Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Wyzwania

Wyzwań związanych z przygotowaniem danych do analizy może być wiele i mogą być one różnie kategoryzowane. Podstawową kwestią jest wielkość zbioru, na którym pracujemy. Jaka jest jednak definicja dużego zbioru? Dla jednej osoby praca z arkuszem kalkulacyjnym i milionem rekordów będzie już dużym zbiorem, dla innego użytkownika ta sama próbka będzie jedynie „przystawką”. Czym jest zatem Big Data? Termin ten jest trudny do określenia. Przyjmuje się, że jeśli ogólnodostępne narzędzia są niewystarczające, aby przetworzyć duży zbiór danych, a dodatkowo towarzyszy temu stała potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy, to mamy wówczas do czynienia z Big Data. Dobrym przykładem, gdzie ewidentnie mamy z nimi do czynienia, jest rynek telekomunikacyjny. Ciągła potrzeba rejestrowania połączeń abonentów definiuje wielkość bazy danych. Analityk, który chce pracować na tak dużej bazie, musi mieć odpowiednie narzędzia i kompetencje. Rynek telekomunikacyjny jest dynamiczny, szybko się zmienia i towarzyszy temu stała i silna potrzeba zdobywania nowych informacji o kliencie, np. badania jego preferencji.

Aby analiza danych była przeprowadzona w sposób efektywny i dostarczała rzetelnych informacji, dobrze jest wcześniej odpowiednio przygotować się do prac analitycznych.

Punktem wyjścia jest źródło danych. Niezależnie od tego, czy będziemy pracować na dużym, czy małym zbiorze, należy dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić źródło danych do stanu idealnego. Jakość danych jest punktem krytycznym w całym procesie, a praca nad nią sprowadza się do mniej lub bardziej zaawansowanych działań. Dane niekompletne, zdublowane, nieaktualne bądź w jakikolwiek inny sposób naznaczone błędem będą wypaczać obraz rzeczywistości i wpływać na właściwe podejmowanie decyzji biznesowych. Dlatego też ważne jest, aby prace nad jakością danych zacząć już od najwcześniejszego etapu – zbierania danych. Specyfika i skala gromadzonych danych będzie w dużym stopniu definiować rodzaj bazy danych. Dla przykładu, osoba, która prowadzi sklep z pieczywem, prawdopodobnie będzie w stanie określić listę produktów, wielkość sprzedaży i koszty w prostej tabeli i na podstawie tylko jednego źródła danych będzie w stanie określić większość wskaźników biznesowych. Inaczej sytuacja będzie się kształtować w przypadku dużej firmy, która aby określić te same parametry, prawdopodobnie będzie już musiała zastosować bardziej zaawansowany model np. relacyjnej bazy danych, gdzie dane przechowywane są w wielu tabelach. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania istotne jest to, aby w każdej tabeli był identyfikator, który umożliwi połączenie ze sobą konkretnych tabel i pracę na zbiorze tylko z danymi, które będą istotne z punktu widzenia realizowanej analizy. Rejestrowanie danych powinno odbywać się w sposób skrupulatny, ustrukturyzowany i sformatowany. Stopień naszego zaangażowania w prace związane z dostosowaniem tabel zaprocentuje na późniejszym etapie prac raportowo-analitycznych.

Duże firmy dysponują wielkimi wewnętrznymi zbiorami danych (hurtowniami danych), ale aby zaspokoić w pełni swoje potrzeby analityczne, często posiłkują się dodatkowymi, zewnętrznymi bazami danych. Niezależnie od pochodzenia źródła danych, im większa liczba źródeł (zwłaszcza tych zewnętrznych), tym trudniej wyciągnąć istotne informacje i przygotować analizę.

 

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Analiza rentowności projektów IT

MC_64_61.jpg

Głównym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe, które stanowią podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, ale najczęściej za pomocą wyliczonych wielkości finansowych. Osoby mające pomysł biznesowy skupiają swoją uwagę i pozyskują przede wszystkim dane finansowe, dzięki którym możliwe jest przygotowanie business case i wyliczenie podstawowych i najczęściej wykorzystywanych w praktyce gospodarczej wskaźników, takich jak: NPV, IRR czy PB. Na podstawie tak wyliczonych wartości można przystąpić do oceny i wyboru projektów, które osiągną najwyższe parametry finansowe.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama