Pandemia koronawirusa, niesie za sobą zagrożenie dla wzrostu produktu krajowego brutto oraz kondycji finansowej, determinujących ten wzrost przedsiębiorstw. Dekoniunktura i recesja gospodarcza spowodowana zagrożeniem epidemicznym zwiększa ryzyko utraty przez firmy płynności finansowej, a w konsekwencji rodzi widmo ich bankructwa. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia finansowania przedsiębiorstw za pośrednictwem kapitału obcego w postaci kredytów bankowych.

Bankowa stopa procentowa a struktura kapitałowa przedsiębiorstw w warunkach pandemii koronawirusa

Niepewność wiąże się ze spadkiem zamówień w efekcie zubożenia społeczeństwa (np. w związku z utratą pracy) i obniżenia popytu na oferowane towary i usługi, zatorami płatniczymi kontrahentów borykających się z trudnościami finansowymi, wzrostem udziału należności przeterminowanych i nieściągalnych, a także wydatkami ponoszonymi na walkę z pandemią i jej skutkami (np. w związku z przestojem w funkcjonowaniu jednostki).

W celu przetrwania i utrzymania się na rynku przedsiębiorcy poszukują odpowiednich, dostosowanych do aktualnych warunków ekonomicznych – źródeł finansowania swojej działalności. Dobór docelowej struktury kapitału, wyznaczony stosowną relacją kapitału własnego i obcego uwarunkowany jest jednak dostępnością i kosztami pozyskania danej kategorii kapitału.

W warunkach aktualnego zagrożenia epidemicznego na szczególną uwagę zasługuje kwestia finansowania przedsiębiorstw za pośrednictwem kapitału obcego w postaci kredytów bankowych. W artykule zaprezentowano mechanizmy i zależności między utrzymywaną – w warunkach pandemii koronawirusa i rosnącej inflacji – na niskim poziomie bankową stopą procentową (będącą instrumentem polityki pieniężnej państwa) a tempem rozwoju krajowej gospodarki oraz skłonnością podmiotów do zadłużania się w formie kredytów bankowych. Omówiono również kwestię odsetek, których wartość określają bankowe stopy procentowe – na gruncie prawa podatkowego i bilansowego.

Pojęcie bankowej stopy procentowej

Bankowa stopa procentowa stanowi kategorię ekonomiczną charakterystyczną dla transakcji realizowanych przez banki w zakresie udzielania kredytów i przyjmowania depozytów. W myśl art. 69 ust. 1 prawa bankowego, w ramach umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy (przedsiębiorcy) na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a na kredytobiorcy ciąży obowiązek korzystania z niej na warunkach określonych w umowie oraz zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty. Bankowa umowa kredytowa określa m.in. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. Uzyskanie kredytu bankowego uwarunkowane jest zdolnością kredytową kredytobiorcy (przedsiębiorcy), rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie (art. 70 ust. 1 prawa bankowego). Z kolei, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 5 prawa bankowego, umowa rachunku bankowego określa m.in. wysokość zastrzeżonego przez jej strony oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku oraz przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty oraz postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek.

Stopa procentowa w transakcjach kredytowych stanowi cenę wykorzystania przez przedsiębiorcę kapitału obcego w formie kredytu bankowego. Cena ta ustalana jest jako relacja procentu do kwoty wypożyczonego kapitału. Stopa procentowa wyznacza zatem wysokość płaconych na rzecz kapitałodawcy (banku) odsetek z tytułu udostępnienia przez niego kapitału z odroczonym terminem zwrotu (spłaty). Drugostronnie, stopa procentowa może stanowić dla przedsiębiorcy wynagrodzenie (rekompensatę) za rezygnację z dysponowania środkami pieniężnymi i zdeponowanie ich na firmowych rachunkach bankowych (rachunkach rozliczeniowych oraz rachunkach lokat terminowych).

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 40/2021

Zobacz również

Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR – obowiązki, terminy, zasady

Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR – obowiązki, terminy, zasady

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym źródłem informacji o spółce, które wykazuje jej sytuację gospodarczą i finansową. Polskie spółki mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednak w szczególnych przypadkach jednostki fakultatywnie lub nawet obligatoryjnie sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Czytaj więcej

Hybrid burnout

Hybrid burnout

The success of remote working during the pandemic has led to many businesses adopting a hybrid approach. While this provides benefits in flexibility, balancing the demands of home-working and office working is proving stressful for individuals.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.