Procesy produkcyjne charakteryzuje się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ze względu na ich treść, czyli przetwarzanie przedmiotu pracy, po drugie – ze względu na ich znaczenie ekonomiczne, czyli efektywność działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Dzięki odpowiednim narzędziom informatycznym możemy skutecznie badać znaczenie ekonomiczne dowolnego procesu produkcyjnego.

Produkcja jest jednym z podstawowych parametrów makroekonomicznych kształtujących PKB, jak też kluczowym elementem funkcjonowania wielu podmiotów gospodarczych (skala mikro). Jest ona specyficznym obszarem gospodarowania, gdyż w przeciwieństwie do świadczenia usług zawsze wiąże się z zużyciem odpowiednich zasobów. Generalnie w literaturze przedmiotu można znaleźć stwierdzenie, że „proces produkcyjny to całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w produkty gotowe”1. Efektem ekonomiczno-finansowym procesu produkcyjnego jest wartość dodana, która w skali mikro działa dodatnio na zysk przedsiębiorstwa, a w skali makro buduje PKB gospodarki. Podstawowymi elementami procesu produkcyjnego są:

  1. Proces technologiczny.
  2. Procesy pomocnicze:
    1. kontrola jakości,
    2. magazynowanie,
    3. transport wewnętrzny.
  3. Transport poza przedsiębiorstwo.

Wszystkie te elementy mogą podlegać modelowaniu (tworzeniu mapy procesu) oraz symulacji, która może wpłynąć pozytywnie na pomiar procesu i jego optymalizację.

Modelowanie procesów produkcyjnych – po co?

Przygotowanie modelu procesu biznesowego dla procesu produkcyjnego to złożone zadanie, które wymaga od analityka wiedzy na temat przebiegu wszystkich modelowanych czynności, jak też znajomości organizacji. Gotowy model biznesowy, który jest również podstawą symulacji, może mieć rozbudowaną strukturę, co generuje pewne trudności.

Po pierwsze, skomplikowane modele procesów biznesowych są trudne w prezentacji, gdyż po prostu zajmują dużą przestrzeń. Generuje to problemy interpretacyjne, jak też utrudnia wykorzystanie takiego modelu jako wzorca postępowania w organizacji.

Po drugie, zaprojektowanie złożonego modelu procesu biznesowego może mieć swoje skutki uboczne w postaci ujawnienia wszystkich etapów przebiegu danego procesu dla każdego z użytkowników tak przygotowanego modelu.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i metod modelowania (jak również symulacji) procesów biznesowych możemy uniknąć tych dwóch problemów, a dobrze przygotowana mapa procesów pomaga w optymalizacji procesu produkcyjnego i w pomiarze jego kluczowych parametrów. Jest to o tyle istotne, że współcześnie biznes wymaga gruntownego badania i pomiaru procesów zachodzących w organizacji. Modne stają się dashboardy menedżerskie czy wskaźniki pomiaru KPI. Mają one jednak podstawową wadę – wymagają zasilania z zewnętrznych źródeł i zazwyczaj – jako budowane w MS Excel – są „oderwane” od natury procesu.

Budując mapę procesu w dedykowanych aplikacjach oraz synchronizując środowisko modelowania na przykład z systemem ERP, który „czuwa” nad przebiegiem procesu produkcyjnego, możemy uzyskać nie tylko realistyczną mapę procesu. W takim przypadku analityk może samodzielnie budować wskaźniki i dokonać opomiarowania procesu w taki sposób, aby w czasie rzeczywistym wygenerować kluczowe statystyki dotyczące badanego procesu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rozwiązanie w MS Excel według Metodyki 4TG - analiza odchyleń

MS Excel wykorzystujemy do bardzo różnych zastosowań. Jednak czy ktoś nauczył nas zasad i metod takiego postępowania, które gwarantuje otrzymanie rozwiązania dobrej jakości? Zwykle działamy intuicyjnie, na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz tego, co podpatrzyliśmy w szkole czy na kursach. Jednak nie zawsze to, co wiemy i umiemy zrobić w arkuszu jest tym, czego byśmy oczekiwali. Dlatego też w tym artykule zapraszam do poznania kilku spośród wielu zasad Metodyki 4TG.

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutów i monitorów do pomiaru ryzyka w procesach biznesowych

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności biznesowej. Występuje zarówno w innowacyjnych projektach rozwojowych, jak też w standardowych procesach będących na przykład powtarzalnym cyklem wytwórczym. Istnieje wiele metod identyfikacji i pomiaru ryzyka, niemniej jednak warto wykorzystywać takie, które w jak najlepszy sposób odzwierciedlają rzeczywistość.

Czytaj więcej

Mapa ryzyka jako rezultat procesu identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka

Zarządzanie ryzykiem jest gwarancją sukcesu w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych. To zdanie powtarzane w niemal każdej organizacji, jednakże nie w każdej należycie zrozumiane i zastosowane. We współczesnym świecie organizacje napotykają szereg ryzyk, czyli możliwości wystąpienia sytuacji niepożądanych. Ryzyko występowało, występuje i występować będzie w działalności każdej organizacji funkcjonującej w gospodarce. Wobec tego zarządzający winni widzieć potrzebę zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami ryzyk.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama