Jak wynika z najnowszej edycji badania firmy doradczej KPMG „Global Business Outlook Survey. Worldwide Manufacturing and Services”, nastroje panujące wśród przedsiębiorstw produkcyjnych na niemal całym świecie są bardzo dobre. W ciągu najbliższego roku producenci planują zwiększyć swoją aktywność gospodarczą, spodziewając się dalszego wzrostu przychodów oraz liczby zamówień.

Co więcej, firmy są coraz bardziej skłonne do zatrudniania nowych pracowników i inwestycji. Prognozy polskich producentów należą do najbardziej optymistycznych w Europie.

Firmy produkcyjne na całym świecie spodziewają się wzrostów

Jak pokazuje najnowsze badanie KPMG, na całym świecie sytuacja firm produkcyjnych ustabilizowała się, a kryzysowe obawy należą już do przeszłości. Zdecydowanie najlepsze nastroje panują w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskaźnik optymizmu firm produkcyjnych odnośnie aktywności biznesowej w najbliższym roku wynosi aż +69,3. Oznacza to, że odsetek firm prognozujących wzrost aktywności gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest o 69,3 punktu procentowego wyższy niż przedsiębiorstw prognozujących spadek. Bardzo dobre nastroje panują także w Unii Europejskiej (+44,5). W krajach BRIC poziom optymizmu pozostaje na zbliżonym poziomie (+45,7), choć widoczne jest pogorszenie nastrojów w porównaniu do lutego 2010 r. Stosunkowo najmniej optymistyczne nastroje panują w Japonii, choć i tu spodziewane są wzrosty, a sytuacja ulega widocznej poprawie (+30,8 w stosunku do +25,9 w lutym 2010 r.).

Jak pokazują kolejne edycje badania KPMG, przedsiębiorstwa produkcyjne na całym świecie na dobre odzyskały zaufanie do rynków, a także poczucie bezpieczeństwa, mocno zachwiane na przełomie 2008 i 2009 r. Ostatnie badanie pokazało jednak nowe, bardzo pozytywne zjawisko – producenci wydają się gotowi do wykorzystania posiadanych rezerw gotówki i deklarują chęć przeprowadzania inwestycji, w tym w badania i rozwój. Coraz więcej firm planuje także zatrudnienie nowych pracowników. Szkoda jedynie, że firmy europejskie są pod tym względem dużo ostrożniejsze niż ich konkurenci z rynków wschodzących oraz Stanów Zjednoczonych – komentuje wyniki badania Leszek Wroński, Partner, Szef Działu Doradztwa Gospodarczego Firmy Doradczej KPMG w Polsce.

Optymizm i nowe inwestycje europejskich producentów

Wyniki badania KPMG wskazują, że sytuacja w sektorze produkcyjnym w Unii Europejskiej ustabilizowała się, a producenci patrzą w przyszłość z coraz większym optymizmem. Wszystkie analizowane wskaźniki dotyczące różnych aspektów aktywności gospodarczej wzrosły w stosunku do lutego 2010 r. Producenci z UE w większości planują w ciągu najbliższego roku zwiększyć skalę swojej działalności gospodarczej (wskaźnik +44,5). Częściej niż pół roku temu spodziewają się także wzrostu liczby zamówień (wskaźnik +46,2), a co za tym idzie, także stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (+38,4) oraz przychodów (+40,1).

Stabilizacja sytuacji gospodarczej zachęca producentów do planowania nowych inwestycji. W stosunku do lutego 2010 r. europejscy producenci znacznie częściej deklarują chęć dokonywania nowych inwestycji (+10,3 w stosunku do +2,4 w lutym 2010 r.) oraz zwiększenia zatrudnienia (+9,8, +2,7 w lutym 2010 r.). Warto również zwrócić uwagę, że producenci z UE planują w ciągu najbliższego roku wzrost wydatków inwestycyjnych na badania i rozwój (wskaźnik +8,6), co pozwala sądzić, że spowolnienie gospodarcze jest już za nami.

Wśród krajów UE największy optymizm odnośnie wzrostu aktywności gospodarczej w ciągu najbliższego roku panuje w Wielkiej Brytanii (+56,2) oraz w Niemczech (+50,2). Bardzo dobre wyniki prognozują też producenci z Włoch (+46,5), Polski (+46,5), Holandii (+45,7) oraz Irlandii (+45,2). Bardzo złe nastroje panują jedynie w Grecji, gdzie wskaźnik prognozowanej aktywności gospodarczej producentów spadł do poziomu -43,0 w porównaniu z -25,2 w lutym 2010 r.

Zgodnie z prognozami przedsiębiorstw najbliższe 12 miesięcy powinno przynieść dalsze wzrosty sektora produkcyjnego w większości krajów Unii Europejskiej. W części krajów, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, a także Polska można spodziewać się także nowych inwestycji i wzrostu zatrudnienia. Ten optymistyczny obraz zaciemniają jedynie wyniki Grecji, gdzie producenci mają poważne obawy co do swojej sytuacji w najbliższym czasie – zauważa Leszek Wroński, Partner, Szef Działu Doradztwa Gospodarczego KPMG w Polsce.

Polscy producenci w czołówce Unii Europejskiej

Jak wskazuje najnowsze badanie KPMG, nastroje w polskim sektorze produkcyjnym należą do najlepszych w Europie. Znacząca większość przedsiębiorstw produkcyjnych spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku ich aktywność gospodarcza wzrośnie (wskaźnik +46,5), a nowych zamówień będzie więcej niż dotychczas (+42,3). Co więcej, znacznie częściej niż pół roku temu producenci spodziewają się wzrostu przychodów (+36,6 w stosunku do +26,3 w lutym 2010 r.) i zysków (+26,8 w stosunku do +19,7). W związku ze spodziewanym ożywieniem w działalności gospodarczej znacząca większość polskich producentów spodziewa się zwiększyć stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (+40,8). Tak dobrych nastrojów w polskim sektorze produkcyjnym nie notowano od lipca 2007 r.

Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii czy Holandii powrót koniunktury zachęca polskich producentów do przeprowadzania nowych inwestycji. W ciągu ostatniego półrocza znacząco wzrósł odsetek firm planujących w ciągu najbliższego roku inwestycje kapitałowe (wzrost wskaźnika z +9,2 w lutym 2010 r. do +23,9) oraz zatrudnienie nowych pracowników (wzrost z +2,6 do +18,3), co może przyczynić się do ożywienia na rynku pracy. Co więcej, polskie firmy produkcyjne coraz częściej zamierzają zwiększać nakłady na badania i rozwój (wskaźnik +26,8 w stosunku do +14,5 w lutym 2010 r.).

W miarę jak poprawia się koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych, sytuacja w polskim sektorze produkcyjnym staje się coraz lepsza – podsumowuje Leszek Wroński, Partner, Szef Działu Doradztwa Gospodarczego KPMG w Polsce – Widać to w statystykach: od początku roku wartość produkcji sprzedanej w sektorze przetwórstwa przemysłowego wzrosła o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r. Jak pokazują najnowsze badania KPMG, ten pozytywny trend powinien się utrzymać. Większość badanych firm produkcyjnych w Polsce spodziewa się większej liczby nowych zamówień i w związku z tym planuje w ciągu najbliższego roku rozszerzyć skalę swojej działalności gospodarczej. Szczególnie optymistyczne jest nowe zjawisko: polscy producenci coraz częściej zamierzają inwestować i zatrudniać nowych pracowników. Pod tym względem jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej.

Źródło: KPMG

Zobacz również

Znak towarowy UE – sposób na lepsze zarządzanie aktywami własności intelektualnej?

Znak towarowy UE – sposób na lepsze zarządzanie aktywami własności intelektualnej?

Wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym. Fundusz umożliwia m.in. ubieganie się o zniżkę w wysokości 50% na opłatę za zgłoszenie unijnego znaku towarowego. Wsparcie z Funduszu może być doskonałą okazją do wzmocnienia przedsiębiorstw, które do tej pory nie chroniły swoich praw własności intelektualnej w ten sposób. Należy pamiętać jednak, że środki z Funduszu nie są nieograniczone, a zgłoszenia o dofinansowanie należy dokonać w jednym z wyznaczonych okien czasowych w 2021 r.

Czytaj więcej

Jak dbać o komunikację między działami w firmie pracującej zdalnie?

Pandemia COVID-19 wymusiła zdalną pracę tysięcy firm, przyspieszając postęp technologiczny i przełamując opory szefów. Praca z domu przestała być przywilejem, a stała się normalnością.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama