Jednym z kluczowych wymagań dla nowoczesnej i świadomej organizacji jest zachowanie zgodności (compliance) z zewnętrznym otoczeniem prawnym, a także z normami ustanawianymi wewnątrz organizacji. Otoczenie zewnętrzne obejmuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju siedziby, jak również obowiązujące na terenie państw, w których realizowane są przedsięwzięcia gospodarcze bądź funkcjonują lokalne oddziały. W obszarze norm wewnętrznych można ująć zarówno polityki, procedury przyjęte przez zarząd, jak również normy branżowe, których organizacja zobowiązała się przestrzegać.

Syntetycznie zgodność została zdefiniowana w normie ISO 19600:2014 System Zarządzania Zgodnością jako „spełnienie wszystkich zobowiązań do zgodności przez organizację”. Spełnienie „wszystkich zobowiązań do zgodności” jest trudnym wyzwaniem, „syzyfową pracą” – dzisiejszy świat jest pełen norm, które dodatkowo podlegają ciągłym, dynamicznym zmianom. Bezsprzecznie jednak pracę tę warto i należy podjąć zarówno dla poprawy jakości funkcjonowania organizacji, jak i z uwagi na sankcje wynikające z szeregu regulacji (jak chociażby w obszarze ochrony danych osobowych czy spełniania wymagań podatkowych). Bycie compliant to coraz częściej wymóg stawiany przez partnerów biznesowych jako istotny element kształtowania polityki wizerunkowej organizacji.

Obszary compliance

Bycie compliant dotyczy całej sfery działania organizacji. Można jednak wskazać główne obszary, w których w szczególny sposób należy dbać o zachowanie zgodności. I tak na przykład w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM/2018/218 final – 2018/0106 (COD)1) wymieniono następujące obszary:

  • zamówienia publiczne;
  • usługi finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • bezpieczeństwo produktów;
  • bezpieczeństwo transportu;
  • ochrona środowiska;
  • bezpieczeństwo jądrowe;
  • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
  • zdrowie publiczne;
  • ochrona konsumentów;
  • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Dodatkowo należy również uwzględnić zagadnienia dotyczące wartości etycznych organizacji (częstokroć powielające niektóre z wyżej wymienionych, jak choćby ochronę środowiska czy informacji), zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (corporate social responsibility), przestrzeganie wymagań BHP czy też przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi.

Zakres działań compliance obejmuje więc praktycznie całą działalność organizacji, w istotny sposób wpływając na osiąganie celów biznesowych w sposób zgodny nie tylko z prawem, ale również z etyką.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama