Ewolucja informatyki jako nauki stosowanej już dawno sprawiła, że systemy komputerowe stały się nieodłącznym narzędziem współczesnego menedżera. Obecnie nikt rozsądny nie wyobraża sobie zarządzania przedsiębiorstwem bez wykorzystania narzędzi do analizy danych, jak też oprogramowania typu finanse i księgowość (FK). Należy jednak zauważyć, że zwłaszcza dla większych podmiotów tego typu systemy są niewystarczające, stąd potrzeba wdrożeń oprogramowania typu Enterprise Resource Planning (ERP).

System klasy ERP jest pewnego rodzaju układanką funkcjonalności, które powinny pokrywać jak najszerszy obszar działania przedsiębiorstwa. Do klasycznych cech oprogramowania ERP należą:

 • uwzględnienie maksymalnie wszystkich dziedzin funkcjonowania podmiotu – od definicji produktu/usługi po sprawy związane ze sferami FK;
 • modułowa budowa systemu, pozwalająca po pierwsze na dobór interesujących przedsiębiorstwo modułów, a po drugie na ich etapowe wdrożenie;
 • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami lub możliwość zasilania systemu ERP zewnętrznymi danymi, jak też możliwość eksportu danych z systemu do standardu np. arkusza kalkulacyjnego;
 • uwzględnienie zarówno specyfiki wewnętrznego systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, jak też możliwość zarządzania relacjami zewnętrznymi, np. poprzez analizę łańcucha dostaw, funkcję zarządzania partnerami handlowymi (CRM);
 • moduł zarządzania produkcją.

SAP Business One (BO) jako przykład systemu ERP

SAP to jedna z największych korporacji zajmujących się tworzeniem aplikacji do zarządzania wszystkimi sferami funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z jej flagowych produktów jest system SAP BO, który w hierarchii SAP-a jest dedykowany do obsługi średnich podmiotów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tej klasyfikacji nie można brać pod uwagę klasycznej definicji MŚP, która odwołuje się do liczby zatrudnionych czy wielkości obrotów. W tym przypadku pod uwagę należy wziąć kwestie związane z kulturą organizacji oraz systemem zarządzania. Oznacza to, że tego typu system powinien być dedykowany podmiotom, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną oraz stawiają nacisk na nowoczesne techniki zarządzania.

SAP BO spełnia przesłanki, które klasyfikują go w tej grupie oprogramowania, gdyż zawiera takie funkcjonalności, jak:

 1. finanse i księgowość,
 2. sprzedaż i szanse sprzedażowe,
 3. zakupy,
 4. partnerzy handlowi,
 5. banki,
 6. gospodarka materiałowa,
 7. zasoby (infrastruktura i środki trwałe),
 8. produkcja,
 9. MRP,
 10. zarządzanie usługami,
 11. pracownicy,
 12. zarządzanie projektem,
 13. raporty.

Na Rysunku 1 zaprezentowano pulpit systemu SAP BO po zalogowaniu użytkownika.

Jak łatwo zauważyć, zaprojektowany system został oparty na przyjaznym graficznym interfejsie użytkownika (GUI) i pozwala na łatwe zarządzanie pulpitem. Nawigacja opiera się na dwóch obszarach:

 1. Menu główne – które służy do nawigowania po kafelkach głównych funkcjonalności systemu oraz zarządzania podstawowymi skojarzeniami typu „przeciągnij i upuść”;
 2. Wstążki systemu, która swoją funkcjonalnością jest zbliżona do wstążki pakietu MS Office i ma charakter „zadaniowy”, tzn. każdy z przycisków wstążki wywołuje funkcjonalność lub odpowiada za „akcję”.

SAP BO jako CRM

Istotną funkcjonalnością systemów klasy ERP jest możliwość obsługi łańcucha dostaw i zarządzanie kontaktami z partnerami handlowymi. SAP BO ma taką użyteczność niejako z definicji, a obszar ten w menu głównym zarządzany jest przez kafelek Partnerzy handlowi. Po jego rozwinięciu pojawiają się funkcjonalności dostępne z tego poziomu menu (Rysunek 2).

Funkcjonalność ta pozwala na analizę danych PH, tworzenie działań, kampanii, rozliczenia wewnętrzne oraz tworzenie zaawansowanych raportów PH. Miejsce to pozwala również na przeglądanie tabel widoków PH z punktu widzenia np. obrotu z wybraną grupą partnerów handlowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

DMAIC - niedoceniane narzędzie controllingu operacyjnego

MC_64_80.jpg

Przyczyny wielu problemów występujących w organizacji nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Kierownictwo zazwyczaj dowiaduje się o nich, gdy pożar jest już na tyle duży, że jego ugaszenie wymaga podjęcia istotnych zmian organizacyjnych. Nie dziwi zatem, że coraz większego znaczenia nabiera optymalizacja procesów, zanim występujące w nich problemy przybiorą na sile. Tu pomocna okazać się może metoda DMAIC pozwalająca na wdrażanie udoskonaleń biznesowych, która bazuje na narzędziach analizy statystycznej oraz na faktach, umożliwiając szybkie i, co najważniejsze, efektywne rozwiązywanie problemów.

Read more

E‑sprawozdania finansowe. Czy faktycznie przedsiębiorstwa są na nie przygotowane?

MC_64_74.jpg

Możemy dziś mówić o małej rewolucji prawno-technologicznej, gdyż wpływ nowych regulacji na działalność przedsiębiorstw, w tym prowadzenie polityki rachunkowej, jest znaczący. Jednym z ostatnich przykładów są e-sprawozdania finansowe, które spędzały sen z powiek niejednego księgowego. Jak więc odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości?

Read more

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

MC_63_83.jpg

Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci
plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama