Controlling wciąż jest często mylony z kontrolą pracowników. Tymczasem to pojęcie czysto ekonomiczne, bezpośrednio związane z zarządzaniem. Zadaniem controllingu jest wspomaganie niezbędnymi informacjami procesów zarządzania w każdym możliwym obszarze biznesu. To, jakie dane i w jaki sposób wykorzystuje ten obszar, zależy od zapotrzebowania informacyjnego, związanego z wieloma czynnikami, takimi jak: wielkość i specyfika prowadzonego biznesu, stabilność otoczenia gospodarczego w szerokim znaczeniu czy zaawansowanie technologiczne firmy.

Informacja controllingowa wspomaga nie tylko bieżące procesy decyzyjne i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też w nieoceniony sposób może wspierać procesy zmian, związane z adaptacją firmy do warunków rynkowych, z jej rozwojem i wewnętrznymi procesami optymalizacyjnymi. Ze względu na tak szerokie możliwości controllingu niezwykle ważna jest świadomość biznesowa managementu: umiejętność specyfikacji czynników determinujących sukcesy w poszczególnych obszarach (czyli przekonanie o tym, co chcemy obserwować), wypracowanie metodologii obserwacji (czyli opracowanie modelu biznesowego i sposobu mierzenia efektów), nastawienie na ciągłą obserwację odchyleń tych mierników (czyli wdrożenie modelu raportowania) i umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie pozyskanych informacji.

W warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku i wysokiej konkurencji czas pozyskania interesującej nas informacji controllingowej, jej przetworzenia i podjęcia na jej podstawie właściwych decyzji biznesowych umożliwia skuteczne funkcjonowanie i uzyskanie przewagi rynkowej. Z tego względu warto sięgać po rozwinięte technologie informatyczne związane z przetwarzaniem danych, bo to właśnie one dają obecnie niezwykle szerokie możliwości informacyjne.

Dobre rozwiązanie to dopasowane rozwiązanie

Zarówno proces, jak i wolumen gromadzonych przez controlling informacji powinny być bardzo dobrze przemyślane. Decyzje o tym, jakie dane są niezbędne dla dobrego działania przedsiębiorstwa, podejmuje management, który określa zakres, rodzaj i przekrój informacji. Ważnym do ustalenia kryterium jest także termin, w jakim dane mają być dostępne do wglądu. Po ustaleniu wszystkich wyznaczników zakresy ustalane są w taki sposób, by zebrane dane były użyteczne. Nie ma uniwersalnego zestawu danych, wystarczającego dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych każdego przedsiębiorstwa. Oczywiście, istnieją podstawowe mierniki, które są obiektem zainteresowania każdego przedsiębiorcy, jak na przykład zysk, wskaźniki płynności finansowej czy wskaźnik rentowności kapitału własnego, ale zazwyczaj pakiet danych wspomagających prowadzenie biznesu jest dużo szerszy i dostosowany do konkretnego podmiotu.

W controllingu bowiem nie chodzi o to, żeby robić tabelki, zestawiać liczby czy sporządzać raporty. Chodzi o osiągnięcie celów, czyli o sprawienie, by te tabelki, zestawienia i raporty były przydatne w procesach zarządzania i podejmowania decyzji. Informacje ku temu potrzebne muszą być precyzyjne i aktualne. Dane powinno przedstawiać się w klarowny, logiczny sposób, który będzie zrozumiały dla osoby ich potrzebującej. Specjaliści controllingu muszą mieć świadomość, że z efektów ich pracy czerpią nie tylko inni specjaliści controllingu, ale przede wszystkim ludzie zarządzający bardzo różnymi obszarami biznesu. Dlatego informacje przez nich udostępniane nie mogą mieć zbyt hermetycznej formy. Mają być czytelne i przystępne. Tylko wtedy można z nich efektywnie skorzystać, a controlling może wypełnić swoje zadanie – pomóc kierować firmą na każdym szczeblu zarządzania i w każdym obszarze, nie tylko w zakresie produkcji czy sprzedaży, ale również w obszarach back office (na przykład w administracji).

SAP – siłacz wśród systemów

Controlling nie jest nowym pojęciem ani nową dziedziną, ale ostatnimi czasy poszerzył się jego zakres. Obecnie informacji pozyskiwanych w ramach controllingu jest coraz więcej. Tak ogromne ilości danych potrzebują odpowiednio dopasowanego i wystarczająco mocnego systemu, który udźwignie ten ciężar i pozwoli na ich przetworzenie. Z pomocą w tym zakresie przychodzi SAP, który jest wyspecjalizowanym systemem zintegrowanym, opierającym się na tak zwanych wielowymiarowych kostkach danych, czyli – inaczej mówiąc – na ogromnych bazach, mających wiele przekrojów informacyjnych.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Czytaj więcej

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

MC_70_66.jpg

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama