Kapitał ludzki jest wciąż pojęciem niedocenianym, a nawet błędnie definiowanym. Niemniej jednak zaliczany jest do tzw. czynników wzrostu gospodarczego, czyli do zmiennych, które mają silne podstawy teoretyczne, pozwalające uznać je za jego źródła lub przyczyny1.

Powszechnie utożsamia się kapitał ludzki z działaniami związanymi z redystrybucją funduszy Unii Europejskiej. Niejednokrotnie błędnie podchodzi się do analizy kapitału ludzkiego, co wpływa również na niewłaściwe korzystanie z pomocy publicznej, która powinna oddziaływać na poprawę tego istotnego czynnika wzrostu gospodarczego. Tymczasem kapitał ludzki jako rezultat (produkt) kształcenia ma istotny wpływ na proces wzrostu gospodarki rozpatrywany w dwóch wymiarach: wzrostu PKB oraz wzrostu wydajności (efektywności) pracy związanego z lepszą jakością dostępnej siły roboczej.

Kapitał ludzki – początki

Kapitał ludzki pojawiał się w rozważaniach dotyczących szeroko pojętej ekonomii już na początku XX w., jednak jego teoretyczne podstawy powstały wraz z publikacją prac G.S. Beckera, który w 1975 r. opublikował teorię kapitału ludzkiego2.

Kapitał ludzki – jako kategoria zainteresowania makroekonomii – pojawiła się w rozważaniach z zakresu wzrostu gospodarczego w XX w., kiedy to zdano sobie sprawę z faktu, że możliwości rozwoju gospodarki i czynniki wzrostu gospodarczego nie zależą tylko od „bogactwa” materialnego. W wyniku postępu technologicznego coraz większe znaczenie przypisuje się człowiekowi, jego wykształceniu, wiedzy oraz umiejętnościom – czyli wypadkowym pojęcia „kształcenia się przez całe życie”. Innymi słowy – jest to wszystko to, co związane jest nierozłącznie z pracownikiem, nie ma fizycznego charakteru, ale pozwala na wzrost wydajności pracy, czyli przyczynia się do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego3.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Audyt personalny jako narzędzie usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym

Zasoby ludzkie to kluczowy czynnik przyczyniający się do osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników. Człowiek i jego praca mają duży wpływ na pozycję jednostki gospodarczej na rynku. Traktowanie zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej jest współcześnie jednym z podstawowych wyznaczników sukcesu organizacji. Stąd też obecnie istotnym wyzwaniem organizacyjnym jest zastosowanie skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania tymi zasobami.

Czytaj więcej

Wskaźniki KPI w służbach utrzymania ruchu

Środowisko produkcyjne współczesnej firmy wytwórczej, a co za tym idzie również działu utrzymania ruchu, staje się coraz bardziej złożone. Liderzy poszukują skutecznych wskaźników, które pozwolą na identyfikację obszarów do poprawy, określenie kolejności działań oraz monitorowanie efektów.

Czytaj więcej

Stosunek pracy online

MC_69_77.jpg

Jak pod koniec ubiegłego wieku trafnie zauważył Peter Drucker, co kilkaset lat można wskazać widoczne rozgraniczenie epok, kiedy na przestrzeni kilku dekad społeczeństwo zmienia sposób postrzegania świata, podstawowych wartości, struktur społecznych i politycznych. Charakterystyczną cechą takiego rozgraniczenia jest to, że kolejne dwa pokolenia dorosłych ludzi nie potrafią wyobrazić sobie świata, w którym rodzili się i żyli ich dziadkowie i rodzice1. W kontekście niespotykanego dotychczas tempa rozwoju technologii teleinformatycznych problematyka wykładni przepisów dotyczących zawierania umów o pracę i prowadzenia dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy, nad którą prace zbiegały się w czasie z pracami nad protokołem FTP, wydaje się szczególnie interesująca.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama