SAP jest systemem klasy ERP, łączącym wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Składa się z wielu modułów, które odpowiadają obszarom działalności przedsiębiorstwa, takim jak: logistyka i produkcja, kadry i płace, finanse i controlling. Główną zaletą wdrożenia systemu ERP, takiego jak SAP, jest zgromadzenie wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu. Dzięki wdrożeniu SAP-a uprawnieni pracownicy znajdą w systemie komplet danych źródłowych i wynikowych. Takie podejście sprawia, że branża logistyczna może jeszcze skuteczniej wpływać na efektywne działanie całego przedsiębiorstwa oraz na ciągłe ulepszanie wyników sprzedażowych.

Zintegrowany system, spójne działanie firmy

Wspomniane wyżej moduły logistyczne, czyli: SD (Sprzedaż i Dystrybucja/Sales and Distribution) i jej część LE-TRA (Funkcjonalność Transportu/Logistics Execution – Transportation), MM (Gospodarka Materiałowa/Material Management), WM (Gospodarka Magazynowa/Warehouse Management) czy PP (Planowanie Produkcji/Production Planning) – nieustannie przetwarzają dane na temat produkowanych dóbr.

Za pomocą modułu MM rejestruje się zakupy towarów lub surowców, poprzez moduł PP surowce, czyli towary nieobrobione, zamieniane są w gotowe, następnie dzięki modułowi SD rejestruje się sprzedaż klientom. Aby wyrób dotarł do klienta ostatecznego – najczęściej trzeba go gdzieś dowieźć, dlatego też w proces zaangażowana jest także funkcjonalność LE-TRA. Przy okazji wykonywania każdego z tych działań księgowane są koszty związane z każdą podjętą aktywnością. Wszystkie moduły, które na jakimś etapie miały do czynienia z towarem, na kontach Księgi Głównej oraz na obiektach controllingowych księgują pewne wartości, które udostępniane są w module FI/CO (Finanse i Controlling/Financial Accounting and Controlling) i tam poddaje się je analizie. Dzięki skumulowaniu kompletnych danych firma otrzymuje wynik finansowy, ale także wynik controllingowy, co oznacza informacje dotyczące tego, ile każdy etap kosztował, gdzie można czy wręcz należy szukać usprawnień, a gdzie satysfakcjonująca marża wynikająca na przykład ze sprzedaży została już wypracowana. Zebrane informacje stają się podstawą do zastanowienia nad ewentualnym wprowadzeniem poprawek w działalności przedsiębiorstwa.

Firmy mające systemy klasy ERP funkcjonują właśnie w ten sposób – wdrażają moduły logistyczne do obsługi bieżącej pracy oraz FICO do obsługi finansów i controllingu. W SAP-ie moduły komunikują się ze sobą bez żadnych problemów, dzięki czemu dane odpowiadają rzeczywistości i dostępne są od razu, w czasie rzeczywistym.

Marża marzeń w zasięgu ręki

Osoby zarządzające firmami produkcyjnymi podczas wdrożeń zwracają uwagę na obliczanie kosztów produkcji – czyli wyliczenie, jaka jest cena przerobienia surowca w wyrób gotowy. Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę bardzo szczegółowe dane, takie jak zużycie surowców czy roboczogodziny każdego pracownika. SAP ma również moduł HR, dzięki któremu podczas planowania produkcji możemy pod konkretne zadanie podpiąć odpowiednią osobę, która istnieje w systemie. Jeżeli pracowników brakuje – SAP także może o tym poinformować, to łatwe do sprawdzenia i wykorzystania informacje. Logistyka nie dotyczy tylko produktu. Wszystkie szczegóły łańcucha produkcji mają wpływ na ostateczny wynik finansowy po sprzedaży danego towaru.

Kolejnym ważnym zagadnieniem dla modułów logistycznych SAP jest procedura cenowa wykorzystywana w module SD, która pozwala zbudować cenę produktu gotowego. Aby usprawnić działanie firmy, warto się zastanowić, czy procedura nie powinna zostać ulepszona lub wdrożona na nowo. Przebudowana procedura wraz z wprowadzonymi nowoczesnymi mechanizmami oraz rozszerzeniami sprawia, że firma w momencie sprzedaży produktu otrzymuje wszystkie niezbędne informacje o marży, którą osiągnie. Takie działanie pozwala ustalić odpowiedni stosunek ceny sprzedaży do jej kosztów. To jeden z punktów styku obszarów logistyki i controllingu. Dane na temat poniesionych kosztów trafiają do controllingu, gdzie są analizowane. Jak łatwo się domyślić, wiedza na temat tego, czy produkty sprzedawane są poniżej czy powyżej marży, z oczywistych względów jest dla przedsiębiorstwa niezwykle istotna.

Jedna z firm postanowiła przebudować moduł SD właśnie po to, by otrzymywać pełne informacje na temat tego, ile kosztują materiały, które przedsiębiorstwo sprzedaje w kontekście ceny, za jaką je sprzedaje. To pytanie towarzyszy przecież wszystkim inwestorom: czy to będzie się opłacało? Bez odpowiednich narzędzi nie zawsze istnieje możliwość, by w wiarygodny sposób określić marżę. Dopiero po przebudowaniu modułów logistycznych firma uzyskała komplet informacji i z wyprzedzeniem dowiedziała się, na których towarach może zarobić, a które przyniosłyby jedynie straty.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rewitalizacja efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji a ryzyko personalne

MC_66_88.jpg

Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, to umiejętności, talenty, zachowania, kompetencje – to wartość. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności funkcjonowania i wartości przedsiębiorstwa. Proces ten wiąże się bezpośrednio z ryzykiem, a sposób zarządzania kapitałem ludzkim determinuje poziom ryzyka personalnego. Ryzyko personalne można modelować, stosując rewitalizację efektywności zarządzania kapitałem ludzkim.

Czytaj więcej

Proces realizacji zamówienia zdolny do generowania zysku, czyli ciąg dalszy o KPI

MC_66_38.jpg

W poprzednim, 65., wydaniu magazynu „Finanse + Controlling” rozpoczęliśmy cykl artykułów na temat KPI, których zadaniem jest zapewnienie zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku. Skupiliśmy się wówczas na wskaźnikach dla procesów sprzedaży i zakupów. Tym razem przyjrzymy się opomiarowaniu procesu realizacji zamówienia, zwanego inaczej strumieniem wartości.

Czytaj więcej

Teoria ograniczeń

Teoria ograniczeń (TOC, Theory of Constraints) to metoda zarządzania, sformułowana przez dr. Eliyahu M. Gold- ratta w latach 70. XX w. U jej podstaw leży założenie, że osiągnięcie długotrwałych zysków jest możliwe, jeśli przedsiębiorstwo właściwie zarządza ograniczeniami, czyli tak zwanymi wąskimi gardłami.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama