Na naszych oczach ma miejsce rewolucja w prawie i podatkach. Wraz z rozwojem gospodarczym i wdrażanymi nowymi technologiami cyfryzacji zostaje również poddana sfera komunikacji między państwem a podatnikiem, która w głównej mierze dotyczy kwestii raportowania. Zmiany te prowadzą do objęcia przez państwo większej kontroli nad podatnikiem, co z założenia ma zapobiegać nadużyciom. Relacja taka może przynieść również dużo korzyści dla samego podatnika.

Nowe formy raportowania

Digitalizacja w sferze rachunkowości i podatków jest nieunikniona, a w konsekwencji również kontakt podatnika z urzędem w coraz większym stopniu przybiera formę cyfrową. Fiskus stopniowo odchodzi od tradycyjnych form składania raportów podatkowych na rzecz zeznań w formie elektronicznej. Do takiego sposobu rozliczania zachęcani podatnicy prywatni, którym rząd znacznie ułatwił składanie zeznań rocznych PIT, udostępniając na stronie https://www.podatki.gov.pl/ gotowe do złożenia deklaracje i umożliwiając również ich modyfikację np. o odliczenia podatkowe.

Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku przedsiębiorców. Tutaj sposób rozliczenia jest z góry narzucony, a nieprzestrzeganie ich grozi sankcją finansową. Nakładanie obowiązku elektronicznego sposobu raportowania rozpoczęto od podatku VAT. Od 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są składać deklaracje VAT oraz dane poprzez Jednolity Plik Kontrolny, co całkowicie wyeliminowało papierowe deklaracje VAT. Od 2018 r. jednostki są zobowiązane do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, których złożenie do KRS jest możliwe wyłącznie przez Internet poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w zaufanym profilu ePUAP. Sprawozdania są również wysyłane w formacie plików JPK, który stanowi jeden spójny sposób raportowania zdarzeń gospodarczych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Audyt personalny jako narzędzie usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym

Zasoby ludzkie to kluczowy czynnik przyczyniający się do osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników. Człowiek i jego praca mają duży wpływ na pozycję jednostki gospodarczej na rynku. Traktowanie zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej jest współcześnie jednym z podstawowych wyznaczników sukcesu organizacji. Stąd też obecnie istotnym wyzwaniem organizacyjnym jest zastosowanie skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania tymi zasobami.

Czytaj więcej

Kapitał ludzki w organizacji i sposoby jego pomiaru

MC_69_82.jpg

Kapitał ludzki jest wciąż pojęciem niedocenianym, a nawet błędnie definiowanym. Niemniej jednak zaliczany jest do tzw. czynników wzrostu gospodarczego, czyli do zmiennych, które mają silne podstawy teoretyczne, pozwalające uznać je za jego źródła lub przyczyny1.

Czytaj więcej

Wskaźniki KPI w służbach utrzymania ruchu

Środowisko produkcyjne współczesnej firmy wytwórczej, a co za tym idzie również działu utrzymania ruchu, staje się coraz bardziej złożone. Liderzy poszukują skutecznych wskaźników, które pozwolą na identyfikację obszarów do poprawy, określenie kolejności działań oraz monitorowanie efektów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama