Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

W niniejszym artykule została przedstawiona metodologia dokonywania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W części pierwszej zaprezentowano zasady wyznaczania poszczególnych kategorii niezbędnych w ocenie efektywności inwestycji, takich jak:

  • prognoza przepływów pieniężnych generowana w związku z realizacją projektu,
  • stopa dyskontowa stanowiąca średnio ważony koszt kapitału,
  • długość ekonomicznego cyklu życia projektu.

Szczególną uwagę poświęcono omówieniu pierwszej z wymienionych kategorii – prognozie przepływów pieniężnych. Punktem wyjścia do ich szacunku jest określenie nakładów inwestycyjnych na projekt oraz prognoza sprzedaży zależna od przewidywanego wolumenu i ceny jednostkowej. Następnym krokiem jest wyznaczenie kosztów i podatku dochodowego. Ostatnim elementem szacunku jest uwzględnienie zapotrzebowania na tzw. kapitał obrotowy netto.

Po przedstawieniu metodologii szacowania poszczególnych kategorii zaprezentowano mierniki oceny projektów inwestycyjnych występujące w popularnym oprogramowaniu MS Excel ze szczegółowym omówieniem ich użycia.

Ostatnia część artykułu obejmuje ilustrację zagadnień przedstawionych w części pierwszej i drugiej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej rozważającego wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Zasady ustalania wielkości przepływów pieniężnych dla projektów inwestycyjnych

Każdy projekt inwestycyjny ma inny charakter i inną specyfikę, co oznacza, że sposób wyznaczania przepływów pieniężnych również może (a często nawet powinien) być odmienny. Mimo to, wyznaczając wartość przepływów pieniężnych dla projektu, warto kierować się pewnymi ogólnymi zasadami. Planując inwestycję, w pierwszej kolejności – zaraz po określeniu szacowanych nakładów inwestycyjnych – należy zadać sobie pytanie, jaki będzie spodziewany popyt na produkty/usługi, które będą rezultatem wdrożenia. Trudno jednak ustalić wielkość popytu, nie znając ceny, od której przecież popyt jest zależny. W tym miejscu rodzi się pytanie – jaka powinna być cena? Czy sugerować się jedynie kosztem jednostkowym i ustalić cenę, dodając minimalny (lub standardowy) narzut na cenę? Czy może warto pokusić się o próbę uzyskania wyższej ceny? Są to standardowe dylematy, jakie pojawiają się wśród osób odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw. W teorii ekonomii odpowiedź na nie znajdujemy w cenowej elastyczności popytu, która określa, w jaki sposób popyt na dane dobro będzie się zmieniał wraz ze zmianami ceny. W zależności od tego, jak popyt reaguje na zmianę ceny, rozróżnia się popyt elastyczny, jednostkowo elastyczny oraz popyt nieelastyczny. Skąd jednak wiedzieć, jaka będzie elastyczność popytu na nasze „dobro”? Najlepiej zapytać samych zainteresowanych, czyli potencjalnych klientów. Jeśli firma działa już w danej branży i ma pewne grono klientów, możemy poprosić ich o wyrażenie opinii na temat produktu oraz ceny, jaką byliby skłonni zapłacić. W sytuacji gdy branża jest nowa, należy przeprowadzić badanie rynku – samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanej firmy.

Warto zaznaczyć, że wielkość popytu i wielkość produkcji nie są analogiczne. Ma to szczególne znaczenie na początku realizacji projektu, kiedy trzeba stworzyć zapasy. Jest to kluczowe dla planowania płynności finansowej przedsiębiorstwa, jednak w długim okresie można przyjąć, że produkcja jest równa sprzedaży.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Part of the solution

MC_68_93.jpg

Recent high-profile company failings around the world have led to recommendations for changes to improve audit quality.

Czytaj więcej

Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych

DiF_30_12.jpg

Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Czytaj więcej

From Lab to Fab – od badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle

DiF_30_8.jpg

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama