Z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2019 r. wynika, że Polska wydała już ponad 80% funduszy unijnych (ok. 270 mld zł) przyznanych w obecnej perspektywie (2014–2020). Dane resortu wskazują, że środki unijne przyczyniły się do wzrostu nakładów inwestycyjnych o 24% (w 2018 r.), co jest pozytywnym zjawiskiem dla gospodarki całego kraju.

Głównym beneficjentem funduszy europejskich są samorządy, natomiast do drugiej grupy należą przedsiębiorcy. Spośród 57 tys. dofinansowanych projektów (dane z grudnia 2019 r.) co drugi beneficjent to przedsiębiorstwo. Duże przedsiębiorstwa uzyskały najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 51,7 mld zł, co jest charakterystyczne ze względu na wielkość budżetów projektów. Dla sektora mikro-, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw poziom dofinansowania wyniósł niecałe 42 mld zł. Najwięcej inwestycji przedsiębiorstw obejmowały projekty z obszaru B+R, innowacji czy wzmacniania konkurencyjności. W perspektywie ostatnich kilku lat sektory, które otrzymały najwięcej dotacji, to przemysł i budownictwo, natomiast zmniejszył się w nich udział rolnictwa.

Publikacje związane z oceną i dokładnymi danymi z obecnej perspektywy finansowej pojawią się dopiero w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Prognozy dotyczące możliwości dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach. Negocjacje związane z unijnym budżetem trwają, natomiast już teraz można zweryfikować, jakie kierunki zostały przewidziane w ramach nowej perspektywy.

W komunikacie Komisji Europejskiej z października 2019 r. wskazano ogólne wytyczne, jakimi państwa członkowskie mają się kierować w trakcie negocjacji nad unijnym budżetem:

  • całkowity poziom finansowania powinien być współmierny do wspólnych priorytetów Unii;
  • budżet powinien być nowoczesny i zapewniać odpowiednią równowagę między politykami oraz silny nacisk na wartość dodaną UE;
  • należy przyjąć bardziej przejrzyste podejście do finansowania budżetu UE i wprowadzić nowe źródła dochodów, aby wesprzeć realizację priorytetów i zmniejszyć obciążenie z tytułu wkładów krajowych;
  • należy zapewnić większą spójność polityki poprzez ściślejsze powiązanie finansowania z priorytetami politycznymi oraz silniejsze narzędzia służące ochronie budżetu UE w przypadku braków w zakresie praworządności.

Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje długoterminowy budżet na poziomie 1,114% dochodu narodowego brutto 27 państw UE (bez Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 r. wystąpiła z Unii Europejskiej). Negocjowany budżet jest niższy od obecnego, który wynosi 1,16% DNB. Wykres przedstawia wkłady krajowe z podziałem na koncepcję wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2021–2027.

Przedstawiona propozycja stanowi realny cel i budżet na miarę zaplanowanych działań. Większe cięcia budżetu mogłyby nieść ryzyko dotyczące przeniesienia środków z programów społecznych czy związanych z rolnictwem na rzecz programów dotyczących badań i innowacji.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: Dotacje i fundusze nr 31/2020

Zobacz również

Rok 2020 na rynku M&A – co nas czeka?

DiF_31_3.jpg

W 2019 r. obchodziliśmy w Polsce 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, w wyniku których utworzono pierwszy niekomunistyczny rząd. Wraz ze zmianami ustrojowymi diametralnie zmienił się także obraz polskiej gospodarki, która z gospodarki centralnie sterowanej stała się wolnorynkowa. Wiele przedsiębiorstw rodzinnych, funkcjonujących na polskim rynku, ma swoje początki właśnie w latach 90. ubiegłego wieku. Minione trzy dekady pozwoliły części z nich osiągnąć dojrzałość, przez co są zarówno atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla światowych liderów, jak i same mogą mieć ambicje konsolidacji sektorów, w których działają.

Czytaj więcej

Metody wyceny przedsiębiorstw – analiza porównawcza

MC_69_32.jpg

W literaturze i praktyce brak jest jednoznacznej definicji wartości przedsiębiorstwa. Do najczęściej stosowanych należy postrzeganie wartości firmy jako wartości jednostki zorganizowanej pod względem prawnym i ekonomicznym. W związku z rozdzieleniem funkcji właścicielskiej oraz funkcji zarządzania i wynikającej stąd konieczności zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyodrębniono pojęcie wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Chodzi w nim o wartość nieobciążoną zadłużeniem – wartość stanowiącą majątek współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Ceny transferowe w pigułce, czyli przegląd najistotniejszych zmian

MC_69_21.jpg

Jedna z podstawowych zasad ekonomii mówi, że ceny powinny być kształtowane za pomocą „niewidzialnej ręki rynku”, czyli powinny być ustalane w warunkach uczciwej konkurencji w punktach przecięcia się krzywej popytu i krzywej podaży. Tyle w teorii – a co, jeśli na rynku jest kilka powiązanych ze sobą podmiotów, sprzedających sobie nawzajem usługi lub produkty, a ich celem jest ograniczenie kosztów? Jakie regulacje muszą zostać użyte w takiej sytuacji?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama