Autor

Jacek Kaczka

Biegły rewident, Prezes Zarządu firmy audytorskiej Audit4Business Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych międzynarodowych korporacji z różnych
sektorów gospodarki. Jest także wykładowcą oraz autorem licznych publikacji w prasie fachowej o tematyce związanej z rachunkowością.

Artykuły

Archiwum

Polecamy