Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy to pojęcia, które często stosowane są jako synonimy. Tymczasem z punktu widzenia teorii i praktyki rachunkowości są to odrębne pojęcia, które związane są z procesem wyceny przedsiębiorstwa.

W literaturze i praktyce brak jest jednoznacznej definicji wartości przedsiębiorstwa; do najczęściej stosowanych należy postrzeganie wartości przedsiębiorstwa jako wartości jednostki zorganizowanej pod względem prawnym i ekonomicznym. W związku z rozdzieleniem funkcji właścicielskiej i funkcji zarządzania oraz wynikającej stąd konieczności zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyodrębniono pojęcie „wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli”. Chodzi w nim o wartość nieobciążoną zadłużeniem – wartość stanowiącą majątek współwłaścicieli. Wieloaspektowość postrzegania wartości przedsiębiorstwa wymaga stosowania zróżnicowanych metod wyceny, w celu zobiektywizowania tej wartości.

Wyraźnie dają się wyodrębnić następujące grupy metod wyceny przedsiębiorstwa:

  • majątkowe,
  • dochodowe,
  • porównawcze – mnożnikowe,
  • mieszane.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wartość przedsiębiorstwa według metod majątkowych bazuje na wartości zasobów majątkowych netto wycenianej jednostki gospodarczej.

Metody dochodowe uwzględniają zdolność podmiotu gospodarczego do kreowania korzyści ekonomicznych, zwanych w procedurze wycenowej dochodem, w postaci zysku netto, przepływów pieniężnych netto lub ekonomicznej wartości dodanej.

Obszary zastosowania wyceny przedsiębiorstw

Lp.

Przesłanki wyceny

Okoliczności wyceny

1.

Transakcje kupna-sprzedaży oraz inne, prowadzące do zmiany właścicieli przedsiębiorstwa

Zbycie przedsiębiorstwa, zaspokojenie roszczeń występujących udziałowców/akcjonariuszy, przejmowanie przedsiębiorstwa

2.

Restrukturyzacja (kapitałowa, organizacyjna)

Fuzje, tworzenie holdingów, podwyższanie kapitału zakładowego, ustalanie cen emisyjnych akcji w ofercie publicznej (prywatyzacja pośrednia), ustalenie ceny sprzedaży (prywatyzacja bezpośrednia)

3.

Wdrażanie koncepcji VBM

Ocena pracy zarządu

4.

Wycena do celów podatkowych

Konieczność uiszczenia podatku katastralnego lub podatku od spadków i darowizn

5.

Umowy ubezpieczeniowe

Wycena na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych lub na wypadek zaistnienia szkody

Źródło: A. Jaki, Wycena przedsiębiorstw w Polsce – doświadczenia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, nr 570.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prosta spółka akcyjna

DiF_26_1.jpg

Od dłuższego czasu przedstawiciele biznesu opartego na nowych technologiach, w tym w szczególności osoby zaangażowane w rozwój polskiego rynku start-upów, sygnalizują problem związany z licznymi ograniczeniami, jakie zawierają aktualne formy prawne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki kapitałowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa technologicznego na wczesnym etapie rozwoju wymaga, oprócz solidnego zespołu pomysłodawców oraz finansującego tę działalność inwestora, również formy prawnej, która zachowując wszelkie walory spółki kapitałowej, będzie rozwiązaniem odformalizowanym, bardziej elastycznym oraz mniej kosztownym. Odpowiedzią rządu na tak sformułowane potrzeby jest projekt zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzający do obecnego katalogu spółek nową spółkę kapitałową pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA).

Read more

Przejęcia transgraniczne

DiF_26_2.jpg

Na polskim rynku działa wiele globalnych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą osiągać przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami. W celu podjęcia rywalizacji z międzynarodowymi graczami polskie przedsiębiorstwa powinny zadbać o rozwój prowadzonego biznesu, który w szczególności powinien dotyczyć zwiększenia skali działalności.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama