Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Co kontrolować?

Każdy projekt ma swój złoty trójkąt określający relacje między trzema czynnikami: czasem, kosztem i jakością lub zakresem (Rysunek). Dobrze jest, gdy te parametry znajdują się w równowadze. Zmiany w obrębie jednego lub dwóch z nich wpływają na pojawienie się zakłóceń. Na przykład: jeśli projekt ma być zrealizowany szybko i tanio, to zazwyczaj odbywa się to kosztem jego jakości. Jeśli ważna jest jakość i czas, to trzeba się liczyć z tym, że projekt pochłonie więcej środków, niż gdyby był realizowany z mniejszym pośpiechem.

Ten trójkąt wyznacza też obszary, które należy kontrolować. Zakres kontroli może być jednak szerszy i oprócz czasu, kosztu i zakresu/jakości obejmować także zasoby, ryzyka i efektywność pracy w projekcie.

Czas, czyli terminy w projekcie

Terminy wykonania kolejnych zadań w projekcie to jeden z podstawowych obszarów kontroli. Nadzór nad nimi pozwala stwierdzić, czy prace idą w dobrym tempie i czy projekt uda się zakończyć do wyznaczonego deadline’u. Jeśli pojawią się odchylenia od zakładanego harmonogramu, można ponownie przemyśleć strukturę zadań lub przyporządkować do nich dodatkowe zasoby. Monitorowaniu terminów w projekcie służy wiele metod. Najpopularniejszą jest śledzenie wykresu sieciowego obrazującego przebieg projektu (wykresu Gantta). Ilustruje on rozkład kolejnych zadań projektowych w czasie i jest tworzony przez większość programów stosowanych w zarządzaniu projektami. Wskazuje on, na jakim etapie powinno znajdować się dane zadanie w określonym odcinku czasu. Sam przegląd może okazać się jednak niewystarczający do podjęcia działań zarządczych. Dlatego też jest on uzupełniany dwiema innymi metodami: analizą ścieżki krytycznej oraz analizą PERT.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Audyt marketingu i sprzedaży ‑ czy każda firma go potrzebuje?

MC_68_32.jpg

Marketing i sprzedaż to dwa newralgiczne obszary przedsiębiorstwa. To właśnie te funkcje wiążą organizację z jej klientami. Audyt tych procesów ma pozwalać na przeprowadzenie ich obiektywnej, wielowymiarowej oceny oraz wyznaczenie słabych stron strategii marketingowej i sprzedażowej. Jego celem jest również zaproponowanie rekomendacji, które przyczynią się do zwiększenia rentowności sprzedaży czy poprawy obsługi klientów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama