Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Projekty badawcze w dziedzinie nauk technicznych dla każdej branży wymagają starannego dobrania personelu badawczego, który stworzy i opracuje koncepcję, a następnie pomoże we wdrożeniu wyników w przedsiębiorstwie. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z jednostką naukową odpowiednią dla wybranej tematyki projektu.

Jak rozpocząć współpracę z jednostką naukową?

Pracę nad nową koncepcją należy rozpocząć od określenia zakresu tematycznego (branżowego) planowanej innowacji. Najprostszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do wybranej jednostki badawczej i przedstawienie wybranej koncepcji. Jednostki naukowe, instytuty badawcze są otwarte na współpracę z sektorem prywatnym. W projektach współpraca taka obejmuje przeprowadzenie badań, wynajem aparatury badawczej, powierzchni laboratoryjnej (jeśli przedsiębiorca nie dysponuje własnym zapleczem). Jednostki badawcze delegują też wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu.

W projektach finansowanych z funduszy europejskich współpraca jednostki naukowej z przedsiębiorstwem może być prowadzona w charakterze konsorcjum lub podwykonawstwa, gdzie liderem zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Taka formuła współpracy jest stosowana najczęściej w projektach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach środków krajowych i europejskich. Wyjątki stanowią projekty, w których liderem jest jednostka naukowa, a przedsiębiorstwo jest partnerem przemysłowym. Przykładem są projekty międzynarodowe realizowane m.in. w ramach programu Horyzont 2020 (w nowej perspektywie „Horyzont Europa”) oraz w ramach Funduszy Norweskich.

Dotacje na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynację konkursów finansowanych z funduszy europejskich, ma w swojej ofercie najwięcej konkursów dedykowanych na działalność badawczo-rozwojową.

Najbardziej atrakcyjną propozycją dofinansowania dla przedsiębiorstw (bez względu na ich status) jest konkurs Szybka Ścieżka, który niezmiennie od lat wiedzie prym w tematyce poświęconej badaniom i rozwojowi. Termin naboru w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa został zaplanowany od 7 lutego do 14 września 2020 r. z podziałem na rundy.

Konkurs jest przeznaczony dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Niezmiennie koncentruje się on na finansowaniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
  • prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis lub pomoc publiczna dla MŚP).

Na realizację konkursu w 2020 r. przeznaczono kwotę 1200 mln zł.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Part of the solution

MC_68_93.jpg

Recent high-profile company failings around the world have led to recommendations for changes to improve audit quality.

Czytaj więcej

Ocena opłacalności projektów

MC_68_42.jpg

Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Czytaj więcej

Montaż finansowy w zakresie wykorzystania środków pomocowych

DiF_30_12.jpg

Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama