Autor

Beata Sambora

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). Obecnie kieruje funkcją audytu wewnętrznego w Grupie PZU. Członek Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w ramach Komisji Ekonomiczno-Finansowej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Artykuły

Archiwum

Polecamy