Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, wiąże się z szeregiem obowiązków. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do etapu rozliczania, a później trwałości projektu mijają miesiące, a nawet lata. Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do niej gwarantuje jego przepisowe i poprawne rozliczenie, w wyniku czego zostanie wypłacone dofinansowanie.

Projekty badawcze w dziedzinie nauk technicznych dla każdej branży wymagają starannego dobrania personelu badawczego, który stworzy i opracuje koncepcję, a następnie pomoże we wdrożeniu wyników w przedsiębiorstwie. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z jednostką naukową odpowiednią dla wybranej tematyki projektu.

Jak rozpocząć współpracę z jednostką naukową?

Pracę nad nową koncepcją należy rozpocząć od określenia zakresu tematycznego (branżowego) planowanej innowacji. Najprostszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do wybranej jednostki badawczej i przedstawienie wybranej koncepcji. Jednostki naukowe, instytuty badawcze są otwarte na współpracę z sektorem prywatnym. W projektach współpraca taka obejmuje przeprowadzenie badań, wynajem aparatury badawczej, powierzchni laboratoryjnej (jeśli przedsiębiorca nie dysponuje własnym zapleczem). Jednostki badawcze delegują też wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu.

W projektach finansowanych z funduszy europejskich współpraca jednostki naukowej z przedsiębiorstwem może być prowadzona w charakterze konsorcjum lub podwykonawstwa, gdzie liderem zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Taka formuła współpracy jest stosowana najczęściej w projektach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach środków krajowych i europejskich. Wyjątki stanowią projekty, w których liderem jest jednostka naukowa, a przedsiębiorstwo jest partnerem przemysłowym. Przykładem są projekty międzynarodowe realizowane m.in. w ramach programu Horyzont 2020 (w nowej perspektywie „Horyzont Europa”) oraz w ramach Funduszy Norweskich.

Dotacje na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynację konkursów finansowanych z funduszy europejskich, ma w swojej ofercie najwięcej konkursów dedykowanych na działalność badawczo-rozwojową.

Najbardziej atrakcyjną propozycją dofinansowania dla przedsiębiorstw (bez względu na ich status) jest konkurs Szybka Ścieżka, który niezmiennie od lat wiedzie prym w tematyce poświęconej badaniom i rozwojowi. Termin naboru w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa został zaplanowany od 7 lutego do 14 września 2020 r. z podziałem na rundy.

Konkurs jest przeznaczony dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Niezmiennie koncentruje się on na finansowaniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
  • prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis lub pomoc publiczna dla MŚP).

Na realizację konkursu w 2020 r. przeznaczono kwotę 1200 mln zł.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Źródło: Dotacje i fundusze nr 28/2019

Zobacz również

Fundusze europejskie na mecie – koniec perspektywy 2014–2020

DiF_31_8.jpg

Z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2019 r. wynika, że Polska wydała już ponad 80% funduszy unijnych (ok. 270 mld zł) przyznanych w obecnej perspektywie (2014–2020). Dane resortu wskazują, że środki unijne przyczyniły się do wzrostu nakładów inwestycyjnych o 24% (w 2018 r.), co jest pozytywnym zjawiskiem dla gospodarki całego kraju.

Czytaj więcej

Rok 2020 na rynku M&A – co nas czeka?

DiF_31_3.jpg

W 2019 r. obchodziliśmy w Polsce 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, w wyniku których utworzono pierwszy niekomunistyczny rząd. Wraz ze zmianami ustrojowymi diametralnie zmienił się także obraz polskiej gospodarki, która z gospodarki centralnie sterowanej stała się wolnorynkowa. Wiele przedsiębiorstw rodzinnych, funkcjonujących na polskim rynku, ma swoje początki właśnie w latach 90. ubiegłego wieku. Minione trzy dekady pozwoliły części z nich osiągnąć dojrzałość, przez co są zarówno atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla światowych liderów, jak i same mogą mieć ambicje konsolidacji sektorów, w których działają.

Czytaj więcej

Metody wyceny przedsiębiorstw – analiza porównawcza

MC_69_32.jpg

W literaturze i praktyce brak jest jednoznacznej definicji wartości przedsiębiorstwa. Do najczęściej stosowanych należy postrzeganie wartości firmy jako wartości jednostki zorganizowanej pod względem prawnym i ekonomicznym. W związku z rozdzieleniem funkcji właścicielskiej oraz funkcji zarządzania i wynikającej stąd konieczności zarządzania wartością przedsiębiorstwa wyodrębniono pojęcie wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli. Chodzi w nim o wartość nieobciążoną zadłużeniem – wartość stanowiącą majątek współwłaścicieli.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama