Autorzy

Dorota Ciesielska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy i dydaktyczny SGH. Partner i współzałożyciel firmy analityczno-konsultingowej SEENDICO Doradcy.
Prowadzi obecnie projekty badawcze dotyczące: offshoringu usług, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, innowacji, kapitału intelektualnego oraz
budowania wartości przez przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce. Autorka wielu badań i publikacji naukowych oraz publicystycznych m.in. w Kwartalniku
Nauk o Przedsiębiorstwie, CEO, Forbes.

Artykuły

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama