Autorzy

Bartosz Jagura

Pracownik naukowy i doktorant w Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; przygotowuje pracę doktorską na temat compliance w prawie polskim, autor publikacji dot. tematyki compliance; absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów LL.M. na Wydziale Prawa Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama