.

Czytaj więcej

Niewypłacalność dłużnika – ochrona pokrzywdzonego wierzyciela

Niewypłacalność dłużnika – ochrona pokrzywdzonego wierzyciela

Uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela kończy jedynie etap sądowego potwierdzenia przysługiwania roszczenia o zapłatę przeciwko dłużnikowi. Jednak z biznesowego punktu widzenia w ostatecznym rozrachunku istotne znaczenie ma wyłącznie zrealizowany odzysk, a ten zasadniczo dokonuje się w postępowaniu egzekucyjnym. Dla wierzyciela kierującego swoją sprawę do komornika statystyka skuteczności egzekucji nie jest bynajmniej optymistyczna. W zbiorze nader licznych egzekucji, które finalnie okazują się bezskuteczne, znajdują się też takie, których bezskuteczność została spowodowana czynnościami samego dłużnika. W obliczu takich krzywdzących wierzyciela działań nie pozostaje on jednak bez szans. Umiejętne skorzystanie z przysługujących wierzycielowi środków prawnych może całkowicie odmienić perspektywę zaspokojenia.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama