Jedna z podstawowych zasad ekonomii mówi, że ceny powinny być kształtowane za pomocą „niewidzialnej ręki rynku”, czyli powinny być ustalane w warunkach uczciwej konkurencji w punktach przecięcia się krzywej popytu i krzywej podaży. Tyle w teorii – a co, jeśli na rynku jest kilka powiązanych ze sobą podmiotów, sprzedających sobie nawzajem usługi lub produkty, a ich celem jest ograniczenie kosztów? Jakie regulacje muszą zostać użyte w takiej sytuacji?

Zainteresowanie pojęciem cen transferowych wynika z możliwości wystąpienia ryzyka, że grupa podmiotów powiązanych może mieć na celu jedynie swoje dobro, kształtując ceny na niższym poziomie niż aktualnie obowiązujące ceny rynkowe. Zastosowanie ich może w konsekwencji prowadzić do zaniżenia podstawy opodatkowania – a tu już pojawia się problem. Organ w obawie o swoje wpływy cały czas udoskonala przepisy odnoszące się do ustalenia cen, próbując ograniczyć to ryzyko oraz wymusić na podmiotach zastosowanie cen na jak najbardziej rynkowym poziomie – czyli zgodnie z zasadą „długości ramienia”, według której każdy kontrahent powinien wyznaczyć cenę „trzymając wspólnika na długość ramienia”. Innymi słowy, w tym przypadku cena powinna być taka sama jak przy transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.

Ze względu na poziom skomplikowania obowiązującej dokumentacji i roli, jaką odgrywa ona w trakcie kontroli skarbowej, oraz tego, że bardzo często znalezienie transakcji bardzo podobnej do przeprowadzonej graniczy z cudem, warto przyjrzeć się szczegółom niezbędnym przy budowaniu tego rodzaju dokumentacji podatkowej.

W myśl art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po zmianach w 2015 r., obowiązkiem tworzenia dokumentacji cen transferowych objęte są wszelkie transakcje zawierane pomiędzy podmiotami zarówno mającymi osobowość prawną, jak i bez niej, z powiązaniami tak kapitałowymi, jak i osobowymi. Oznacza to, że w obowiązku pozostają spółki powiązane osobowo, kapitałowo, organizacyjnie (również z podmiotami z zagranicy) czy też rodzinnie, majątkowo i ze stosunku pracy, zawierające transakcję kupna i sprzedaży towarów i usług, umowy wspólnych przedsięwzięć, umowy o podziale kosztów, a także „innych zdarzeń”, na przykład takich jak konwersje pożyczki na kapitał czy zarządzanie płynnością z cash pooling. Pod pojęciem powiązania kapitałowego rozumie się sytuację, kiedy to jeden z kontrahentów ma udział, bezpośrednio lub pośrednio, większy niż 25% (stan od 2017 r.), przy czym ma znaczenie to, czy dany podmiot lub osoba ma istotny wpływ na podejmowane decyzje w innym podmiocie. Pod szczególnym nadzorem pozostają także wszelkie transakcje zawierane z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Fundusze europejskie na mecie – koniec perspektywy 2014–2020

DiF_31_8.jpg

Z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2019 r. wynika, że Polska wydała już ponad 80% funduszy unijnych (ok. 270 mld zł) przyznanych w obecnej perspektywie (2014–2020). Dane resortu wskazują, że środki unijne przyczyniły się do wzrostu nakładów inwestycyjnych o 24% (w 2018 r.), co jest pozytywnym zjawiskiem dla gospodarki całego kraju.

Czytaj więcej

Rok 2020 na rynku M&A – co nas czeka?

DiF_31_3.jpg

W 2019 r. obchodziliśmy w Polsce 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, w wyniku których utworzono pierwszy niekomunistyczny rząd. Wraz ze zmianami ustrojowymi diametralnie zmienił się także obraz polskiej gospodarki, która z gospodarki centralnie sterowanej stała się wolnorynkowa. Wiele przedsiębiorstw rodzinnych, funkcjonujących na polskim rynku, ma swoje początki właśnie w latach 90. ubiegłego wieku. Minione trzy dekady pozwoliły części z nich osiągnąć dojrzałość, przez co są zarówno atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla światowych liderów, jak i same mogą mieć ambicje konsolidacji sektorów, w których działają.

Czytaj więcej

Metody wyceny przedsiębiorstw – analiza porównawcza

MC_69_32.jpg

W literaturze i praktyce brak jest jednoznacznej definicji wartości przedsiębiorstwa. Do najczęściej stosowanych należy postrzeganie wartości firmy jako wartości jednostki zorganizowanej pod względem prawnym i ekonomicznym. W związku z rozdzieleniem funkcji właścicielskiej oraz funkcji zarządzania i wynikającej stąd konieczności zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyodrębniono pojęcie wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Chodzi w nim o wartość nieobciążoną zadłużeniem – wartość stanowiącą majątek współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama