Bankructwo podmiotu gospodarczego jest wydarzeniem bolesnym zarówno dla niego samego, jak i dla jego otoczenia. Gospodarka bowiem to sieć powiązań i naczyń połączonych, i nagły problem w jednym z jej obszarów działa na pozostałe – zwłaszcza na otoczenie bliskie bankrutującego przedsiębiorstwa.

Analiza bankructwa z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości

Problem bankructwa – zwłaszcza w dobie kryzysów, choćby takich jak obecna pandemia wirusa SARS-CoV-2 – w gruncie rzeczy koncentruje się wokół kwestii związanej z możliwością regulacji zobowiązań oraz stabilności zasilania podmiotu gospodarczego w kapitały niezbędne do jego funkcjonowania. W związku z tym diagnoza możliwości bankructwa podmiotu gospodarczego musi odbywać się na kilku płaszczyznach:

 1. analizie płynności finansowej – czyli zdolności do regulowania zobowiązań,
 2. analizie stabilności majątku oraz źródeł jego finansowania,
 3. badaniu możliwości generowania korzyści ekonomicznych w postaci zysku i jego kasowej obsługi,
 4. kierunku i sposobów podziału wyniku finansowego.

Problem analizy czy też predykcji możliwości upadłości podmiotu gospodarczego jest obszarem zainteresowania m.in. dla1:

 • kierownictwa jednostki jako ważnego powodu do podejmowania decyzji gospodarczych,
 • banku, który musi zweryfikować sytuację przedsiębiorstwa przed udzieleniem mu kredytu,
 • biegłego rewidenta – podczas dokonywania rewizji sprawozdania finansowego,
 • inwestorów i analityka finansowego podczas podejmowania decyzji o lokowaniu środków na rynku kapitałowym,
 • organizacji gospodarczych i instytucji zajmujących się oceną sytuacji gospodarki.

Jak zatem widać, jest to temat szeroki i dotyczy rozległego grona interesariuszy przedsiębiorstwa, które może być dotknięte kwestią zagrożenia upadłością (lub upadłości). Współcześnie dynamicznie zmieniająca się gospodarka wymaga stosowania szybkich metod weryfikacji prawdopodobieństwa bankructwa podmiotu gospodarczego. W głównej mierze do narzędzi, które obecnie są stosowane w tego typu działaniach (lub są rozwijane) należą2:

 • jednowymiarowe metody wskaźnikowe,
 • wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna,
 • modele logitowe oraz probitowe,
 • model prawdopodobieństwa liniowego,
 • drzewa decyzyjne,
 • systemy eksperckie,
 • modele hazardu,
 • prognozowanie matematyczne,
 • zastosowanie teorii zbiorów rozmytych i przybliżonych,
 • sieci neuronowe.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga na działalność związaną z badaniem i rozwojem została wprowadzona w 2016 r., w miejsce poprzednio funkcjonującej ulgi technologicznej i w praktyce podlega ona stałym modyfikacjom ze strony ustawodawcy. Największa zmiana nastąpiła w 2018 r., gdyż ustawodawca dość istotnie zwiększył limity wykorzystania ulgi do optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i formę prawną. Tym samym ulga na badania i rozwój stała się w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych form pomocy przedsiębiorstwom.

Czytaj więcej

Innowacje w nowej rzeczywistości

Innowacje w nowej rzeczywistości

Postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja, ryzyko inwestycji i niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania organizacji. Podejmowane są decyzje strategiczne, zmierzające do zapewnienia spółce pozycji na rynku. Kluczowe jest wdrażanie działań zapobiegawczych szybko i skutecznie, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, które wymuszają zastosowanie nieszablonowych działań naprawczych. Przeprowadzenie procesów odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa nie zapewni mu przewagi konkurencyjnej i dynamicznego rozwoju, fundamentalne jest wdrażanie innowacji. Nowe technologie zmieniają sposób prowadzenia biznesu, a konieczność wdrażania innowacji zyskała strategiczne znaczenie. W jaki sposób wdrażać innowacje w tak niepewnych czasach?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama