Controlling wciąż jest często mylony z kontrolą pracowników. Tymczasem to pojęcie czysto ekonomiczne, bezpośrednio związane z zarządzaniem. Zadaniem controllingu jest wspomaganie niezbędnymi informacjami procesów zarządzania w każdym możliwym obszarze biznesu. To, jakie dane i w jaki sposób wykorzystuje ten obszar, zależy od zapotrzebowania informacyjnego, związanego z wieloma czynnikami, takimi jak: wielkość i specyfika prowadzonego biznesu, stabilność otoczenia gospodarczego w szerokim znaczeniu czy zaawansowanie technologiczne firmy.

Informacja controllingowa wspomaga nie tylko bieżące procesy decyzyjne i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też w nieoceniony sposób może wspierać procesy zmian, związane z adaptacją firmy do warunków rynkowych, z jej rozwojem i wewnętrznymi procesami optymalizacyjnymi. Ze względu na tak szerokie możliwości controllingu niezwykle ważna jest świadomość biznesowa managementu: umiejętność specyfikacji czynników determinujących sukcesy w poszczególnych obszarach (czyli przekonanie o tym, co chcemy obserwować), wypracowanie metodologii obserwacji (czyli opracowanie modelu biznesowego i sposobu mierzenia efektów), nastawienie na ciągłą obserwację odchyleń tych mierników (czyli wdrożenie modelu raportowania) i umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie pozyskanych informacji.

W warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku i wysokiej konkurencji czas pozyskania interesującej nas informacji controllingowej, jej przetworzenia i podjęcia na jej podstawie właściwych decyzji biznesowych umożliwia skuteczne funkcjonowanie i uzyskanie przewagi rynkowej. Z tego względu warto sięgać po rozwinięte technologie informatyczne związane z przetwarzaniem danych, bo to właśnie one dają obecnie niezwykle szerokie możliwości informacyjne.

Dobre rozwiązanie to dopasowane rozwiązanie

Zarówno proces, jak i wolumen gromadzonych przez controlling informacji powinny być bardzo dobrze przemyślane. Decyzje o tym, jakie dane są niezbędne dla dobrego działania przedsiębiorstwa, podejmuje management, który określa zakres, rodzaj i przekrój informacji. Ważnym do ustalenia kryterium jest także termin, w jakim dane mają być dostępne do wglądu. Po ustaleniu wszystkich wyznaczników zakresy ustalane są w taki sposób, by zebrane dane były użyteczne. Nie ma uniwersalnego zestawu danych, wystarczającego dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych każdego przedsiębiorstwa. Oczywiście, istnieją podstawowe mierniki, które są obiektem zainteresowania każdego przedsiębiorcy, jak na przykład zysk, wskaźniki płynności finansowej czy wskaźnik rentowności kapitału własnego, ale zazwyczaj pakiet danych wspomagających prowadzenie biznesu jest dużo szerszy i dostosowany do konkretnego podmiotu.

W controllingu bowiem nie chodzi o to, żeby robić tabelki, zestawiać liczby czy sporządzać raporty. Chodzi o osiągnięcie celów, czyli o sprawienie, by te tabelki, zestawienia i raporty były przydatne w procesach zarządzania i podejmowania decyzji. Informacje ku temu potrzebne muszą być precyzyjne i aktualne. Dane powinno przedstawiać się w klarowny, logiczny sposób, który będzie zrozumiały dla osoby ich potrzebującej. Specjaliści controllingu muszą mieć świadomość, że z efektów ich pracy czerpią nie tylko inni specjaliści controllingu, ale przede wszystkim ludzie zarządzający bardzo różnymi obszarami biznesu. Dlatego informacje przez nich udostępniane nie mogą mieć zbyt hermetycznej formy. Mają być czytelne i przystępne. Tylko wtedy można z nich efektywnie skorzystać, a controlling może wypełnić swoje zadanie – pomóc kierować firmą na każdym szczeblu zarządzania i w każdym obszarze, nie tylko w zakresie produkcji czy sprzedaży, ale również w obszarach back office (na przykład w administracji).

SAP – siłacz wśród systemów

Controlling nie jest nowym pojęciem ani nową dziedziną, ale ostatnimi czasy poszerzył się jego zakres. Obecnie informacji pozyskiwanych w ramach controllingu jest coraz więcej. Tak ogromne ilości danych potrzebują odpowiednio dopasowanego i wystarczająco mocnego systemu, który udźwignie ten ciężar i pozwoli na ich przetworzenie. Z pomocą w tym zakresie przychodzi SAP, który jest wyspecjalizowanym systemem zintegrowanym, opierającym się na tak zwanych wielowymiarowych kostkach danych, czyli – inaczej mówiąc – na ogromnych bazach, mających wiele przekrojów informacyjnych.

 

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama