Autorzy

Wojciech Szary

Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na Wydziale Zarządzania i Informatyki; na co dzień zajmuje się prowadzeniem wdrożeń nowych produktów oraz uruchamianiem produkcji w jednym z międzynarodowych koncernów przetwórstwa polimerów; zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu zarządzania jakością i logistyką w połączeniu z wiedzą techniczną, skutecznie wspomaga przy uruchamianiu nowych produktów, ograniczając ryzyko błędu do minimum; laureat I edycji konkursu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania ryzykiem w kategorii prac licencjackich.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama