Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozerwalnie związane jest z różnymi formami ryzyka. Przede wszystkim mowa tutaj o ryzyku gospodarczym, ale warto wskazać także na ryzyko sankcji prawnych wynikających z niedostosowania się do obowiązujących przepisów lub norm wewnętrznych oraz na tzw. ryzyko reputacyjne. Powyższe sprawia, że odpowiedzialne zarządzanie staje się nie tyle pożądane z biznesowego punktu widzenia, co jest wręcz koniecznością.

W każdej organizacji główne obszary ryzyka obejmują m.in. korupcję, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, ochronę danych wrażliwych, zagadnienia prawa pracy czy politykę AML (pranie pieniędzy). Obszary te nazywane są obszarami ryzyk typu compliance, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w dopasowanej do organizacji polityce compliance.

Nie ma takich systemów zarządzania zgodnością, które stanowiłyby gwarancję całkowitego wyeliminowania nieprawidłowości. Zadaniem odpowiedzialnej kadry zarządzającej jest jednak stworzenie i skuteczne wdrożenie procedur funkcjonowania przedsiębiorstwa, zdefiniowanie wartości stanowiących fundament jego działania, a także wprowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dopasowanych do struktury organizacji. Wyłapywaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa ma także służyć instytucja sygnalisty, tj. jednostki zgłaszającej pojawienie się sytuacji lub zjawisk niepożądanych. Z tym zagadnieniem wiąże się konieczność opracowania wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości, który z jednej strony będzie efektywny, a z drugiej pozwoli na zachowanie anonimowości.

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości

Wymogi dotyczące zgłaszania nieprawidłowości powinny być dostępne dla wszystkich pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych, przejrzyście opisane i łatwe do zastosowania. Przykładowymi dokumentami, które rekomenduje się do opracowania i przyjęcia w organizacji, są przede wszystkim: kodeks etyki definiujący poprzez wartości i pożądane postawy daną organizację, polityki i procedury zarządzania incydentami naruszeń, przeciwdziałania nieprawidłowościom i ich zgłaszania, a także reagowania na incydenty.

Istotne, by przy tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych realizujących politykę „zero tolerancji na nadużycia” zachować przejrzystość, uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, niezależność poszczególnych funkcji, a także zapewnić unikanie konfliktu interesów przez łączenie funkcji jednostki nadzorującej i nadzorowanej w zakresie ryzyka nadużyć.

Nie powinno budzić wątpliwości, że koniecznym elementem komunikacji compliance jest stworzenie w organizacji skutecznych kanałów informowania o nieprawidłowościach. Celem takich działań jest z jednej strony zachęcanie pracowników i innych osób związanych z organizacją do reagowania przez zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości, z drugiej strony jest to komunikat wysyłany do otoczenia biznesowego o dojrzałości organizacji, która podejmuje aktywność w kierunku przeciwdziałania naruszeniom przy jednoczesnej ochronie osób zgłaszających. Wprowadzenie kanałów informowania o nieprawidłowościach i zapewnienie ich skutecznego funkcjonowania stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Chodzi bowiem o zbudowanie takiej kultury organizacyjnej, w której dokonywanie zgłoszenia o nieprawidłowościach nie będzie stygmatyzowane. W polskiej kulturze wciąż obecne są stereotypy dotyczące sygnalisty, o którym powszechnie mówi się „donosiciel”, „kapuś”, „kabel”. Tymczasem anglojęzyczny termin whistleblowing oznacza „dmuchanie w gwizdek”, „gwizdanie”, co powinno być rozumiane jako reakcja na występującą nieprawidłowość, której celem jest zwrócenie uwagi na istniejący problem oraz zakończenie jego występowania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama