Z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2019 r. wynika, że Polska wydała już ponad 80% funduszy unijnych (ok. 270 mld zł) przyznanych w obecnej perspektywie (2014–2020). Dane resortu wskazują, że środki unijne przyczyniły się do wzrostu nakładów inwestycyjnych o 24% (w 2018 r.), co jest pozytywnym zjawiskiem dla gospodarki całego kraju.

Głównym beneficjentem funduszy europejskich są samorządy, natomiast do drugiej grupy należą przedsiębiorcy. Spośród 57 tys. dofinansowanych projektów (dane z grudnia 2019 r.) co drugi beneficjent to przedsiębiorstwo. Duże przedsiębiorstwa uzyskały najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 51,7 mld zł, co jest charakterystyczne ze względu na wielkość budżetów projektów. Dla sektora mikro-, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw poziom dofinansowania wyniósł niecałe 42 mld zł. Najwięcej inwestycji przedsiębiorstw obejmowały projekty z obszaru B+R, innowacji czy wzmacniania konkurencyjności. W perspektywie ostatnich kilku lat sektory, które otrzymały najwięcej dotacji, to przemysł i budownictwo, natomiast zmniejszył się w nich udział rolnictwa.

Publikacje związane z oceną i dokładnymi danymi z obecnej perspektywy finansowej pojawią się dopiero w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Prognozy dotyczące możliwości dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach. Negocjacje związane z unijnym budżetem trwają, natomiast już teraz można zweryfikować, jakie kierunki zostały przewidziane w ramach nowej perspektywy.

W komunikacie Komisji Europejskiej z października 2019 r. wskazano ogólne wytyczne, jakimi państwa członkowskie mają się kierować w trakcie negocjacji nad unijnym budżetem:

  • całkowity poziom finansowania powinien być współmierny do wspólnych priorytetów Unii;
  • budżet powinien być nowoczesny i zapewniać odpowiednią równowagę między politykami oraz silny nacisk na wartość dodaną UE;
  • należy przyjąć bardziej przejrzyste podejście do finansowania budżetu UE i wprowadzić nowe źródła dochodów, aby wesprzeć realizację priorytetów i zmniejszyć obciążenie z tytułu wkładów krajowych;
  • należy zapewnić większą spójność polityki poprzez ściślejsze powiązanie finansowania z priorytetami politycznymi oraz silniejsze narzędzia służące ochronie budżetu UE w przypadku braków w zakresie praworządności.

Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje długoterminowy budżet na poziomie 1,114% dochodu narodowego brutto 27 państw UE (bez Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 r. wystąpiła z Unii Europejskiej). Negocjowany budżet jest niższy od obecnego, który wynosi 1,16% DNB. Wykres przedstawia wkłady krajowe z podziałem na koncepcję wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2021–2027.

Przedstawiona propozycja stanowi realny cel i budżet na miarę zaplanowanych działań. Większe cięcia budżetu mogłyby nieść ryzyko dotyczące przeniesienia środków z programów społecznych czy związanych z rolnictwem na rzecz programów dotyczących badań i innowacji.

Pozostałe 57% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Dotacje i fundusze nr 31/2020

Zobacz również

Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start‑upów

DiF_33_3.jpg

Fundusze europejskie wyróżniają się szerokim wachlarzem instrumentów finansowych, do których poza flagowymi konkursami w postaci bezzwrotnych grantów (wypłacanych zgodnie z założonym terminem realizacji projektów) zaliczają się fundusze venture capital. Stanowią one inny rodzaj wspierania innowacji, przeznaczony dla przedsiębiorstw typu start-up – innowacyjnych spółek, poszukujących lub mających rentowny model biznesowy, dążących do szybkiego wzrostu, działających na rynku nie dłużej niż pięć lat. Start-upy, rozpoczynając działalność, ponoszą ryzyko zakładające, że stworzona innowacja w postaci usługi czy produktu może nie znaleźć odbiorców na rynku. Niepewność, którą za sobą niesie nowa działalność, jest weryfikowana na etapie oceny modelu biznesowego przez potencjalnego inwestora.

Czytaj więcej

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

Eurowirus – fundusze europejskie w nowej odsłonie

DiF_70_3.jpg

Zmienna sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie związana z pandemią koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia przez rządy państw metodyk przeciwdziałania i minimalizacji skutków wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Izolacja obywateli w domach, zamknięcie na kilka miesięcy sektora turystyki, handlu, gastronomii, transportu i innych spowodowały utratę miejsc pracy, bankructwa przedsiębiorstw. Dla sektora medycznego pandemia stanowi ogromne wyzwanie.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama