Autor

Piotr Rybicki

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta; od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek giełdowych. prezes zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.

Artykuły

Archiwum

Polecamy