W ostatnich latach można zaobserwować znaczny postęp cyfryzacji w strefie rachunkowości i podatków, które polegają na informatyzacji rozliczeń podatników z urzędem skarbowym. Z jednej strony zmiany te stwarzają wiele usprawnień, z drugiej zaś dokładają również sporo obowiązków oraz zwiększają kontrolę nad podatnikiem.

JPK, deklaracje podatkowe i e-sprawozdanie

JPK jest już w zasadzie dobrze znany przedsiębiorcom i stanowił początek dużych zmian w raportowaniu. Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny stopniowo, począwszy od 2016 r., w którym do rozliczeń w formie JPK zobowiązane były jednostki duże, a w kolejnych latach zobligowane do tego zostały również pozostałe jednostki. Są one zobowiązane do przesyłania pliku JPK bez wezwania organu podatkowego, gdzie zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) zawarte będą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

  • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego,
  • kontrahentów,
  • dowodów sprzedaży i zakupów.

Ponadto podatnicy zobowiązani są do przekazania ksiąg podatkowych na żądanie organów skarbowych, gdyż zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200): „§ ١. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. § ٢. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. § ٣. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem”.

Od 2018 r. przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Zarówno pliki JPK, jak i e-sprawozdania należy sporządzać w formacie XML, co wiąże się z koniecznością posiadania przez jednostkę odpowiedniego oprogramowania do księgowości elektronicznej. Nie ma już możliwości raportowania sprawozdań w formie skanu czy też w postaci pliku pdf. Dodatkowo e-sprawozdania należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Odpowiedzialność biura rachunkowego

DiF_34_12.jpg

Każda firma na pewnym etapie rozwoju staje przed decyzją, czy skorzystać z usług zewnętrznej profesjonalnej firmy księgowej, czy zatrudnić księgową/ego. Większość przedsiębiorstw decyduje się ostatecznie na powierzenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Jak w takim przypadku przedstawiają się zasady odpowiedzialności biura rachunkowego? Za co faktycznie odpowiada biuro wobec swojego klienta? Na ile istotne są zapisy zawartej z biurem rachunkowym umowy? Czy forma prawna, w jakiej działa wybrane biuro rachunkowe, ma znaczenie z punktu widzenia jego odpowiedzialności? Na te oraz kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Dynamically digital

MC_72_92.jpg

A shifting technological landscape requires finance professionals to continually adapt and extend their skills

Czytaj więcej

Zielone przedsiębiorstwa i zielony controlling – przepis na sukces

MC_72_86.jpg

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Rok 2020 na długo zostanie zapamiętany jako rok pandemii koronawirusa. Rok szybkich zmian w relacjach, dystansie społecznym, pracy na odległość. Rok pustych ulic i pustej komunikacji miejskiej. Jednocześnie też rok dużego spadku PKB, znaczącego zmniejszenia ruchu lotniczego, rok, kiedy od nowa odkrywamy lokalność. Wiele osób pierwszy raz od wielu lat odwiedziło polskie morze i z zaskoczeniem odkryło, że jest może i chłodniejsze niż Morze Czarne, ale równie relaksujące.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama