Projekt to seria powiązanych ze sobą celów cząstkowych ukierunkowanych na osiągnięcie celu głównego. To przedsięwzięcie zmierzające do realizacji wyznaczonego celu, wymagające wykorzystania zasobów i ujęte w ramy ograniczeń czasowych, kosztowych i jakościowych. Właściwe zarządzanie projektami wymaga odpowiednio zagregowanych informacji. Aby informacje te były użyteczne na potrzeby podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych w obszarze planowanych i realizowanych projektów, stosowane instrumenty muszą być odpowiednio zaprojektowane i dobrane dla danego zadania. Pomocny tu może być controlling projektów definiowany jako wewnętrzny system informacyjny zarządzania.

Projekt w teorii organizacji i zarządzania oznacza jednostkowy, tymczasowy proces składający się ze zbioru skoordynowanych ze sobą działań, które zmierzają do osiągnięcia założonego celu. Projekt charakteryzują specyficzne cechy, co przedstawiono na Rysunku 1.

Controlling projektów to wewnętrzny system informacyjny zarządzania, którego celem jest tworzenie oraz dostarczanie obrazu finansowej strony realizacji projektów interesariuszom. Informacja ta jest wykorzystywana przez zarządzających do poprawy efektywności pojedynczych projektów, jak również do zarządzania przedsiębiorstwem. Do kluczowych cech projektów, które determinują kształt systemu controllingu w danej jednostce gospodarczej, należy zaliczyć1:

 1. pojedynczy i jasno sprecyzowany cel projektu;
 2. koncentrację zarządzania na projekcie i osiągnięciu jego celów;
 3. konieczność kompromisów w ramach projektu dotyczących jego zakresu, jakości, terminu wykonania oraz kosztów;
 4. mało dokładne standardy wykonania wynikające z niepowtarzalności działań i mniejszych doświadczeń;
 5. ciągłe zmiany w planach determinowane zmiennymi wymaganiami różnych grup interesariuszy oraz w efekcie występowania ryzyka rynkowego i organizacyjnego.

Controlling projektów charakteryzuje znaczna doraźność oraz tymczasowość stosowanych metod wyznaczanych cyklem realizacji poszczególnych projektów. Projekty stają się nie tylko obiektami pomiaru przychodów i kosztów, ale stanowią również centra odpowiedzialności, za których wyniki odpowiadają przypisani do nich kierownicy. W controllingu projektów wykorzystuje się różne instrumenty, co przedstawiono na Rysunku 2.

Inne analizy, metody i narzędzia wykorzystywane w controllingu projektów to:

 1. W controllingu operacyjnym:
  • analiza wąskich gardeł,
  • metody rachunku inwestycyjnego,
  • prowizje od marży pokrycia,
  • analiza wartości.
 2. W controllingu strategicznym:
  • analiza możliwości,
  • analiza mocnych i słabych stron projektu,
  • technika scenariuszy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama