Piramida wyników (ang. Performance Pyramid), znana również pod nazwą modelu SMART (ang. Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique – Analiza mierników strategicznych i technik ich raportowania), jest metodą zarządzania strategicznego opracowaną przez Lyncha i Crossa (1988, 1991, 1993). Zadaniem tej koncepcji jest przekazywanie informacji oraz celów wyznaczonych przez naczelne kierownictwo na wszystkie poziomy zarządzania przedsiębiorstwem.

Piramida wyników wspomaga również proces komunikowania i raportowania danych wewnętrznym odbiorcom informacji, przy uwzględnieniu ich celów finansowych i niefinansowych (Michalak 2008, s. 118–119). Metoda rozróżnia obszary efektywności wewnętrznej i zewnętrznej w pomiarze dokonań. Uwzględnia wizję, zasoby oraz system podtrzymujący organizację w jego holistycznym podejściu w stosunku do potrzeb, diagnozy oraz poprawy wyników.

Koncepcja piramidy wyników uwzględnia wpływ kultury organizacyjnej na dokonania przedsiębiorstwa (Wedman 2010). Według tej metody kultura organizacji obejmuje następujące elementy podtrzymywania (obsługi) systemu (Steege, Marra, Jones 2012, s. 34):

  • wiedzę i umiejętności (tworzą je informacje i pomysły pracowników służące skutecznej realizacji zadań),
  • potencjał (wydajność) działań (oznaczający zdolność, umiejętność wykonywania powierzonej pracy),
  • systemy wynagradzania, premiowania i motywowania (ich celem jest poprawa osiąganych wyników),
  • oczekiwania i sprzężenie zwrotne (zgodność oczekiwań pracowników w relacji do osiąganej wydajności pracy; zwrotny przepływ informacji sprzyja poprawie wyników),
  • system wartości i świadomość własnej tożsamości (pracownicy sami się motywują do pracy i mają poczucie własnej wartości i kompetencji),
  • narzędzia, otoczenie i procesy (pracownicy mają zapewnione środki niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy; procesy funkcjonują skutecznie i efektywnie).

Na Rysunku 1 przedstawiono miejsce kultury organizacyjnej w ramach koncepcji piramidy wyników.

System wykorzystuje różne wskaźniki, w zależności od poziomu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (Michalak 2008, s. 119):

  • mierniki rynkowe i finansowe (na szczeblu strategicznych jednostek biznesu),
  • mierniki wydajności, elastyczności i zadowolenia klientów (na szczeblu operacyjnych jednostek biznesu),
  • mierniki jakości dostaw, strat i cykliczności (na szczeblu ośrodków odpowiedzialności).

Celem piramidy wyników jest przedstawienie kompleksowego modelu działalności na różnych płaszczyznach funkcjonowania podmiotu poprzez podział celów strategicznych i sprecyzowanie miar ich oceny, aby umożliwić zarówno przygotowanie spójnej strategii, jak i pomiar stopnia jej wykonania.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama