Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, coraz częściej korzystają z narzędzi oferowanych przez prawo restrukturyzacyjne. Prawdopodobieństwo, że któryś z kontrahentów znajdzie się w jednej z procedur restrukturyzacyjnych, jest zatem coraz większe. Artykuł omawia wybrane zagadnienia prawa restrukturyzacyjnego z perspektywy wierzyciela.

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 1)

Restrukturyzacja w Polsce

Od wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, tj. od 2016 r., sukcesywnie zwiększa się świadomość dłużników o ustawowych narzędziach wychodzenia z kryzysu. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja oraz SpotData w 2019 r. otwarto 469 postępowań restrukturyzacyjnych. Od wejścia w życie ustawy do 2019 r. otwarto w sumie 1501 postępowań. Najpowszechniejszymi ich rodzajami są przyspieszone postępowania układowe oraz postępowania sanacyjne – odpowiednio 937 i 376 otwartych postępowań. Do końca 2019 r. sądy zatwierdziły 418 układów.

Czas trwania przyspieszonych postępowań układowych w założeniu wynosi dwa–trzy miesiące, jednak w praktyce trwają one średnio kilka miesięcy dłużej. Postępowania układowe trwają zwykle nie dłużej niż 12 miesięcy. Z kolei w przypadku postępowań sanacyjnych z reguły nie udaje się ich zakończyć w ciągu zakładanych 12 miesięcy (trwają najczęściej 18–24 miesięcy).

Cztery drogi dłużnika

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje dla dłużnika cztery możliwe rodzaje postępowań, których celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (w postępowaniu sanacyjnym przeprowadza się również działania sanacyjne).

Najprostszym ich rodzajem jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które ma charakter postępowania pozasądowego. W jego trakcie dłyżnik negocjuje z wierzycielami warunki układu. W przypadku zebrania odpowiedniego poparcia składa on do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Cała procedura odbywa się przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego, którego zadaniem jest merytoryczne wsparcie dłużnika i czuwanie nad jej poprawnością.

Trzy pozostałe rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego, omówione szerzej w dalszej części artykułu, tj. przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne, mają charakter postępowań sądowych, gdzie właściwe postępowanie restrukturyzacyjne poprzedza postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Warto zaznaczyć, że z wyjątkiem postępowania sanacyjnego inicjatywa do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego należy wyłącznie do dłużnika. W związku z tym wierzyciele dowiadują się o restrukturyzacji dłużnika najczęściej dopiero po otwarciu postępowania.

Podstawową przesłanką do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest wystąpienie stanu zagrożenia niewypłacalnością albo stanu niewypłacalności. Postępowania te różnią się stopniem ochrony majątku dłużnika w toku postępowania – zwiększenie ochrony majątku dłużnika wiąże się jednak z ograniczeniem jego swobody w sprawowaniu nad nim zarządu.

Otwarcie postępowania

Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest dzień wydania postanowienia o jego otwarciu (przyjmuje się, że jest to początek tego dnia, tj. godz. 0.00). O otwarciu postępowania obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są służnik oraz jego wierzyciele osobiści.

Samo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych dłużnika, jednak znacząco ogranicza swobodę jego działania. Tokiem postępowania kieruje wyznaczony przez sąd sędzia-komisarz, natomiast z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania dłużnika kluczowa jest funkcja nadzorcy sądowego (nadzorca) albo zarządcy. Nadzorca oraz zarządca to podmioty niezależne od dłużnika. Do ich obowiązków należy m.in. zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania, a także sporządzenie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego. Nadzorca (zarządca) składa sędziemu-komisarzowi w toku postępowania sprawozdania.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 1

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 1

Rozwój współczesnego przedsiębiorstwa bez aktywnych procesów inwestycyjnych nie byłby w zasadzie możliwy, by utrzymać konkurencyjność na rynku. Wielofazowość procesu przygotowawczego oraz sama realizacja projektu inwestycyjnego obarczona jest jednak wysokim poziomem ryzyka z powodu nieustannych zmian w otoczeniu gospodarczym. Podstawą każdej decyzji inwestycyjnej jest prognoza przyszłych warunków działania, obciążona niepewnością.

Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend ‑ teoria i praktyka

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend - teoria i praktyka

Wycena akcji to jedno z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych zadań, dodatkowo obciążone dużym stopniem niepewności co do uzyskanych wyników. Istnieje kilka popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa, a jedną z nich jest metoda zdyskontowanych dywidend stosowana powszechnie przez banki inwestycyjne, domy maklerskie oraz niezależnych analityków finansowych. Metoda ta stanowi dla analityków dobry wstęp (zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa) do wyceny kapitału własnego oraz szacowania wartości akcji spółki ze względu na swoją prostotę, spójność oraz metodologiczną poprawność, czego nie można powiedzieć o niektórych metodach wyceny.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.