Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Ze względu na fakt, że sprawcy przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, dysponując określoną wiedzą zawodową i doświadczeniem, działają wewnątrz firmy, ich identyfikacja przy braku odpowiednich narzędzi i technik wykrywczych jest niemożliwa, a straty wynikające z ich działalności przestępczej są znaczne – zarówno w sferze finansowej, jak i wizerunkowej. Dlatego też komórki audytu i kontroli powinny dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu metod i technik śledczych, które w znacznym stopniu wspomagają procesy identyfikacji ryzyka i zagrożeń przestępczością gospodarczą, a także wskazują rozwiązania oraz ukierunkowują proces wykrywczy.

Na każdym etapie rozwoju gospodarczego informacja, jako sygnał ostrzegawczy wskazujący na ryzyko zaistnienia przestępstwa gospodarczego, była i jest czynnikiem strategicznym mogącym ograniczyć negatywne zdarzenia do poziomu akceptowalnego dla stabilności rynku finansowego. W miarę upływu czasu już nie sama informacja, ale możliwości jej szybkiego pozyskania i zdolności przetworzenia stały się priorytetem i czynnikiem warunkującym jej wykorzystanie. Ale nie tylko, gdyż duża ilość informacji oraz konieczność ich oceny pod względem wiarygodności i przydatności w procesie zarządzania organizacją spowodowały, że nowego znaczenia nabrał sam proces jej przetwarzania, również z zastosowaniem technik wykorzystywanych w analizie śledczej.

Przetwarzanie informacji polega na jej transformacji, przy użyciu wielu technik i algorytmów, zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami i celem, którym jest dostarczenie niezbędnej wiedzy stanowiącej podstawę procesu decyzyjnego.

Znaczenie procesu przetwarzania wzrasta proporcjonalnie do powiększającej się ilości informacji niezbędnych do wyjaśnienia badanego zjawiska i odtworzenia mechanizmów jego zaistnienia. Dotyczy to zarówno środowiska wewnętrznego organizacji, jak i środowiska (czynników) zewnętrznego.

O informacji w procesie jej przetwarzania

W procesie przetwarzania bardzo istotną rolę odgrywa interpretacja informacji. Jest ona niezwykle ważna przy określaniu jej faktycznej wartości i przydatności dla użytkownika realizującego czynności wyjaśniające lub wykrywcze. Ponadto poprawna interpretacja wskazuje, czy informacja jest czytelna i zrozumiała dla potencjalnego końcowego odbiorcy oraz czy spełnia jego oczekiwania w odniesieniu do badanego problemu, a przede wszystkim, czy jest aktualna i w sposób jak najbardziej rzetelny i prawdziwy odzwierciedla rzeczywistość zdarzenia/zjawiska w badanym okresie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Audyt marketingu i sprzedaży ‑ czy każda firma go potrzebuje?

MC_68_32.jpg

Marketing i sprzedaż to dwa newralgiczne obszary przedsiębiorstwa. To właśnie te funkcje wiążą organizację z jej klientami. Audyt tych procesów ma pozwalać na przeprowadzenie ich obiektywnej, wielowymiarowej oceny oraz wyznaczenie słabych stron strategii marketingowej i sprzedażowej. Jego celem jest również zaproponowanie rekomendacji, które przyczynią się do zwiększenia rentowności sprzedaży czy poprawy obsługi klientów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama