Środowisko, w którym rozwijane są projekty IT, jest specyficzne – wymaga szybkiego reagowania na zmiany, adaptacji założeń i celów projektu do coraz to nowych wymagań klienta, a także efektywnego wdrażania nowych rozwiązań. Nierzadko też prace nad produktem rozciągają się na wiele projektów, w czasie których tworzone są kolejne moduły do wdrożonego już systemu czy aplikacji. Zarządzanie jakością w takim chaosie nie jest zadaniem łatwym. Z pomocą może przyjść tu metoda Six Sigma, która proponuje szereg narzędzi, jakie z powodzeniem można wykorzystać także w projektach IT.

Czym jest Six Sigma?

Six Sigma jest metodą opartą na bardzo rygorystycznym podejściu do zarządzania jakością. Jej podstawowe założenia zostały opracowane pod koniec lat 80. XX w. w zakładach Motoroli, ale z biegiem czasu ewoluowały, wzbogacając się o nowe koncepcje i narzędzia. W efekcie tego już na przełomie XX i XXI w. metoda ta stała się jedną z najpopularniejszych strategii biznesowych stosowanych w obszarze jakości przez nowoczesne przedsiębiorstwa.

Założenia Six Sigma koncentrują się na dwóch aspektach: po pierwsze, analizowaniu procesu pod kątem występujących w nim wad i błędów, po drugie – na ciągłym doskonaleniu i ulepszaniu procesu, tak by spełniał on oczekiwania klienta. Sama sigma jest wskaźnikiem stosowanym na gruncie statystyki, który obrazuje odchylenie standardowe zmiennej od wartości referencyjnej (pożądanej). Na tej podstawie wyznacza się pewien zakres, w jakim powinny się mieścić wartości badanego zjawiska, a także ocenia się szansę, że parametry procesu będą mieściły się w określonych granicach (Rysunek 1). Poziom prawdopodobieństwa uzyskania danego rezultatu jest stały i wynosi:

  • 68,3% szans dla granicy jeden sigma (jednego odchylenia standardowego od wartości pożądanej),
  • 95,4% szans dla granicy dwa sigma,
  • 99,8% szans dla granicy trzy sigma.

W metodzie tej akceptuje się pewne niewielkie przesunięcie o wartości ±1,5σ, którym może charakteryzować się proces uznany za stabilny. Sama nazwa Six Sigma wywodzi się z kolei od sześciokrotności odchylenia standardowego, w którym powinny znajdować się niemal wszystkie wyniki (parametry) dobrze zorganizowanego procesu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Scrum w pigułce: planowanie sprintu

Sprint jest sercem scruma – jego długość to maksymalnie miesiąc. Praca do wykonania w trakcie sprintu jest określana podczas planowania sprintu (sprint planning). Plan ten powstaje jako wynik wspólnej pracy zespołu scrumowego.

Czytaj więcej

Zasady zarządzania finansami w projekcie

MC_67_30.jpg

Budżetowanie projektów, w zależności od stopnia jego skomplikowania, może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Co należy potraktować priorytetowo, planując finansowanie danego projektu? Jakimi zasadami się kierować? O tym w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 67/2020

Czy zwinne planowanie to najlepszy wybór? O metodach osiągania celu w projektach IT

MC_67_20.jpg

Koniec projektu powinien być wyznaczony przez osiągnięcie celu. Aby przygotować początkowy, wysokopoziomowy plan działania, czyli nakreślić drogę (po niemiecku Fahrplan, po angielsku road map), powinniśmy określić zakres przedsięwzięcia. Czy warto szczegółowo planować jeszcze przed startem, czy może postawić na planowanie krótkich odcinków? Wśród metodyków łatwo znaleźć zwolenników obu opcji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama